Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 54
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0092
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Eyzinger

1556.

TOPOGRAPHlCA ATQVE HlSTORICA


TEMPORA

INTEREA libellussupplex,ad tJWaxmlidntm sxsarcmsibeontmnomme,qui

LOCA>

sulem CatboHcarnTsomand deferercsatagerunt/latits cst 1 eklcmqitepoflea 2 in comhijs
Augushrms(qitibus & ego tum hue<fui)exhisitutest:, m quo multttm conqtteruntur, De

-

I

inqmsttione HispanitajdequepmMgatione. irtdmm Cdhcilij,Quejii, sasarem ob id


i Aprilis.

qudrn ospciossime deprecantur,vt PH lll RPO ‘iRegiseprebeat monitorem, nesundere
pergatpiorum sanguincm.T ertia diepcs},Veucre dprincipe Atiriaco Antucrpid Tsmxel
las,Henricus 'Brederodius, ludouictts‘7sasoims,Vandenbergius,& Culenburgiusv-na cum multis nobilibusgcncrossjtbefhtm porrccluri. Tandem poflulatasita

conscederati osserunt Cjubernairici,vatiaossicijjoumanitatis & obferuanmgenera,qui


3 Aprilis

bus Regemprosequatttr,prafati:qua eb speclabat,vt inqttisitio Belgio exigeretur,ediclo


rumifo Caroii V.acerbitas mitigaretur.


3

PORR0 confaderauytvelexternoaliquoflmbolosuaminregemCatholicamside


5 Aprilis

protefarentur, ad collumsuspcnsamferebant illius essigiem fusilem, argenteam vel ati-


reamjreferentcmsormam numorttm veterutin cuius altera partevifebanm manus duasemtititb compleclentes,ctmappostamantica & certis vasculisteiusq, hxccratvtiinfi
in scriptio} Fidels au ‘soy iusques d la bestcetidefl Eideles regi vfque ad manticam.


4

6 Aprilis

5 COMmunicato consslio cum Equitibusaureivelleris,C/ubernatrixressondit, 4 ope-
ram nauasse,concipienda corflituendaque edictorii moderationijllamsi adRcgem mit-
tere velle,quinetiam quapolleret apud regiam ^JMaiestatemgratia, daturatnje id 0-perqmperUbenter, vti in Hlorttmpoflulata condefcendat. Posridutfni 5 dijjeminqtum

5 s

5

fuit atsi euulgatum quoddam responsitm attrei velleris equittim,tanquam illi sixderatis

Parist

8 Apritis*

promisissent,religionis ergo neminem in posserum panas daturumjisiforteseditioms aut


magni cuiusdam ossendiculi causa/lonec ex consensi Ordimrn vel Stattiumsa rege certi


;

quippiam decerneretur: V erum id comentitiumfuissejnpublico deinde conuentu equites
illi demonslrarunt.Princeps Auriacus non multo pbft 6 magna inflantia tdapudGubcr-


6

natricemsollicitauitssilicet vt ab officijssiiis dimitteretur, msijs etiam %egi literis in


20 Aprilis.

emdemsnem ase siriptis.tJACE N S E sequente extra Anttierpiamfiunt 7 conciones, magmque hominum

,

/

4 Maij*

cMufrequentantw. <J7Vtinistri enim ad tnotus in kReptBelgicq ciendos agminatim co-


gregathnque vndiqueconuolant ex Cjcmania Supcriori, e Saxonia oppidis mamimis,ex Gallia^4vglia,Embda, alijsque locis, ad hancrem etiocati,qui vel inuito %ege &

•; 1


tJWagistratibus fuas opiniones dtsseminare non dubitarunt in Belgio,Auriacus denubper literas apudregem sollicitabat 8 (yidens res sursam deorsumq^ moueri) vt ab osficijs


l 8

liberetur. Interea circasinem huius mensis in Flandria, Arthesa, Hannonia, Hollanclia.


i^Maij. :

Zeiandia,Phrsia, Tsamurco,Tres ordines, Scclesiaflicorumvidelicet, Ts obilhm,&nJMagissratuum conuocati suntsuam singtdi vt expromant Scntemiam.JD e regionim
edittarum moderationeiquapofteu mijsa ess 9 ad Antuerpienfem sJfyCagiftratumyeru
id vbi rejcimtptehs fratextti iniuria ipsis ea moderatione inogata? Stipplicem quendam


9

obtulere libelhim quibusdamfcederatis, qui rursss cJAsagssratai porrexerunt: cuius


1 Iunij.

hac eratsimma. Tfe illa moderatio admitteretur, qmascilket a Cardinalflis esset

consetta.

' TRVXELLAEMAllGARETHA AVSTRIACA LEONEM

s
loading ...