Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 53
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0063
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
-Α Ε 1918

Περί τών βασιλικών τάφων της ακροπόλεως των Μυκηνών υπό Ά Κεραμοπονλον. 53

αύτοΟ, άποδεικνύοντα οτι τεχνητώς κατεσκευάσθη, ται και εκ των έν αύτώ συλλεγέντων οστράκων,

δέν διεκρινοντο' ή έντύπωσίς υιού δμως ήτο, οτι άτινα, φύρδην μείγδην ευρεθέντα κα0' δ'λον το βά-

είνε τεννητον το σπήλαιον, εφ δσον οέ γινώσκω, 0ος του σπηλαίου, ανάγονται άλλα μεν εις τους

δεν εινε οί τοιούτοι βράχοι των Μυκηνών τοιαύτης πρώιμους μυκηναϊκούς χρόνους, εις ους και οί πα-

φύσεως, ώστε νά παρέχωσι φυσικά σπήλαια. Ως λαιότατοι τών βασιλικών τάφων, άλλα δε εις την

ειχον τα πράγματα κατα την ανασκαφην, προφα- εςοοον εκ της μυκηναϊκής περιοοου' τα τελευταία
νές μοι ήτο, οτι ή είσοδος του σπηλαίου ήτο προς ταύτα ήσαν — επαναλαμβάνω — κατεσπαρμένα
Ν του σωζόμενου βράχου και Γσως ώς κάθοδος εκ εις ό'λα τα στρώαατα του σπηλαίου και εις τα βα-
τών άνω" ή βορεία παρειά αυτού είχεν δπήν άκα- Ούτατα. Τδ πόρισμα εκείνο Οά ήδύνατο νά άναι-
νόνιστον μικράν, ανοίγματος μέ/ρι 0.50 περίπου, Ρε^Τΐ' Η^νον άν υπήρχε γνώμη, δ'τι το σπήλαιον
κεκλεισμένην διά πλίνθων ωμών ήχυρωμένων. Δεν έπληρώΟη ύπο τών άνασκαψάντων τάς Μυκήνας*
μοΐ Φαίνεται πιθανόν, οτι ή οπή αύτη ήτο ενταύθα άλλ' ούτε ελέχθη τούτο υπό τίνος ούτε λεγόμενον
εκπαλαι, πιστεύω δε μάλλον δτι ήνεωχΟη, δ'τε Οά έ'πειΟεν έμέ ίδόντα το άδιατάρακτον τών λίθων
έσκάοη δ Α τάφος, ώστε το σπήλαιον ήτο παλαιό- και τών χωμάτων και τήν τάςιν τών πυρών,
τεοον, ή δε διά πλίνθων άποτεί/ισις έγένετο του Τών εύοεΟέντων όστοάκων τινά είνε « υ,ινύε'.α »
σπηλαίου οντος προωρισμένου νά παραμένη άρτιον μελανότεφρα (πρβ. νοΙΙζ/ναΐΐ ΒαΙΙ. Οοιτ. ΗθΙΙ.
και άνοικτόν. Τδ κατώτερον μέρος της άποτετει- 1906 σ. 12 ές. ΡονΒά^^β «ΙοίίΓη. οί ΗθΙΙ. 81.
χισμένης οπής εΐχεν όπισθεν και τον νότιον έσωτε- 1914, 126 ές. και δή 133 και V. Οονάοη ΟΜΙάβ
ρικδν ξηρότοιχον του τάφου Α. "Οτι τδ σπήλαιον αύτ. 1915, 196 έξ.) ή μέλανα άποστίλβοντα εκ
ήτο προωρισμένον νά μένη και εμεινεν άνοικτόν τής μηχανικής στιλβώσεως, έχοντα δ' άλλα μεν
μέχρι τών εσχάτου μυκηναϊκών χρόνων, συνάγε- οριζόντιας πλατείας αβαθείς ζώνας (είκ. 1 αρ. 5

1 2 3

4 5

7: "Οστρακα εκ τον μεταξύ τών βασιλικών τάφων τών Μυκηνών ενρεϋ-έντος σπηλαίου. 1, 2, 4 λευκά κοσμήματα.

5 πλαστικοί ζώναι.
loading ...