Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 114
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0182
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ti 4

1 5 7°’
TEMPORA

8 Augusti

Michaelis Hyzinger

T O P OGRAl^TTs53^ hTs TORiCA

LOC A

Aslitit quidam Teltono eas ajsigenti,cjuipericulu veritus,ne qitod arnarctjn eoperi-
rctjv.gasihi consuluit simul Feltonttm adhonans fua(it,vt ipfie fiequoque fubducerctjlle
fugere nolensfieper rDei gratiam nonrecusiaturu teflabatur ,quicquid ea caufasercndu
ejjet,comprahenditur,& incarceremducitur. Deiudein ludiciitm,qubd duodecim vira
le vocant produclus ,atq\ ,num literas illas assixerit, intenogattts, respondit in huc mo -
dttm,EGO LiniRO VOS OMtil VLTERlOhRl SOLICITVDINE £T LA-
BOR EMequefatcoridsccisse. Ouiad locum supplicijprotrattus,ac monitus a quibufila
vt a %egma veniampeteritjion sie eam lasijfe respondh:

i k

Londini

2

n Augusti

I CjERMAN I prmcipitm nonmtlli, nempe Palatinus,Saxo,Brandenburgicus,VVir-
tembergicus, Hejsius& alijaltquot llludrifiimidatliterasad %cgem Cjallta,quamaxi
mum adpacem momentum attulerunt .(fiafar quoquesiesiliamsuam £liz~abetham c%egi
Carolo nono eiusdem nominis,qui eampofcebat in matrimomum,elocare non voluijje vr-
debatnrji fipacatis bellorum tumuhibus, i taque rebus vltro citrbqueper aliquot menfes
agitatisjandempubJicata efipax, 2 Parisus inter Carolumehtssubdttosrebelles.
Atqueita tertium bcllumfiancia Ciuile, certis quibusdam conditionibus, qua typis ex-
cusaproflant siopitim eji. Exorditurautem ‘JRex Edittisormulam XLV. articuliscow~
prehenfam hocsere verborum contextu. Quod ammaduertam (ait %ex)eas belloru tur-
bas .qua & iam pridem euagahe simt atq7 etiamnum euagantur ,prafientemTdcgno meo,
meijque omnibus sub>ettis ruinarn internecionemquc miriitari. Dolui, qtto tanxis malis
occnrratur ,'%egnumq- adeo mum ad prflinam tranquillitatem rcdeat,de matrissira
trumqnemeorum,&mei corsilj lettsiimorum hominum mdicijs atque sententys, hac
perpctub irreuocabtlique Sditto decernere atque siancire: qm rata acsixa omnibus meis
mando iubeoque inter cetera,Omnibus in locts R egni mei a quibuspulfafuere (fiatholtca
& %omana%ejtgio,ys continuo resiituatur: lllius adminisiri omnia adempta red-
dantur,eisque & sseligione & facultatibussiiis vtifruipacate tribuatur.

ET ne qua contt onersiadijsensionisqueinposserhn occasio,relinquatur,volo vti om-
nes omnibus in R egni mei locis pacate viuantjtec vllam sis %eligionis,quam ampletta-
tur causiapericulnm incommodumque creetnr,nec domi ijsique locis,vbi habitabunt, in
eos inqniratur, dummodb ex Sdittorum meorumprascripto viuant. Stplma qlia qux
dittis articulis continentur.

5 s
Parisijs.

sflRCA hactempora(siosimuscJTCedieescreaturaPontisicemagnusDuxTletru-
rixsiue T usicix xum antea T)ux Vlorcntia duntaxat appellaretur, non sine quorundam
prmciptmmagni nominiscontradittione, cuminorbenon inueniantur Archiducesniji
Auflrtaci ea dignitatis prxrogatiuasioligaudetes vt appellentur magnisiute Archiduces.

26 August

APPVLIT Antucrpix,Thilsppi %egis Hispaniarumfutura conwnx.ex Cjermania
per Cjeldriam in rBrahantiam,iterfaciens,vbi cum duobus Archiducibus Auflrixjratri
bussuisinn oribus,ALBET0 £l PTENC ESLAOj cumquenobilmmacPrincipium
aliorum vironminsigni admoditm comitattt,excipitur ,quam honorisicentistme,a Duce
A L BANO.alijsqueproceribusjn magnisicas illas acsplendidisiimas ades diucrtes, qtta
vulgodicuntursidatoflersich Huys)illicaliquandiupersisscns,ventumexpettatpropi-
tium,quoslantefalua & incolumisjn Hisipaniam natiuhatissiux terram, redire, & ad
chariflimumsuumsuturum coningem pertingerepojsiet.

io k

Anuerpia.

ALBANO DVCE LEONEM
loading ...