Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Page: 32
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0040
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
32

Α Ε 1915

Διορθώσεις ε'ις έπιγραφάς έν Α Ε 1914

υπό

Αντωνίου Χ. Χατζή.

Σελ. 3. Νισύρου επιγραφή.

Μήπως το Ίσύχμιωιτάν είναι σφάλμα τοΟ /αρά-
κτου αντί Ίσ&μιωτάν;

Σελ. 94. Τνλίσον επιγραφή.

Γενικώς παρατηρώ, δτι είναι αναγκαία ή δή-
λωσις τών μακρών φωνηέντων" π.χ. γραπτέον νεο-
τέρας (—νεωτέρας), με' (=μή),ψάφδν (=ψάφων)
κτλ. ΤοΟτο γίνεται ΰπο πολλών εκδοτών σήμερον.

Στήλ.α', στί/. 1 γράφω: [παρ]εχόντδ (=παρε-
/όντω = παρεχόντων, προστακτ.).Ότι είναι άναγ-
καΐον τούτο, δηλοΐ το κατωτέρω έν στί/· 3-4 φε-
οέσθδν (=φερέσθων, προστ.).

Στί/. 8 γράφω: αί (= εί).Όμοίως γραπτέον αϊ
(ούχ'ι αί) έν στήλ. β' στί/. 3, Β καΐ 9, στήλ. γ',
στί/. Β.

Στί/. 10 γράφω: τάν ψά|φδν (=τών ψήφων).
Στήλη β', στί/· 3 γραπτέον: συνδοκοϊ ού/ί συν-
οοκδι (=συνδοκώ).

Στί/· 6 γράφω: γένοιτρ.

Στήλη γ', στί/· 11 γράφω: να αί κεν Θ[.......].

Ότι ουτω γραπτέον, διδάσκει σαφώς ή παρατεθει-
μένη είκών της έπιγραφης.

Σελ. 223. Κρητικής Γέννας έπιγραφαί.

Άριθ. 2 εικάζω, εϊ και ού/Ί μετά βεβαιότητος,
έπειδή δεν ε/ω τον λίθον προ οφθαλμών: Άτταίος|
Δαμι| ς κ Ιόσμιος .

Κόσμιος = κόσμος (άρχων έν Κρήτη)- πρβ. λε-
ξικά.

Αριθ. 3. Σώσιρα Σωσιρίω;

Το Σώσιρα και Σωσίριος ίσως ήδύναντο νά θεω-
ρηθώσι σφάλματα του /αράκτου.

Σελ. 224, άριΟ. 6. Κατά τον έκδόντα ή έπι-
γραφή ε/ει ώδε:

Εγιαφρδε
ιτοεπαφρ-
ο, δ. ιτονυ
μνήμης

χάριν, έτων —.

Κατ' έμέ άναγνωστέον:

Έπαφρ[ο3δε|ιτοί£ς3 Έπαφρ|οδ[ε]ίτδ (=ω) νυ
(=;)| μνήμης | χάριν, ετών [.] *.

Μυριάκις εκφέρεται το Έπαφρόδΐτος έν τη προ-
τελευταία συλλαβή δια τοΟ ει. Το νυ άνεγνώσθη
καλώς υπό του εκδότου; Ότι το β' όνομα πρέπει
νά θεωρηθή πτώσεως δοτικής, διδάσκουσιν αί αυ-
τόθι έκδιδόμεναι όμοιας φύσεως έπιγραφαί: άοιθ.5.
ΠαρμόνιμοςΔιονυσίω τώ ίοίω άδελφώ κτλ., αριθ.7.
Αμμωνία Αμμωνία τη γλ[υ]κυτάτη μητ[ρί] μνή-
μης /άριν κτλ.

Σελ. 225. Έλευΰέρνης έπιγραφαί

Αριθ. 2, στί/. 2 ίσως γραπτέον: οσδιαλαιη
έκσενίδγ (=έκ ξενίων) τζ(;)ο - -. Νομίζω δμως,
έπειδή πολύ αμφιβάλλω, ότι τά γράμματα άνε-
γνώσΟησαν ορθώς, ότι πρέπει νά γίνη νέα έξέτασις
τοΟ λίθου.Αντιθέτως έν άττικαΐς έπιγραυαΐς εύρί-
σκομεν : έξαλαμΐνος (=έκ Σαλαμίνος), έξάμου
(=έκ Σάμου) κάδ.2.

ΠερΊ της τροπής του ν εις γ ίδέ ΜβϊδΙθίΊι&ηβ-
8ο1ι\νγζθΓ ε.ά. (ίο. σημ.2) έν σελ. 110 περί ατ-
τικών επιγραφών (τόγ κήρυκα, ίερώγ /ρημάτων
κτλ.).Έν κρητική επιγραφή: τώγ Κνωσίων, τάγ
Γαν (Ά. Σκιά, Περί της Κρητικής διαλέκτου,
Αθήναι 1891, σελ. 78). Βεβαίως ενταύθα ε/ομεν
τροπήν του ν εις γ προ όδοντοφώνου (τ) Έν Κρήτη
έλέ/θη και νυττί = νυκτί, έ'γρατται = γέγραπται.
Πρβ. Τΐιαιηο, ΗΗΐιάοιιοΙι άβΓ £Π6θΐΊί8θ1ιβη Οία-
Ιθΐίίθ, Ηβΐάβ11)βΓ£ 1909, σελ. 128 και Βγ&Π8Θ,
ΕααΙΙβΙΐΓΘ αβι· ΙίΓβίίδοΙιβη ϋϊαίθΐίΐθ, Η&11β1909,
σ. 163 χέ..

Στί/· 3 γράφω:---δριος αί'τίς τοι νυ (=,')

ποινικά - -.

1 Ήδύνατό τι; νά άναγν(όστ) και ώδε: Έπαα>ρόδε|ιτο; Έπαφρ|ό-
δειτον υ(·.όν ;) | μνήμης | χάριν κτλ. Πρ6. ΥΙ =υ!(ό;) έν επιγραφή τοί>
167 8 μΧ παρα\ν. Ι,ΒΓίβΙά, (ϊπβοίπδοΐιβ ΕρΪ£ΓίφΙΐΐ1ί, *Μΰη-
οΐιβπ 1914, σελ. 280

2 Πρβ. ΜθΪ8ΐβΓΐιαη8-8ο1ι\ννζβΓ, ΟΓβιιίΓηΕΙίΙί (1βι· ΕΐΙΙϊδοΗθη
Ιηβοΐιπίΐβη, 3ΒβΓΐϊη 1900, σ. 106.

2 7 15.
loading ...