Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 30
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0056
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


Michaelis Eyzinger

1562.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTOIUCA

j

TEMPORA

CONFOEDERATIO G ALLICA,

Eelgicce prodronius.

js EX VLlcdnt rtutem fedusilludje qud antea dixi, Hugonota in hunc modum. P ri-
mbteflamur hiqukmt)nosr.ullamscilicet inhoc soeduspraposteram cupiditatcm, no~
flrarimiTepcrfonarumsortunarumJignitatum^particularem rationem asserre: }sta
tantumoboctdoshabere,Deikotiorem,V.cgisReginaquemaiefiatumliberationcm, E-
dicloru ab issismdndatorum conseruationemssanam denique rebellium &%cgm M a-
ieslatis cantemptorum 1 oerceridorum voluntatem„ Et ssis tantitm dc causss iurciurando
ssnguiipollicemurgidssortunasqtte omnesnoflras, advltimamsanguinisnoflriguttam
impensuros.

HOC verbsadusperslabitinaiolabite,donecRegia tJfyCaicssasadleghimamata-
temprogressajpfa ‘flegni adminflrationemsusceperit.V t lunc ipsius voluntatis manda
ta, voluntaria obsequcniiasstseipiamus. Ad qttoid tempus speramus v.os tam bonas r.oflri
issius fcederis ratiov.es ieddnurcs (quod eiiani faciemusRegindsuam libertatem conse-
cuta qitdndo voluerit)vtperspkitumsst, nonfuijse hanc coniurationcm aut conspiratio-
nenised vera obedientia officium ad ipsorum Maicflates, difficillimis iflis temporibiis,
conferuandas.

ij. Secundb,vi omv.es intelligant hocsoedusaclhosssnes inki,puraq; conscientia & cum
timore nominis T)ei, quein noflra issius societatis Tucem &proteclorem immamus,
iureiuirandopellicemur. os minime in noslro catu pajsuros, qukqtiam contra homrem
TeijRegiaque idicla committi,vt idololatrias &(upcrflitiones,blasphemias,siorta-
tiones,rapinas,templonimprinatd authariiate violationes, & reliqttasomnes res lege
diuir.a & vhimo lamtarij tdistdpnbihitastquasiinciderintfupplicia & pcenas expe-
temus. Etvt omniaexprafcripto verbi Deigeramur, vohimusinnoflriscatibusadejsc
sidetcs vcrbi Tci imuifljos,qui v.os vohmtatcm Tei edoceant: & quos,vt aquum efi,
audiemus vt voluntati Tei obtempcremus.

iij. Tertioxoflri totius catus Tucem nominamus Condaum, Regis consanguineum
atqticadeb corssliarium natum,& legitimum Gallica corone proteciorem ac vindkem:
quem pdlkemur omnibus vhibus noflris adiuturos,cique omnem ohedientiampraflitu-
ros inomnibusetsrebus,qtuc adhoc sccdus attineant: &ssquainin rccjficio noflrods-
snerimiis,omni nosfltpplicio ,ex ipsius vohntate & arbitriosubmittimus, QVQD.si ita.
euenerit siondmm non pojse hoc mumts exequi ,valetudine aut ahasdntka causa impss-
ditumsollkemur nos obtemperaturos,tmremqiie gefluros ei, qttem illessbi vicarium ac
le'iaium nominarit.-

0. _ .

sso&DAEVS pro suo ergagloriamTci,Rcgisq, obscqtTmm fludio.hoc mumis hasi
quecenditioncs susiepittomm isto-confoeierato catui iureiurando promittensse omni di
Trgentia & alacriiate ,Tei atmiio sreium, omnia venDuck muncra,ex concepta con-
ditionum sormuIa,conflanter obliturum.

iuj. OuartbjnhocfocderecomprehendimusomnesRegis consiliarios: ijs exceptis, qui
arma ad 'Regis Reginaque voliitatesstbi adducetidascontra offlcium suumgerunttqua
arma nssdeponant,&aciiontm suarumrationes,omni obedientia &sitbiectione qua-
do ita Regina visumfuerit, reddant: teflamur,nos illis iuflis his de causis, vt res Ma-
tJKaieflatispiiblicxque tranqnillitatisporturbatoreshabere.

T QV E vtadnofltisoederissinesperueniamus(quodrursustesiamurtantum
iniri adgloriam Dei, R egis dignitatem ac hbertatem, regnique iflius tranqniHktfcm,
l sub

l

LOC.A j

1 '

1

1

i

IO 1

Bruxella?;


| MARGARETHA AVSTRIACA LEONEM
loading ...