Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 23
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0045
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

is 6 t

LOCA

HOC ergo legatiintelligerent/eVontisicemnullo modoagnosicere:necex/fiimare,
pcnes tpsim ejsie,nulh neque diuino rteque humano iure,(sioncilium indicere,ib(um nitni-
Yum/jtu controuersias & difiraftiones in Ecclesiafecerit: & crudelifiime (fic illis tum

TEMPORA

M 1
Germa-

dicereflacii.it) veritatem oppugnet


P t< ASTEREA asfirmareJesalsa & cahmwiose traduci nullamsidem certam habe


nia.

rentj S.ED nuncsotessentEuangeliaquotdo<ftores,totreligionesquot
Sententix.Adejse claram & perspcuam Confesiionem Augufix caroio V. imperatoh
oblatam ad annum M. D. X X x, in qua non tantutn omnia sidei casita/hfimcie habea-
turatque contineantur-sied etiam multishaclemis cditis fcriptis ,ventas dorlmne, ccle-
fiissit illusirata atque vbique propagata. Omnium querelas satis (uperque ofiendcre,qui
buserrorihus Romana Scclcsiasitreserta, &quamfcedissuperfihionibus Euangelium
(sttumputant)ibiopprimatur:vtpotm£thmcorumcommcntis, quamchrifiianorum
religioni sitsimile.

Ofi o N l A M verb ipsi sese ab Ecclcsia R omana (non temeritate aliqtia aut curiofita

I

ioMartij.


tc yprauisque atys cupiditatibuspermoti sed vnico ‘Dei,quisugiendam idiololatriamhi-bet,mandato)tam dtidum ('eiunxerim atquesepararint: Hoc ideo se tefiarisinhac senten


I 3.

tiafe consianterperseuerare, necpassuros legemsibi a Pontisice dari. 'JSfullamse aliam

se.

AngLia.

iuhsdictionem,quam lmperatoris ssisahs Ferdmandi agnoscerc.

QF 0 D verb ad ipsos legatos singulathn att'meret,m eam leg ationem Pontisicis ha~
buisiet,natis nimirunri ex tam honesiisfamilys Venetianis,omnem iilis sa iwem honore
& amicitix osficiafe omninbsaijse prxfiituros ,tum quod tpsi'T{etnpitb. Venetianam di-
Hgant atque obferuent,tum qubdipfos etiam Legatos, ex stiarum samiliarum dignitate
& nobilitate dignos exisiiment ,qu/ siudiosb recipiantus atqtie cdantur,Atque ita Pon-
tsicij legatiillt,Cjermania re infecta discesierc.

reginA qttoque nglixj Henrici Sparentis,atque Comsiium dum vhieret im-

pugnantts veshgijt irsifiens,Cum Hieronymum tSHaninengwn, Pontijicis quoquele-


gatum ad se ( oncilij causa mijsum recufasset, e Idelgio in lnsulam Arglix traijccrc pro^

2


INTETfi M coronaturCarolusTfex Gallix Vbiinterperegrinorum Phncipum &

I ^Augusti

iok

nationum legatos,qui vt nouo Regigratularentur,in Cjalliam venerant, crat Regis Da

)

Anuerpia

nia Legatus Cjeorghs Cjluchusnomine.HuncNauanmsconuiuioexcipit,rogatquevti
Danix fiegi, Uominofuo signisicetsie antesinitum annum efseclurim,vt£uangelium per

1


vniuersum Cjallix regnum publice & liberepradkaretur. Quq de re attis cDeogratijs,
laudatoque R egis ‘7s auarrxi rnfiituto, Cjluchus illum orat. videret ne (faluini & He-
luetiorumsied ^JAsartini Lutheridoclrinain Cjallia recipiatur.quam ‘RexDanix Do
mhms suus,& Tfix Suetix/ompluresque alij Regesacphncipes (Aquilonares) seque-
rentur ,quorum ditio,non minus quam Regiones. Romanam£cclesiam agnoficentes pate-ret.

rB E LG Ae cumviderentvicinosvndiquenouo £uaHgetioaddictos,&ipfichfias

n Augusti

5 i

erigere,ac paulatim religionem mutare conantur, conueniuntque StatusBrabantix An
tnerpiam. vbi miros tryumphos agunt, ludos infiituunt, prxmia decernunt ciuitatibus

pompa rehnqiios ingredientes superantibus.


Gallia.

PRINCEPS Auhacusetiam vtpofiGailos Cjevmanosillosprotefiantessibitamb
magis deiiintto< redderet.Cum Anna Mduricij £lettohs Saxonix,& Agnetis Landgra ■
wx Hasiix,l.ipsix,nuptiasmagnapompa celebrat, s ond.hur interea in Cjallia£dittum
mense lulio 2 Vt omnespacateviuant,nec Religioneputextucmutiaaut iniuhxsiatOui fecus feceht ,capitalem pxnampendat. N e qui delettus,covsignationes,aut quid hu-


---

REGIS PHILIPPI NOMlNE G V B £ IINANTE

VII.
loading ...