Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 25
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0048
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

I LQCA

U 1

Colonia.

10 i

lleinis»

Belgium.

5 s
Paris.

Cahors.

LEONIS BLLGICI DESCRIPTIO

HA E.9ERAT Pbilippus Mommorentius Comes Hornenjts iamper biennmm in His
panijs,quoanfio 1SS9 cnm Philif>po7(ege reliclo Pelgioprojectus esl,vt ibirebus Belgicis
prae/set. Hic rege valcdkito redrtinpatriam sua inserioris Cjermaniaad Ducisfam Par~
menfemaRege ablegatus.cumliteris,quibus Parmenjt signisicat SuaRegia Maiejiatis
ejse voluntatemyt idemssonies Hornenjis in consihum statuum inter catemproceres
ascisceretur Jnque corum ordinem assumeretur.

PROM Ouentttr interea noui in Ttelgio sptscopi, de quibtts paulb pbsl reditum suum
ex Hispanijs Comes,quem dixi Hornamis ad \Regcm hisferescribit verbis. StatusJiue
| Ordines Brabami.c,vtmtelligd,missurisunt ad Maiejiatem tuam Regiamscripturique
in fauorem pralatorem huius patria at<fcAbbatum,qui consentire nullo pacio vohint,vt,
Abbdtia nouistliis Ppiscopatibtts incorperentur,alijjiatus non contradii unt. Spargitur
vitlguskCermanis&Gallis , summum l'Pontisicem potesiatemnonhabere ijs prx-
latisadimendi turisdidionem Ecclesiaficam,quaminhispartibus obtinent.&Jihoc at
tentauerit tua M aiesi as Jnco rp 0 ra tion emq, huiufmodt vrserit,prasertim absq^ bonavo-
luntate & consensu Arcbiepiscoporum (soloniensts,ac Rhemenjts ,minari videntur se tua
Maiesiati 'Jsegkfacejsurossatisnegotijatfy importunitaus Allegantnanquegerma-
ni,quod,tamet(i imperator hanc incorporationem approbauerit, Principes autem atque
ordines 'mperij nou etiamin eandem consenserint,Hlam nulliussore vAoris: Cjall’ verb
aiunt,qubd,licet etiam Archiepiscopus Rhemensis talesincorpnrationes m Episcopaubus
nouiterinBelgioiujlituendisadmittat,Rex tamenFra!cia,taquampatroMis,proteftor
ac tutor Ecclejiarum regni jui.non consentiat, idipjum quoque non valere. Hwujmodi
proposuapopulum in Ttelgio exijientem quodamodo ad tumultus & seditiones excitare
videntur, atque hoc eb magis,quod ad huiufrnodi imorporationemprocedatur, absque
consensu praditsarunt duarum nationumfin quarum medio.prouincia tua zJAA akflatis
Belgica sunt sua,qiuz contra iltas nationes sese defendere proprijs viribus non poJsunt,Et
quia ame difcessm meum ex Hispanijs tu4 Maiesias mihi exprejse iniunxit, vtfquid hac
| de re in Tdelgio dicaturtraftcturq\ tuarn Maiestatem certiorem redderem,voluihocper
| prxsentes has meas literds,eb liberius sacere,qub mihipersuadeojuxMaieJlati me in hoc
i gratisicaturum,mexque vocationiac ojfciosatisfastnrtim. 1 Hinc non obscure quoque
; animaducrtttur vnde in Belgiumprimum motitsprouenire ceperint, nempe ex Cjerma-
j nia & Cjallid/nbprxtextn impediendorum notiomm Episcoporum,quiconatus,rcligio«
j sorumsiueresormatorum cohiberein 'Bdgiopotmjsent,

IW Gallia reformatorum Hlorum nitmerus quottidie augebaiur,&mirum in modu
conjjrmabatttr, maxima nobiliumparte ad eos accedente.adeb,vt catus Calumsiarum
magnasrequentia ommbttsprope & nobihf imis quidem Regni vrbibus habebantur pa-
lam verbi rDei,& sacramentorumsuo moro adminislrationes sebant,nec quicqua obsta
te Edifto lulio (de quosipra dixijvnde etiam magnx dissenfionessxpe.atque ex illis se-
ditiomm maximapericula creabantur.Tsam & in oppidoCahors Cjalliceappellato,ad
despeftum Catholkorum, Tiegis Ediftum,q'tod dixi, vilipendentes conciones in domo
citiusdam Cabrarret nomine,instit’.terent,quos s atholici, vt olim Hieu Rexiudcorum
ab eorumReligione desicientes ,'mque irrijionem noua cxco gitantes ,aggresi 1 sunt do-
mum cum concionatore & auditoribus igne absumpserunt,vt vexatioJic alijs daret vel
intelleftum.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

M * 2- |

TEMPOR.A

i

ip Deceb.

(

t

z

2(£Decebr.

VIIL
loading ...