Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 49
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0084
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Aussxiaci.’

49

EONIS BELGICI DESCRIPTIO

LOC A

5 s
Paris

paginai

45

Vr per ijltuliteras, qtiibtu eosin plenm corporum sortunarumsi suaru pojsis
sioncmsacultutuso pwniwnus ac condonmM,sttis caueatur. N EV E R OdeComlei
Consobrin i nossn sdeanimosi dubitetur, ajfirmamitttsjlium nospro optimocognato
sibieftojjg acsunrjlo remm nossraru?nsiudiofo, babere ac ducere: inque sidorumsub-
isctoru numerojrabemus duciniutsi omries Optimaies, Dominos ac Nobiles,omnes(s
Vrbium,pagorum, loconmufe, intra omnes isiius Regni sines incolas, qui illius conso-
brini noslripartes sicuti sunt, adiuueruntsiad istosbeUommciuiliumtumultus, qui-
busiun.si Regni isiuumssrilocis

EX ISTIM ANTES easiii&anostris illis siibieclis acla suerint, cum armo-
rum ddmmssutione, tum iudiciorummodemione,bonoilla consiltoad nostrumobse-
quiumacls; Volumm iubenmsii, Condaum consolrrinum nossrum per iflas literas
manu nostra ohsgnatas, pecumarum nosltarum 'e ncstris ardrijs d st,suocj7 mandatu
fumptarumrationibiis plane liberariyquahtamuis summam attingere postini.

LIB ER A M qucck pecuniarumex oppidorumpagommsimumctpijs fumpta-
rumrationibus : & Eccleshssicorum haminum quidern sipelleliilis dliarumsi tslorum
siicultatum:at ne vt ipsi,aut ijs qui suo mandatu ad iUd munerd constituti fum,aut boc
aut alio vnquam tempore,periculum hac de re crearipostit,necpropterpecuniarusabri-
catiomm, tormentonim bellicorum esseclionem,puluem tomentarij consetiionem,
vrbium munitionum ant adsiciorumpropter iUas munitiones Condei cdnsobnni nosirt
mandatu,sattas deiettiones: qitarum rerum & vrbes & mmicipia etiam ipfiaperhoc
Edittumnosntmliberamm.

OMN ES quiaut beUo capti,dutpropter Religionis caujdmalio aliquo modo
detinemur,omnessiine vUbredemptionis pumio manumittantur. QUo iame in nume-
rominine comprehendmm latrones, pradones,scariossi, adquos Ediettiissiusbe
nesicium mnime aismeretesiamm. Omniam aiitem vince acsinguldriierdptamus
omnes issarum tmbarum cmsts pucidt,& bmmum votuntaies vere reconcilmi, vt
perisiumahimorumconstnfum obediemUqudnbbis debetur, meliusconsirmetarJlla
statiiimus iubemussi. Vt omnes iniuria, ossensonessi, quas & temporis iniquitds &
bccasones ihde hata attulerunt,omnessi alm res per issbs tmnultsis egerminata,extin-
guantur ,sempitermsisilentio, tanquam nm^accidtsseni, consoptaniur.

INT ER DICTOcapitali vetamut,omnibasnostritstbiettiscuiusuistandemfunt
conditionis, ne mutubse verbis coniumeliofts lacessantjerumsi prateritarum inuidia
mutub fe proritent, & contentionibus ad dissensiones impellant: verhn stft amanter,
vtstatres ciuessi decet,contineant: Hacpsena satuta, vt quibocsecerint tentarintsi,
eucsigib nec vlla alia iudkij centesatione ,punianturfuma Editti nostri stueritate.
Cuim etiamgratia, vt omnvs penitm fcmpulus euellatur, Edittinosiriomnem socie-
tatem, omnesisadm intra et extra hoc Regnum abdicabuni: nec inposerum vllas co-
uocatioms, hominu delettm, pacuniarum erogattones sacient altas quam edsquas
hoc nosiro Editto & quidem sne armis,permittimus: Quod etsseuere vetamus, ne vt
nostrorum iftorum Edittorumviolatoresalioquipuniendi.Vblutnus iubemtufi, vthoc
nostrum Edtttum etper vniuersum Regnumfillenhiterpubhceter, etin cttrrnu com
mentarios reseratur, abq? omnibiis fantte & ihuiolabileiter obstruatur: Hocq? nossro
autoritateratumsiximsiitaesib.

FO LTROTiVS Mermsjt que intersecisss Guissussttpra diximus, qutsttone habi-
iareconfeffks,publicb senatus Partsniarestocapitu damhatur. VTI. a quatuorequrs
distraherettir. Eslimamstimum lesigenusjnptrstios& prodttores et anhquomsti-
tittb vfurpatum:brachijsswgulis & tibijseid equos alHgatis» Vt ita mmbut contrario
abnixti dtserpantur.

liLVD

1563.

T£MPORA

io. Mart.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

XX
loading ...