Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 50
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0086
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50


TtMPORA 'l

1

13. Martij

2

5 luni;

3

ig.Iul.

Ar

SScpteb.

5

9$cpteb.

6

3 Odob.

7

4Deceb.

Finis

Concilij

Triden-

tini.

Michaelis Aitsingcr.

~QPOGBAPHICA ATQV£ HISTORIC~

I LLV D suppUcium iritersecli Guisij dedit Memts * Qtteslionut babitr?edito
sripto quddam iniev Germanos etianrrmlites in Amivdianu casrii peruulgato,Me-
r&iu Amirahumsacmris iltiusauisma & bortstoremappellare dicebatur, & Tbeo-
dorum Betaniadeam retriimpulforem-.comitm^ Rupesocaldtu conscium etia rese-
bat.Sed a Gullicis ad Eelgica redeamus.

R ES PON D ET 2 RexHiJpaniarUmVhilippus Auriaco Vrincipiduobuss Comi
tibus Lgmondane videlicet & Horneris.Se quidem literas eorum accepijse nontame
vltam inysdem literis causam inuenijse cur eorupetitioni satusaceret. Etquia sinepe-
cu.l.ricausanonajsueuijsetRexfuosminislrosgrauare: Petit,vt,licetseprimaqUaq3
commoditate Jperet inBelgiurit coricejsurum ,rebusquepusens remediUntadhibitu
ninr, tamen mbilmitm, vnits ads eorum in Hispaniamprosiciscatur, a quo imerim
contmodins coram,qu'm per literasjcm intelligerejnde^ resolutione capere posi/t.

II EPHCANT illi 3 Res bdltcas iri eo iarit fsatu verfari, vt ob subtdes non mi
nus quampericuksds vicinorum (.Gallos intelligere videntur ) macbinatmes,in Hi•
(paniamtlUs norilkeatproscisci: ldeoisipeterent,suis quasad eumdedijsentliterisside
adbibesi.& ab vssicij munere Cardinalem.remouert,quodeidemnon modo noncon-
uenims st, verum etiam ita extraordinariumj vt citra mminentia Belgij totiusperi-
culasin em ejse manibtu diutius nequeat.

OVATRIDVO ante quamhascriberenturlitera, celebratur Concilijsesiio
xxiii. Tridenti, xbi & ego tum quoque intersui, propter quod Concilium Eerdi-
nandus lmperator,vt eide vicinorejset/timisisinismponerew, aliquamdtu subsitit
Oenipontijnde tandem, Morono Cardinalt valedicensjecesiit 13 lunij. Vknnamque
appulit die wlij menss secundo.

M AX IMl Ll ANV S Romanorum Rexantectjidixi, Vrancosurtidesigna-
ttu, Rexq?mense SeptembrUproxime elaps coronatus, Hmgaimquoq^ Rex, Pofcnij
’ ab Arclmpisopo Granensicoronatur, 4. vbiparisolennitate Mariam , PbtlippiRegis
(mremi.MaxmiltamVerbconiuge, vtdiRegiriametiam HungarU, inungi & coro-
nari 5 animaduertens ittm jrwn Regnomm coronas.intra Jpacitimannivnm Ma-
ximiliano sodkiterimpostas,quod(pr<eter Albertum 2imperatoremjpaucis Regibui
sieri comigit. Huius Maximtliam imperateris laudatisitma aique aterna memoru;
duoJilij, tandem in Hi(paniam concejserunt, Rudolpbtis iatri l mperaior, & Ernesim.

Paulo poHquam <s Lusitania Rex Maximilianoeidem, imonfuetunt in Germania
videriammalmisijset, atq^in Brabaritiaprimumsefe Belga,adimitationem Galleut
veluti Gigantiumjontra Regemsumbelligerantium\erex'tjsent.

Brabantlnl VIDeruVntEiephanteM.

ABSOLVTVM ett 7 tandem CoriciliumilludTridentinum,TemplumHie
rosoljmtariu ab annoijij.ddsicari inceptum,mytticorumq, quadragintasex annoru
patio,abslutum,itavtqubdJub Maximtlianoprimo,Medkeo Pontsice LeoneX. tu
exittente erat incboatum, id sub Maximiliano secundo: M ediceo quoife R omano, Reli-
gionis Antisiite Pw llll.persiceretur.lmtiumautefflsiatuoabindulgentiam per Lu
therti oppugnatione, vsq3 ad earundem indulgentiarum persummum pontisicem au.
tboritateSacriats, Oecumdniti Comilijapprobatioriem & consimationeni.

Rtsitieruni qmdem huic Comilio Proteslantes inGermanit Priricipes,qui decre
tisbuius fuam' longepraserunt Cbsesitonem Augusiariam: Restitit & Hemkiw& An
glid R exses mnfmtls riptis etiam in contraniieditis bpponens: Nee Fraucia quofa
Rex (jafflctsi cbrtsiiamsitmi titulum gejsertt) Htnmm,tamsemper reuersniwn butc
sacro 1 ributt’ couutntui, mbtlomitw iameri esi absolutum»•

POST

MARGAllETHA avstriaca leonem

L OCA

II

Brabatia

1563.
loading ...