Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 222
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0254
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
222 Λέσβου επιγραφαί' υπό 77. Παπαγεωργίου.

Κυκλοτερές λευκοΰ μαρμάρου βάθρον βωμού ή κείται ή εις αυτόν εξ άλλου τίνος τόπου μετεκο-

άγαλματί'ου, περιφερείας 0 91 καϊ ύψους 0*46, εν μίσθη ύπΌ του κεκτημένου Διονυαίον (Στίβα), το

Σουράοα έν τη οικία του Διονυσίου Στίβα.—1906 όνομα Διόννσος επί του μαρμάρου άναγνόντος.Οΰ-

φεβρ 21. τως Ιωάννης τις Πρίμος έν Μυτιλήνη ΰπεξελών

Το όνομα Ελπίδας κείται και έν έτερα Λεσβία εκ των εν τω παλαίω γυμνασίω της πόλεως κει-

ΓΙΛ/'"

I Γ

,'ραφη, επιτύμβια ταύτη, Ρδίοη [Ελπίδας] ην. μένων ενεπίγραφων λίθων τεμάχιον φέρον τα γράμ-

422. Τό Δινύσω πιθανώτατα δεν είναι τοΟ χαρά- ματα ΠΡΕΙΜΟ άνέΟηκεν αϋτό έν τω πλησίον της

ξαντος σφάλμα (παρά το Καϊστριανών άντι του οικίας κειμένω ναώ του άγ. Κωνσταντίνου, « οαιχι

Κάνστριανών]. ηοηιβη δαιιπι ϊη ΐϊΐιιΐο Ιθ^ββ&ί» Ραίοη ηι\ 463.

Αγνοώ άν τό μνημείον ευρέθη έν ώ τόπω

νυν

2.

Α I Σ Α
ΟΣΠΟΜΓΜ
Ρ Υ Ρ IΑ Ν Ο ΣΠΑΤΕ
ΣΕ ΝΤΟΜ ΝΙ . .
ΪΓ:; 7~Γ~). .ζΤ ΑΤ Ρ I ΓΑ I ΛΑ I Ο
Ν Οχ . ./ΧΝΟ\Ν Α . Π . Α. . Χ Σ

. . Γ

- - - - [Κ]ουριανός [Π]ατέ-
5 ρι]ος [κατέσιη]σεν τό μν[ήμα]
.....[π]ατρί Γαΐω - - -

[Ξε]νοφ -

Είκών 2. Στήλης τεμάχια.

Έπιγωρίου φαιοΟ λίθου στήλης τεμάχια ες, έν
άγρω παρά τό λεγόμενον «Επάνω Πυργί» (βο-
ρειοουτικώς της Μυτιλήνης).— 1909 μα'ίου 1.

Συνήρμοσα άλλήλοις τά αντίγραφα τών τεμα-
χίων, άτινα Ό Μ. Στεφανίοης «μόλις ήουνήθη βια-
ζόμενος νά συλλέξη προνείρως». Ή αβίαστος συ-
ναρμογή, εις ήν ώοηγήθην εκ τε της άκεραίας δια-
σωθείσης πλευράς του 1 και τοΟ 5 τεμαχίου (ή
πλευοά του 2 τεμαχίου φαίνεται έκλεπισθεΐσα)
και έκ τοΰ περιφερογραμμικοΟ τών ες τεμαχίων
σχήματος, έδειξεν δτι τεμάχια φέροντα γράμματα
άπώλοντο εξ.

Ή έπιγραφή συνέκειτο έξ εννέα στίχων, ώς δι-
δάσκει τό πράγμα δτι ουδέν γράμματος ίχνος υπάρ-
χει έν μεν τοις τεμαχίοις 1 και 2 άνωθεν τοΟ πρώ-
του στίχου, έν δε τοις τεμαχίοις δ και 4 κάτωθεν

τοΟ ενάτου στίχου. Γράμματα είχον οί στίχοι τι-
νές μέν 19, τινές δε 20. Τών γραμμάτων πολλά
μεν είναι έκτετριμμένα, τινά οέ πάντως « έν βία»
άντιγεγραμμένα και άρα άμφίβολα.

3.

/__

Ο ΥΛ 1ο\

Τ Γλ2. Ν Φ\_

Είκών 3. Σορον τεμάχιον.

Ί]ούλιο[ς

λι]πών φ[άος

. .] Άίδο[υ] κευ(9μ)[ώνας
loading ...