Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
67 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

άο. 09.


Ρ Α
Α Χ Σ I
ΡΕ Σ Ο Α I Ρ
,ΑΙ-ΑΤΤΑΝΡΡ

^ Β Ο I Ε I Τ Ε I Ρ Ρ Ο
Ν-ΤΤΊΓ Α Σ Τ Ε Ρ I Ο Ν Ε Α Μ?

ΪΓ Ο I 1ΔΕΚΕΡΥΧ1ΙΤΟΙ ΣΙ 0 1 I
ψκ Ι I Α Κ Α Θ Α Ρ Ε Ρ Τ Ε~1 Β Ο I Ε I Τ Α ί
|Η Ο I Α· Ν Τ Ο Τ ΕΤΥΛΧΑΝΟΙΙ Π Ρ ΥΤ
ΡΙ Ο Ν Ή Ο Τ Α Ν Ρ Ε" Ψ I Τ Ο Ν Τ"Α Χ ί.

ε I Β Ο I Ε i Κ Α μΤ Ο I . Α Ε ΜύΟ I Α
^^Ρ>° Ο Δ .1 Ρ Ρ Ο ε Ε ! Γ Ε Η Ο Π Ο Σ
"^^^^^, Η Α Ρ Α £ Α Σ Π [ μ Γ Ο Ν Τ Ο Ν.

69 (/.α! 4203.

.....τον · · · 'επί3) τΡέΫσαι 6 ■ ■ ·

5ρον......... · · ■ τάςτρι)ήρ ε|ι];σπ·|ου.

...... ά)ποί .... γάμφ . . .

σας ενι α;ε

α α

ως . χρε[Γ]3θαι π ' '

. . κατά γην και κατά] Οα'λατταν πρ 70 (και 4204.

τη]; Βο[υ]λης τεΐ πρ
. τ]ών άλλων δικαστερίων έαμ μ
. . . τοις δε κέρυξι τοΐς ?όΰ]3ί τ. §|

. . . και τ']αλλα καθα'περ τεΐ Βο[υ ]λεΐ τάς
θυσίας .... οΐ'αν τότε τυγχα'νο[υ\ιι πρυτα

νείας......περί ων δ'ταν περί των τας

ιαρχών . . . !'3ο;ε| τεΐ Βο| υ |λεΓ και τωΔήμω Δ

.... έγραμμα'τευεν) Θο[υ]οιππος εΐπεν δπως
. . . ο;) έγρα)μμα'τευε έπί Στράτο

κλέους "Αρχοντος......] πόλεις «πάσας πεμπόντων

. . . και ταΐ|σι πόλεσιν ήπόλ[ις
.......Άρχοντος επί[τέ[(]ν[ίκη

. αχ.....τον

Δέμον......

τ]ον μετ|α.......

γ]εραία

ξυμμ]αχο[ΰ]σι εΙ; ( τον άπαντα χρονον

ος τόν ........

κλημη.........

γο)υ)κος μ(η.......

ταΰ]τα κα[τά τον νόμον
ήσι έ[ι]ς ι~[πέας
τ]α'χσεων κα[τα
 
Annotationen