Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 29
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0054
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci. 29

,r-,- ..,...«r.»»rm«w1 ■^■■nn, --- , ..-n ...- .... ■ .... . ... ,

1

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

15 6 2.

LOC A

TVM vcrb (jwsij,comiocatis cx Varisino Senatuviris,autboritatesibimaiorccom-
parata,propter'2\£auarrai (ummiproregis prafentiam .publicum^ t onsilium habere in~

TEMPORA


fiituunt>cjwd Regium sionsiliuappellant}e'o nonvocato ( ondao.Nauarrxus,deconstlij
illius dei reto,siatim ad 'Reginamscribit,Necejse esse,vt Condxus Lutetid absccdat,do-mii je rec/piat :ni velit prafentifiimum ,propter il lius prxfentiam, seditionis periculum inapertasperturbationei erumpere. 1 td<so Lutetid discedcns Condxtts, Fertxdsim ditionis

i


domum venit.

JMarrid


PR.IMI BELLI in Gallijsoccasio.

•fi/VlSll validisimusiampridemadhoccomparatumilite,Lutctixcufiodiendx itnpo-

mense.

1 1

Paris.

nunttvrbe occupata,ad Regem/sui tum erat Fontisbellaquai,armata manu contendut,


bdtciturd Tfiauarrxo, opsrxpretiu esisie propterprxsentes necefiitates,Regcm Fontebel
laqttxo discedere: (sondxum hofitliterdduentare,vt Regeni capiat. Srgo Csmj Regem
Reginawq3 matrem,fratres, (orormcsi, Fontellaquxo tJMelunuinoppiaum deducunt.

CON DAEVS cssuseliamoportunam &munitamvrbem,premisisocitmequitibus
nomdiis Andelotio,contimtb venit,& vrbemtenet,?ublicus Edisiismandat,Nereligio-
nisprxtcxtu tumultuetur:£ditta Regia ab vtriusqueJReligioms hominibus obferuentur:

RegioSjOppidanosque-JAsagifiratus ad fe venire iubet:illis edicityt ofsichimjuum sitb
Rcgts objequioJaciant,sciant,fe nonfuo fcilicotfied Regisnomine eofecontuliJse.Calui-
nisiarum conaones extrd vrbem de sidicti lanuarijprxscripto habentur. 1 mterim 2
Hornanus (siomes ad Hispaniarum Regem infauorem 'Brabantix Statuum contra fpif-copos scriberepergit.Cjttisij Regem*yVCeluno Lutetiam deducunt,primb qutdem ad Ar

2


cem,q/tx mmoris Vincenij dicitur , regiam : titmvrbemingreditur , adarctni
luparum Proponunt de expediendis rationibus ad bellumgercndum,communi hofii de-
pellendo.Legatosin Hispaniam,ltaliam,Heluetiamsieauxilijsmittwit:pasinn,&wax
imsie Lutetix,militumdelettushabent,arma vbique, vbiquetormenidbellica expediuut.
(siondxus ex dltera quoque parte,certum de bello cxpit consilium: & ex hoc p: imo bcllo,
ad Cjallix summam calamitatem.alia sunt nata, de quibus suo !ocb decimu*. (otjluebdt
Aureleam ad ('ondxuni ex omnibus regnipartibus, omnium ordir.umperplurimi,& ex
nobilsiimus qitidem,Amiralius,Andelotius Odetttis (siardinalisjrdter, (sibmes cRupe-

22 May

1


Jocdldenfis. Porcidnus,?ienus,Crusolensis,Soubitius, Mouyus, Sdnlius, Sfiernxus, &
alijqtumplurimi.Fcedtisinter(siondmn& Nobilesillosincitur, 3 acsocietas,quam
pollicentur coram ‘Deo & Anglis suissinuiolase &fantte conferuaturos,adhoc,vt Md-iestatemprimum Regiam,stix dignitati, Reginamque sux authoritatiyejiituant. Dein-

5

10 1

Bruxella.

de,vt srdeles Regis subiettos in ex Rejjgionis acconsentiarum libertatc conseruent, qux
eisejjetregio FJitto tributa.

1Niro hiincinmodumscedere,Cond<cusadReginam, RcgcmqueNauarrxtm
Jratremscequentes dat literas,viderent,vtpro suo ossicio res in melius cbnjlituant.Si E-
dittadRegeconditaxqtsoobscrnentur,omninb parattim fe&suosejse/ebus omnibus
ttquis obtemperare: Sin mhm,armis res disceptare,neque enimfe hicerti euentus pericu
la resugerc aut resormtdare,dum in rDeiglona ajserenda, Regiaque authoritate vcn~

ii Aprilis

dicandas,Juarumque confcientiarutn libertate retinenda, vires oninesfuds impenddni.


Atqueitaremarmistentarunt, vt ftatimabinitio <JfyCoitecondrimm Dttcis CJuisijprouincixprxsidisJegatumquendamsatholicum,exvrbe Valentia jugdsibiconfulen-

4

ijMartij.


te,in arce sita captum, consossimque Caluiniani 'efeneftrd infiotenter suspendcrint 4


populo spcctandum.lll/us casuvrbe Valentia nobili, totmfqtiepfope ‘Delphinatu\jrreci-
piiis vrbibtis Cjratianopoli ,ViennafiRp/nanro,sJAiomilio, Crefiio cxterisquevrbibtis


Caluiniani potiuntur.REGIS PHILIPPI NOMINE GVBERNANTE

X
loading ...