Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
155

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

V

ίΙΑΡΘΙΚΥΥΙΟΝΘΘΥΝΜιωΝΟΝ
ΑΔ ΡΙΑ Η 0 Ηπ ΑΟΓ 0 Ν Η € 2Α ΡίκΙϊΠΛΓ0 ί
ΒΟΥΛΗ ΚΑΙΗ ΒΟΥΛΗΜ Χ ΚΑΙΟΔΗ ΜΟ ς
(ΠΙΓΚΛΟΥΜ ΟίΗΟΗςοίΠΗΙΔΟε

δμοιον δέ βάθρον ευρέθη καί εις τήν πρός άριστεράν αρ. 127

της μέσης κερκίδα έπί τοΰ πρώτβ («χι τρ ίτβ, ώς άλλος λμαπ^ΤΩΥ ο

ϊγραψεν) έδωλίβ κατά το μέσον όπισθεν του δπ'άρ. 99 ' 1ϋΙΧ 1 \ ^σμοθετου.

θρόνβ (δρα τον Κ' πίνακα και σελ. 133 άρχ.). τούτου αΡ· ^8

φ εικόνα, οπως διεσώθη βλέπε εν πίνακι ΚΒ' δπ άρ. 2, 0£(^ ΟΥ θεσμοθέτου.

τά δ'έπ' αυτοΰγράμματα λέγουσι τοίδε· ^

αυτοκράτορα καίσαρα θεοϋ Τρα- Θ£ΧΜ0β£Τ0Υ

ιανοΰ Παρθικού υίόν, Οεοΰ Νέρουα «Ρ· 130

υίωνδν, Άδριανόν σεοαστδν ή έ; ΘεΟΓΙΟθ^ΤΟΥ θεσμοθέτου.

Γο

Ρ

Αρείου πάγου βουλή και ή βουλή Γορ

5 των χ' και δ δήμος, Ιπιμελουμένης σημ.. τ6 ότ.Ό το άςιωματικον όνομα Γορ τοΰτο ένεγράφη

της 'Ακαμαντίδος φυλής. μικρότεροι; γράμμασι και άτέχνως υστερώτερα, Γσωί υπό

τδ δψος τοϋ λίθου, πεντελικοΰ οντος, 0,52, τό πλά- ™ος, 8; φέλησε νά 6|τογράψΐ *«< ™ έ'νομα το5 »εσμο-

Π ?ί» ,ι μ ο -ο νν ι * , *χ , ' ? θετήσαντος και μόνον την -ρωιην συλλαβην έ-ροφθασε νά

τος υ,ίυ το οε Βάθος αοτλον οιοτι οεν άνεσκαφη εισ- „ 1 η ,

1 1 ' ' ζουγρανισ"β· ε/.αλειτο οε ο εγγραφόμενος I οργιάς ισως. σηαει-

ετι όπισθεν, πιθανώτατον δέ Γνε δτι και ες άλλων φ»- ωσαι ^ ^ λείΐΐ00αιν ένταΰ0α οί δύο τών 8ξ θεσμοθετών

λών θά ευρεθώσιν δμοια βάθρα μετ' έπιγραφών. και' τοι τ£τ2 Οεσμοθέται έκαλοϋντο σύμπαντες οί έννεα άρχο-

έπειδή δέ Ινταΰθα ευρισκόμεθα, δς άναγνώσωμεν ντε;· (ορα ΒοοΛΙι είς Ο. I. Ο.380).

και τάς τών οιύτοΰ κατά τήν προεδρίαν έπί των σω- άρ. 131

ζομένων θρόνων έπιγραφας, καθ' ήν ευρίσκονται σει- ίεροκήρυκος.

ράν περί τήνδρχήστραν άπδ του δπ' άρ. 99 εκδοθέν- ίΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ^

τος έν σελ. 99 μέχρι της άριστεράς κάτω παρόδου, ών '

τήν τοπογραφίαν έν σελ. 133 — 134 εΒαμεν. ΒΑΟ-Λ^^··7 '

**- 126 άρ. 133

Π 0Λ€ΜΑΡΧ0ν Α ρχ 0 Γ %^[τος.
 
Annotationen