Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 16
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0035
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
16

M 5 9-

TEMPORA

i Septcbr. j

► 17 Septeb.

3

i8Septeb.

4

29 Septeb.

Michaelis Aitzinger

n __________ ___ ' , _^ —.j—. . -. . M

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTOIUCA

EG O idco m iguem mittor3quod noluevim ngnoscere iustitiam:gratittm sar.ctisica.
tionem,meritumjntercesiionem,satisfdstionem & salutem, non alibistta, quam in Chri
sto. Hacest meamonis caujsa,qubdpuram €'uangelijdostrinam amplestor.Extir.guite,
vestros ignes,redite ad lDotnimim,vera vita nouitate, vt veftrapeccata aboleantur ini-
quus dcrelinquat viam suam:i& Dominus illius inscribitur,b<cc vos mcditamini ,cgo ad
mortempergo.

POSTEA dcarnisice vincitursPlustninus vcrbsexcentihominesarmatiillumcircu-
stipabant,totaquevrbs?arisiensts,ne tumultus excitetur ,armis mumturyia qud ad pla
teas itur,obstruuntur,armatifrequentibus in locis imponuntur. Vbi inforum Cjre.
ueum ad supplicijlocum venit adpopulum conuersus ctiam dixissc scribitur. 7S(on ego
(inquiens)hic sumvtlatro,aut homicidascd tantum. £uangclij causa, quod an verhn
sit,aliorum esto indiciumjhocsaltem constat js,qm ob religionis Catbolica contemptum
ad huiusmodi supplicium adducuntur lingua pracidisolerc , ne quidscandali indead po-
pulumderiuarct,atqueitavti vides strangulatus in igncm conjciturnouusille in Cjal-
lia caluinismi assertor. Terscripserat ex Cj crmania pro ‘Burgao inter alios multos il-
luftres viros,etiam Eridcricus Princeps ftlestor Palatinus Rhem ad Regern qudm studio
sijlime,\n Cjalliavero Condm>s,& Royensis (siondaisocer,cttm Amiralioapud Reginam
quoqueinterpellantpro nouiter in Eraucia contra Catholicam ereftaecclesia,cuius ante
signanus cupicbat esse Idurgms illc, Quamirisicum stmulat dehuiusnodi nouatoribus
tttendis studium,quast ingenti quadam tllorum calamitatibus misericordia tangeretur.
Petit itaque colloquium etiam cumpastoreCaluinistico. sed euentuspostea ostendit hac
d %egina eo afta, vt nouatorum illorum constliasubolsaceret,& Condai caterorumque
Optimatum,quos Cj uisijs repugnare intelligebat, rationem habere videretur, atque ita
vtritisquepartis hominessibi obligatos tenerit. Einc igitur ad 'Burgai causamplane ni-
hil ,quiSenatusconsidto satisfaciens strangulatus ,& in ignem conieftus efi,vt hereticus,
Alijs ad exemplum.Socij autcrn Burgai Senatores Ludouicus Faurus, & Eumeus,qui
cum Foixioposteo postea cumque alijs nomtullis captifuerant, adsanioremmentemre-
deuntesjhxresim deteftantesjiberati sunt.

‘JsEX tandemnouis Ediclis,vetuit,nequipofthacclandestini catus haberenturtqui
interfuerit,ei capitalispcena indifta,delatoribu>■ dimidiapars bonortim oblata,& noua
j insuper premia constituta, nouaquepana hereticissubinde renouata &c. Rcginaper

! AmiraIium,Com?ftabilcmrogat,vt Erancisco Guisio <J7bCagni-magistri ossicmmgc-
renti, (quo iampridem potitus crat Conneftabilisj illud minus cedat,& <JMarscallatu
siliopollicetursissionnestabtlis conditionemaccepit. Tsiauarrao Icgatio de noua Hispania
Kegina 8liz.abetha assertur eique comites adduntur (ftarolus Torbonius (siardinalis
fratrc,&Tsupcsurycniusjta vt Cjuisijs sum Reginasumma administrationis reltnque-
returjin Cjallia perindc vt in Tdelgio Cardinali Cjranucllano & Paamensi <ybsargare-
tha Austriacagubcrnatio rBelgij. Sed ermultistntolerabilis erat huiusmodipotcntiaijs
maxime qui contra omncs legessaftum esse aiebant vt illi velut ,extranci acp eregrini ad
ministramnem regni tenerent,cum illapotius ad princtpes regiesthpis bomines perti-
neat.

ORIGO TVMVLTVVM IN GALLIA
& inferiori Germania.

CONSVLTI itaq. hac de re noui Theologi & Iurisperiti Cjallia & Germania Re-
sponderuntftegitime licere vim opponereperegrinorum administrationi,dummodb inter
! cederetauthoritasprincipum Regsiiaftirpis, Elaborandum itaque csfe,vt EranciscusGui-
\ sius,&Cardinalis Lotharenussratersqui rerumsummam vsurpent)capiantur,& ab ad
j minstratione dimoueantur. RES

LOCA

5 r

t Parisijs.

MARGAR.ETHA AVSTRIACA LEONEM
loading ...