Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 61
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0102
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

8 m

Aldenard

7 1

Brugaj.


7 n

Valecens.

10 k
Antuer-
pia.

6i

LEONIS BELGICI DESCKIPTIO

SED &se,qniattendant,quantoanimiangoreconcioneslocissolitisjtne/candaUs&
armis baberipermiserit, eos scireproculdubio qudm longe d sua mente absuerit ipsbrum cx-
ercitijspmbere consensum,puta vt nouasibi deligerent (onsiforiavel ifHagisiratiis, col-
lectas & onerasubfidiaria Regis stibditis imponerent, idque vtipsiattitant ad aliquot au-
reorum millmestvtsacramentorimadmimfrationemsibi vsurpasenttvtin totam politiam
confusum quoddam chaos intro 'ucerent,vt matrimonia suoritucontraherent}vndemira
succesionum confuso fequiturtvti denique easacerent,quasub exercitiorum prxtextuin
suis concionibus non verentur attentare: e quibuspleraque cum sibi tum Tfgis,tum <JtyCa-
gifratum authoritatem vendicent,se profettb valdesui fore immemorem siijs assentiatur:
cumpusertimsui ossicijsit,eam authoritate tueri. Itaque se rctte ait tJWagislratibus con-
trariam mentem suam explicuijse. Si qui verbsecuspopulo perjuaserint. illorum ejse, se apud
illos excusare lairi quod ad Ubertatemattinet, eam eatenus datam, neipsis imputaretur li-
bellus quinta Aprilis oblatus, nonaut quantttm ad Religionem spettat, tamctsieb illam de-
torserint contra animisui sententiam,ltaqueiufam tum siibi indignationis causdm fiippete-
,reabipsisita animatum eo audacne procesiisfe, vt jub Religionis pmextu vetita Religionis
exercitia inuehat, suocfe nouo zJfyCagisratu Regium ^JMagtfratmn in ordinem cogat:
quod non modo non sit approbaturusvnquam Rex ,sedeuamsubditorumsuontmauxilio
vindicaturus.

QVo D verbdicantipsamvcnissecontrapattaconuenta,eiusgenerisomnianitisalsa
nimitmq, laxa verborum fuorum interpratatione, rettes quarundam vrbium, Magifra-
tus ea nonpermsife: qui tamensimodiim exesserint, oportuisse ipfos ad sc querelas defcrre,
vt remedium adhiberetur.intenm autsilentiopneterire ipfos iconoclasmum, & templorum
vafationes,qua post eam conuemionemfatta sltnt,etiam antea in pagis tantum habersntur:
itemScclcsias occupatas,monachosperfligatos,extcros concionatores acceisitos,cum promi-
sissent se conciones impediturosiin loca quadam ab his nouiatibus aliena,eos introduttosiple-
bem ab ipsis animatum,regias domos occupasse, tormenta & bellica infirumenta cum suppel
lettiliexportare,regios prafsttos & Magisratus abijcere, ita,vt quidamnonsinepericulo
euaserinr.tum quoq^ vrbes regias occupare, in aciem subsignis militaribus coireminari cvc-
dem aut profligationem Ecclesiaslicorum & regiomim mmssrorum,in quibus etiam ipsa no
sit excepta,& (fatholkormn ctiam:immb eos reipsa,diripere, inflammare, euertere tnona-
feria,templa,ades nobilium & altorum, Hac &pleraqi alia refcripsit Cjubernatrix 'Bre-
derodio.

S ECTARll contraiuramentum,abipsorumConsisoriatibuspreslitummenfemar-
tio ad concionem armatiprovuperdt 1 Aldernadi,propterea d die nona eiusdem mensis nul
la eflpermrssa concio.Brugensesyt settanos minifros d concionando deterrerent miserut 2
certos homines ad locum concioms,qui mmflrum iuberent crafinase luce sssere ad praflan-
dutn iuramentum:quemadmodum in alijs oppidiisecissentim idsecerintscirentsibi concione
interdittum iri/ed comparere non ausus, concionatorfugasibi consuluit.

T ERTIA diepbf fDuxArscotanus&Comes Fgmondanusmisiiad Valencenassttb
sidepublica euocarunt 3 ad se nonnullos eius oppidi mcolas,quos vtsub horampomeridia-
nam collocutionise darentjlli deputarentyerum eo die nemo qutsquam venit. Poflero 4

Jl 6 7

TEMPOllA

I

2 Marti j

2

ii Martij.

3

13 Martij.

Venere,quibus intellettisprotinusdiscesserunt. Eodemferetemporeetiam Vrinceps Atiria-
cus& Comes Hochssratanus msii Aniuerpiampersuadere conantttr settariomn capitibus,
vt vel ad tres menses omitterent conciones,& interim ipsorumsanasigillo regio obsignaren-
tursedfruflrd.

PHILIPPI REGIS NQMINE GVBERNANTE

4

i^Martij.

XXVI.
loading ...