Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 107
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0119
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1926 Ειρήνης Α. Βαρούχα: Κυκλαδικοί τάφοι τής Πάρου 107

δχι μόνον, διότι τά πλεκτά πιθανώς δεν είναι αρχαιότερα των πήλινων, αλλά διότι τό
πρώτον στοιχεΐον της διακοσμήσεως δέν είναι ή μίμησις· μετά τά δακτυλικά επί τοΰ ύγροϋ
πηλοϋ αποτυπώματα, διά των οποίων πιθανώς διεκοσμήθη κατ' αρχάς ή λεία επιφάνεια
τοϋ αγγείου, ή άπ/λή γραμμή είναι τό πρώτον στοιχεΐον τό άνταποκρινόμενον εις τον
πτωχής φαντασίας, άλλ' Ίσχυράς θελήσεως άνθρωπον έκ πολλών μεμονωμένων γραμ-
μών, προήλθε σύνολον γραμμών, αί όποΐαι εις την πρώτην φάσιν τής νεολιθικής κερα-
μεικής τής Ευρώπης εξαίρουν τήν κάθετον και όριζοντίαν άρχιτεκτονικήν σύνθεσιν τοϋ
αγγείου, ενώ εις τάς Κυκλάδας ό τεχνίτης χαράσσει τό κόσμημα και αδιαφορεί διά τήν
τεκτονικήν κατασκευήν τοΰ αγγείου"-· εις τάς λωρίδας έξ απλών γραμμών παρενεβλήθησαν
και άλλαι τεμνόμεναι ή τεθλασμέναι και τοιοτοτρόπως τό θέμα έπλουτίσθη. Ός τοιαύτην
δέ έξέλιξιν γραμμικών κοσμημάτων πρέ-
πει νά έκλα μβ άνω μεν και τό «ψαρο-
κόκκαλο» καΐ τό δικτυωτόν καΐ δχι ώς
μίμησιν κατά υλικά πρότυπα.

Έκτουτάφου ο προέρχεται τό «τη-
γανοειδές» άγγεΐον (εικ. 9). Είναι χει-
ροποίητον έκπηλοΰ μέλανος δχι καθαρού
καΐ έστιλβωμένον **. ΈπΙ τής εξωτερικής
επιφανείας φέρει εγχάρακτα κοσμήματα,
αποτελούμενα από δύο όμοκέντρους ζώ,
νας πλήρεις σπειρών συνεχών, χοοριζομέ-
νας μέ σειράν έντυπων τριγώνων, και
όμοκέντρους κύκλους εις τό κέντρον εις
τό άκρον υπάρχουν δύο σειρά! από έντυπα
άντικόρυφα τρίγωνα, δμοια δέ κοσμούν
και τήν λαβήν, άποτελουμένην έκ γείσου
μέ τετράγωνον όπήν εις τό μέσον. Καθώς
φαίνεται και από τήν εικόνα πρόκειται
περι Κυκλαδικού «τηγανοειδούς» * χοϋ
οποίου ή εΰρεσις κινεί πολύ τό ένδιαφέ-

κ: ό" ./ / \ '/■ ' / 9: Τηγανοειδές άγγεΐον

ρον, οχι οιοτι πρόκειται περι νεου τύπου,

αλλά, διότι εις Πάρον άπαντα διά πρώτην φοράν5. "Ομοια δέ περίπου (τό έκ τής "Αμορ-
γού τεμάχιον είναι εντελώς δμοιον) β, ευρέθησαν, ώς γνωστόν και εις τάς πέριξ

1 δοΙιβΙίβιίΣΐ ε. ά. σ. 49 κέ. Πρβ. και ΗοβΓηβ3 ε. ά. 3 Τά ίχνη τοΰ στιλπνοΰντος εργαλείου διακρίνονται
ο, 272. δπως και εις άγγδΐον έκ τοϋ Κοράκου Βίοοβη (ΚοΓ&Ιίοα

2 δοΐιβίίθηει ε. ά. σ. 70. Ό Η ΒοΙίπιΜί, (έ ά. σ. σ. 5) και εις άγγεΐον έκ Μήλου Εά^&Γ Β.8.Α 1896 σ. 43.
275 κέ.) τήν διά καθέτων συστημάτων διακόσμησιν εις τά ί Ώνομάσθησαν ουτω ώς γνωστόν υπό τοϋ άνακαλύ-
άγγεΐα τής Τροίας, φρονεί ώς έξελιχθεΐσαν έκ τής δρι- ψαντος πρώτον τοιαϋτα άγγεΐα καθηγητού ϊσούντα και
ζοντίου διακοσμήσεως τοΰ τραχήλου τοΰ όγγείου, ένθα ή ονομασία παραμένει πάντοτε ή Ιδία.

πρέπει νά έννοηθή ώς στοιχεΐον τής άνθρωπομόρφου πα- 5 "Η τουλάχιστον εις τάφον τής Πάρου ό βαοαΒ έ.ά.

ραστάσεως τοΰ άγγείου (περιδέραια, κοσμήματα στήθους). ' σ. 97 έκλαμβάνων τό έκ των έρειπίων τοΰ Πύργου τεμά-

Πρός τήν γνώμην του συμφωνεί και ό Κυββηεοΐιη έ. ά. χιον μέ σπείρας και τρίγωνα (Ε. Α. 1898. 9. 10) ώς

σ. 56 και 68, παραδεχόμενος τήν εις τά γραπτά αγγεία άνήκον εις τοιοΰτον άγγεΐον πιθανόν νά μήν έχτ) δίκαιον

τής ακροπόλεως τής Πάρου διακόσμησιν διά καθέτων λω- Πρβ. Καββη8θ1ιη ΑΜ. 1917 σ. 44.
•ρίδων (είκ. 58 καϊ 75) ώς έπίδρασιν έκ τής Τροίας. 6 ΕΑ 1898 πίν. 9. 16.
loading ...