Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 27
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0051
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci

27


1 LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1 5 6 2.

lOCi

N A M licet h&c Regispermisiio vfqnead Concilijdctermmatmwm duntaxat reflrin-
gebatur,extendebant attamen hanc (faluinijia velut in pcrpetuum duraturam. Pius 4.
smnmtts pontisex,vt hispermistombus iret obuiam jlatim celebrari iubet 1 prima Ses-
sionemin (soncilio Tridenti, quaalikseftin ordinedecima septima, in quapriimtm de
ceJebrando concilio aclum efl.atque altera Sesiio inditta adseriam quintam 3 pofi fe-
cundamdominicamquadragesima.interimsesenontanthn Antuerpienfes, 2 nouis a.

TEMPORA


piscopis opponunt,veritm etiam tstusseuBrabanm (Ducatus,ex quo 'm Hijpaniam hac

I

iok

dereprolixe fcribitur adTdegem. 3

28 Ianuan

Antuerpia

CjVISIVS intereasibiducibusaliquot\militaribus}Rogendorsi) Aufiriacicuiufdam
Comitis,&Tsipeingrauy opera conciliatisjiniuillam venit, ibiqusac locis vicinisequi-
tum (fataphrattorum delettum habet: continuoque acceptis a Cfauarrao literissin au-
lam venirefettinat,armata manu.Ssl autem ad Campamasinesprope liniuillam Guisi-
anxsamiliA ditionem,oppidum Vasiiacum,Gallki nominis, & iuri prouinch illi per in-
feriores prxstdes dicundo attributum.l bi aliquis erat Caluimfiarnm nmn erus: sed prop-ter vicinos Guifios,non omninb audebant Religionis sm vfium libere tefiari. A Treccnsi-
bus tamsn vkmisjncitati,minifirum impetrant, atque ita, pofi colloquium Posseiacum,ibi Caluinfiarum numerus indies crefiit. Guisij hoc valde indignabantur, illisque non
obscuresignisicabant,male hanc ipfis libertatem cefsuram.

TABER.NJS ergoreduxGuifius,dum in Cjalliamad Regemproperat, Vasiiacenos,
idem Religionisnoimsiudiumvehementiusperfequentes, siatuttarmis ado riri. itaque
suis edkitiqni ad vici nospagos erant difinbuti,pars Vafsiiaci confiiterat) Vasiiaci om-
nes sibiprxfibfint, qua in Cialliam expedkto itinereproperent.

1LLE igiturdie Dominico, 4 quo norat Caluimfiamm cxtussrequentiores habe-
ri,ad Dammartinum pagum,prima luce, Missa audita, Vasiacumpeigit, Vrbem in-
grcssas,audit(aliiinifiarum conaonem haheriJtaque ad eum locum tendit. lam cxtuad
mille quingentawapita,congregato ,?afior concionem,habitis fuomoreprecibiu Jnchoa-
rat. Ergo Dux, (ardinali Cjuisio comitante,nonnullos ex oppidanis. Priorem,& prxfe
ttum vrbis,ad se vocat. cum illis templum (atholicumjt quo non longe aherat (aluini-
fiarum cxtusjngrediturtatque inde,re cum illis comunicata, eg rejsussiuos iubet ad eoru,

2


ijlanuarij

atfFebrua.


conciones properare.


£0 milites ingresii,catapultas egerere incipiunt:(faluiniflaprimhn rei nouitatem
admhari: Tfonmdlis tamen cominuo occisis,milites Cjuisy,cutn magm agmine in cxtn
irruunt:ob(h’uttoq; vndique aditu Guifius ipfefiriclo ensc ad sores minabundus afiitijse,
otnnia damoribus repleui(se,ad cxdem milites hortatusfiiifse scribitur. illi impresiionesa


cta.in Hugonotarumturbamhrumttvarieper locumilltim discunentesperfequtimur,

1


obtruncanttaly inspisiiorem turbam catapultas egerunt,&in editiorem locum,per tettu
esftigientes,catapultis eiaculantur.omnes obuios nullo fexus ,vt aiunt,xtatis difcrimine,
mulieres occidwntadituque vndiquaqux pr<ccluso,omnis salutis via eripiebatur.

j

s


I NT ER EA sugitantiumlamsntabilesdamores,morientiiimqueeiaculatus,tubx
clangor incendebat ,quxtum cxdessicrent Jntentisiimepersonabat .Advrbis moeniasorte
transibat Ducijsa Cjuisia,Cjuisyvxor,tanto clamore confiernata,maritum mifso nimtio,

!


orat atque obtessatur,a cxdibus abfiineat, negrauibus vna muiieribus vis inseratur. ita

4

n k

(ignum receptus dari iusiit. Vafior Caluimfiarum cuidam militi in cufiodiam traditur.

N on tamen a cxdibus miles suriofus in vrbeparcebat. & vrbis vix ade/que muh is cada-
ueribus varie fiernebantur.

(fA EDE perpetratajocusiUepcruefiigamsubfelliaeJsringuntur: Uibliorum il-
lornm libriproscinduntur:dittante milite.fi mhiliafiimareCaluinisiarum illud verbum
Dei.VrbesicexpugnatapediJsequsveflessideos^mulkbresornatusgpreconisvocemsmu
lantes,pqsim vemmdabant.

1 Martij»

BrabantiaPHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE !

IX,
loading ...