Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 32
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitzinger

S 2-

15 61.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTOKICA

j

TEMPORA

HOR N IV S ('omes, cuiusfratrem dMontignium ST ATV S at% ordines
ad Regemin Uisaniamvt ibislatum Belgij dedararetjniseruntJcribit inter catera de
nouis kpiscopisadmittendisin buncferemodum. QVfAM VlS inteilexi}Antuerpienses
se denuo oppositijjc; ad magnates tamen quod attinet}video vnanimen omnibus mejje af-
fectionem sathfaciendi voluntati atque ordiuationi tuct Maiejiatis,adeb,vt in illis tan-
q tam bonis vafallis nibil amplius requiri videatur juji plebs itasese mandatis tuis oppo-
neretyt nobis disficile omnmeforet,ne dicam imposiibile eos in oslicio cdtinere,veladhoc
etiam adigere, quod tua Maieftassieri mandauit, quemadmodum latius id ex Ducissie
litern tua Maiesias intelhget &c. satque ita ressUccesiiueprogrcditur cx Traneia quoq}
in rBelgium,a Principe (sondao,ad ‘Trincipem Auriacum.

Z> V O erant Bxposiulationis Condxi capita,vt :diflum est, Vnum violari £dittum
rguim: alterum Regem,Regiamque familiam aGuisijs & socijs captiuum detineri. H-s
dtiobus continub respandeturper £ditta %egia in hunc modum Lutetia publkata.
PRIMVM EDICTVM,

OVVM hantccperturbationes in Regnumperukacttertrrumpant,Regiilluddolere,
qui nuila remedia adpacem tranqni\htatemqucprtnermiserit,de Regiiu,Regi que Na
uarrai prmcipuwq; stmum nidicijs,& quidem nuper 1 Editto ad lanuarij mersem facl <t
qv.o,ad res moderatius tra isigendas , mtdtapmcrmaiorumsaorum regttm morem &
rttwnsin rehgio ■tis re condonahatyt hac ratione peruicacium hmmrnm petiuonibus in-
duigendo .pacipubhca consulerettilios tamen nullo modoposse compesci ac cohiberi, vt
ex multis motibus tam excitatis appaveretitmmllis eiiam,quod inauditum ejset, auss
aperta & ma ' sefta vi ad ama concitrrereyrbesque rcgijs ctfodibus exturbatis, te-:e-
retquod licctpemalejsumsbi esset.tantas intemperies bommum impudenter tenerahac
sua ,i tatcabuten tium,temere ad maxima rcgni incommoda euagari: non xamen ejscce-
rayt qukquam consueta sta clementia ac benignitate deciderit,

ITAQg E se ca idcrn illam stam voluntatsmpublico hoc editto consirmare:ve\leq\
& tnandare , vtiomnes rehgtonis suaritibus &adminifiratione, exianuarij Edictt
prascriptojibere vtantw.Sed quoniam Lutetix regni Metropoh magna scpe grausima'
rumsediticnum perknla extitijsentydle se,ad prasentis temports neceptates,Reforma
tx, qua vocatur jeligmnisadminiftrationem minimefas ejse, eadem in vrbe, nec intra
illius dittonem acsines,douec alitersbi visumfuerit, agitare.

ALTERVM edictvm.

PROMulgaturquoq,publiceadilludprobe tempussolenni ritu Regiumresiriptum.
N EMINEM nonanimaduertere, grauisimasperturbationesin Regnum 'mcumbere,
omnefque omnium ordinum antmos ita permotos atq^ concitatos, vt non maxima dam-
na no n cuentura,nisi Deus illa auertat videantur. tarnen ejsejbomines turba-

runi idarwn & dissensionis autores.eas causits suorumscelerum pratexereyt imperitio
rum luminibus objit uere (pecioss colo ribus ,p ofint.

Qgf O D vsrbde Edittiproptsr Bcligionem Uti violatianecausentnr falsisiimtim
ejse,e.x perCpicua vohmtatis regia declarationem,quam manisejio £ditto demonssrarit.
A r iliud impudentsiima esse calumniam, qubd Tjpgsm^scginamq^ matremfratresfi
siroremqjcaptiuos inter pracipuorum qimundamfuorum tmnfirorum manus,dittitent
eaffy iattent cjse amorttm sumptorum causasyt eos in libertatem vindiceht.

A T vero seperjpicue omnibus tesiariyelleq, notnm & certum apud omnes, Se ma-
tremq, ,fratres acfirorem, nunquam in eum ftatum, cT)ei bencsicio, venijse * contra,
se omni libertateac auttoritate,Rcgiam dignitatem & patentiam retinereac ehtsdcm
Deisauere rctenturum opthnorumsuorumsubiettorunt opera & auxilijs.

£t

LOCA

X'

Suprit pa^
gina.
i6.

io k

Antuerpia

'

PariSo

L.

\ MARGARETHA A VSTRIACA LEONEM
loading ...