Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 22
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0044
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
(
s'

11

Michaelis Aitzinger

15 61.

TEMTORA

z Ianuarij.

T OPOGRA PHICA ATQVE HISTORiCA

27Februa.

PROPOSITIO LEGATORVM.

Pontificis.

H1, Supremus, aimt, Episcopus,vbiprimtmad sacram Ecclesitf adminisirationem
vocatussuit,vt suo paftoris nempe osficio (atisfaceretjjancprmum mentem voluntatem
que su(cepit}& in boc vmm toto animo incumbit vt Ecclesia corrupteU emendentur ,qub
illainfiauratapacataque.omnesnat onesineundemdoclrimt& animorum tonsensum
veniat.Cui rei qtium nullum accommodatius remedium, quam sacri condlij vniuerfalis
couentum videat,maturo iudicio,(yfua tila,quam d Deo habet,authoritate,Concilium
ind xit.

VT vero "rmipes hacdereplane certioressiamjpsique cumVontisiciailtasiollicitu-
dmefludiaqHoquesuaconiungentesjdcmconsilium, eandemque diligentiam de Cjer-
ma- ia travqmlhtateprocm andacapesidnt: Tfosabillo natiomsgcrmanica pacis &
tranqwlhtatis perfiudios'?, legati mittimur, vtisingulos rogaremus atque hortareuiur
sacro illo catui intersmtjn quo omnibus loquendi potefias tnbuatur.Rogamus item no-
mi aiiwipsbs Principes,nepiumUlum Zelum Ecilesiicquc pacemimpcdiant: Pontisice
vimirum paratoside pubtica omnibus amplsiime cauwe: Hortamur quoque Germanos
omnes Principes vtisiua,vellegatorum juorumprasentia cettum illum honefiemiquo ip-
sonim opera & shidijs Pcclesix controuersixsin qua tot fententitC,quot capita: totSuan-
gci-a ,q ;ot Voctores propcdictn componerentur:& ab illis Ecclesite debitohonore tribu-
ro,vnasides retineretur. 'Deusiue vnus ab omnibus coleretur atque adoraretur , & ne-
minew quidewgravsiimas Ecclesiu calamitates ignorareposse,& in qvast abyjsos^ma-
h malmn scilicet fubjequente siuerit illapracipitata.datahosiibus nommis chrsihani il-
lius calummandi occasione:vt omnino necejsie efsiet tantis corfusionibus prouidere.

PERICVLA nimirumhdcpofhilare,tempomopportunitatemsuadere,voluntatem
& dndium pontisicis eosadhoc incitare, vt nulla vnquam tnclior & commodior occasio
osferriposiit:& chrifiiana Republicapacata,tantaque Pontisicispacisretwendtijlabi
liendaquc cupiditate. ILtc illi qwdem.

RESPONSIO PROTESTANTIVM.

E FSPONDENT autemordines.tJMmmedubium ejsieautobsicurum,quincom
plures homhies dotti ,pij &prudemes.omnium atatum atque ordinum, iampridcw op-
tent meVorcw £cclesix fiatnwsDeuwqve studmeprecev.tm,vtpuram tandewdociri-
naresiituattiYyimpijque errores tollantur.At cuius rei curamgerere Pontisices debuerat
qnippe qui iam olim nimirum £cclesiti titulos sibi attrihuerint: experientiamproscctb
hattenusdemonfirasiepotiusoccupatoseossuijsejnTyrannide (vtinquwit) suafiabi-
enda,& dissieminandis in Sccksiiam erroribus,quam in amplisicanda iT)eigloha,& Ec
clesix morbis swandis,quod qtiidem multis tristiskmis essectissit manisesiifiimum, &
ab ijs etiam qui Pontisicisint obligatt {sialiquidpudoris ^addunt)velint retinere faten
dttrn omnino ejset.

eJT-s irariverbse magnopere ,qua spesPontisicem mitajset,ad kgationem illam sibi
decernendamfieque ad (JonhUum inuitandos. quasi verb ignoraret Pontisex quamDeli
gionem Cofesiionis Augustamc imperij ordinesseqnerentur,qui iamphdem, vt£ccksias
ruas ex vera Fv.angclij dottrina emendarent, coafti esient ,sie(e ex Pontisicim obsequio
JubducerejdeJi, exeorumcatu& commercio,quiveramdotthnam opprejsamvolunt.

HOC

LQCA

\

MARGARETHA A VSTRIACA LEONEM

_ 1

* f

ParijT
loading ...