Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 65
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0108
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auflriaci.LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

M67.

LOCA

SCRIB rr hocmenseAprili,ex Bispama.RouigumesquidamSuoli rPrinccfs,vmisex
7^egisConsiliarijspracipuus,cum Aloso de Loo Secreiario sfomitis Hormj,qui a multo tem-
pore,aheodem Comitein Hispaniamfuerat ahlegatus, vt ibidem necefitatcmsuidomini
extremam\simulatq, immensampecumarum fumam (qua trecentoru millium coronatoru
mimeru tiquaret)declaret,quam inseruitio Regissine altquahucttsque habita recompensa-
tione,expendisset:qmhus quidem Uteris bonaspe fsomessulcitur, deque Begis beneuolentia
erga eundem admonetur. Adeo,vt licetantea Trancifcus Dalauaiegatus Hispaniarum Be-
gis ex Franciade tribus capitibusin 'Selgiopuniendisad Ducijsam Parmenfemperjcripse~
ritseque Comes initib vnmn ex ijsfuijse suspicatus sit,quia tamenRegis liberalitatem ac Be
muolenuam ergh eum proprius quoque (somitis srater tjfysontignitis in Htspaniaexisiens
similiterpredicauit.Putereaetiamin 'Belgioipfa‘DucijsaParmensis,tanquam CJuberna-
trix, Tornacum ei admmfirandum locofratrisconcrediditjtqjk Vigliopresidente,& Af
souuilio Consiliario alijss,verbis & literts consirmatussuit (somes, vt omnem a fe scrupulu
abiecijse videretur quem inde etiam concepit ,qtibd quidam illi imputabant se concionu inter
ceteros etiam vnafuijse causam vnde tumultus in Belgio tandemsuijset subsecutus, terrors
maximusgubernatrkem suis verbis ad eandembabitis inuasiJJh.Qui tamenposiea cejsauit.

tempora

12 g,
Buicodu.

iok

1 Antuer-
P ia-

I

10 Aprilis6 m
Ypriso

A M & Antuerpia excessere 1 nouem eius vrbis sessartj pracones partim (salui-
mam,partimLutherani,moxque etiam cuntta illorum phana,auU mandatosa Magsiratu,
obsignatasueresionec Gubernatrix ebveniret. Cancellarius Brabantia Scheis & Petcrso-
miusabaulaBuscodttcummisii,&ibidcmcuptiuidetentijaxatisunt 2 &Bruxsllas
sagittarijs reduttisiimul etiam conscripti knJfrCagfimu miiites 4.00,qui excubias agerent.
$ettarij,pkrisqj suissecum exportatts rebusjnde discejserunt„

a

8 m
BaleoL

IX Flandria circa id tempus antepascha,abrogatis conciombussettariommjetiam illo*
rumfana deturbata. Tpris imphmis & 'Baleoli atque A rmenteria locisque continentibus.
(sominij autem iujsu Ducis Arsiotam,cxfani Settariorum lignis,&lactinahbus thasunt in
siauratapatibula.siqiieprotinus sujjixi complures.

GAx DAVI magnomilitumregiorumimpetusatto,vmushoucuniculodirutumefi
sanum settahorum.per vniuersampr&terea Flandhamjnfinibus belgarum ad littora Ocea
niseptemthonaUs,opulentfiimam regionem.De tjs qui circa domini natale adarrna confa
gemntsimul etiam deiconodajiispasimfiumisupplicium capit.

IiAprilis.

. 1

6 m
Arment

IX Holandiavero& Zelandia plehsque omnihus oppidiscertatimadcompositionem
properantibus,Settariorum concionibusprofligatis siensim tranquillitas esi resiituta.


10 h
Breda.

AVRIACVS VhncepsCjulielmus7saJsouius,deHijpanorumConfilijscertiorfatttts,
pojlquam intellexijset Ducem Albanum nonpauca Hijpanorum, Italorum & Burgundio-
num manu siipatum, ad Belgas aduentare isluxam quorundam optimatum ac nobilium si-
dem,& vulgi insiabilhatcm expertus,datlocum inium iemporum,vrbeque ssntuerpia ex-
cedens Bredam se consert 5 nonparuo nobilium,mercatomm,&cmum numero comita-
tus, atque inde Cjermaniam cogitare capit.

m

U Aprilis.


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERN ANTH

XXVIII. -

4
loading ...