Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 151
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0235
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auftriaci.

T5 r

LGCA

ii e

Ambstcr -
dam.

iz e

Enchuyse

iz d
Zuvder^
sec.

n d
Hoorn.

7

»Pagira

izi.

TO f

Holadia.

Zelandia.

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

AL B AN VS intereadumejset Ambslerdanvjv.figneni RegisPhiiippino^ninev.Awum
apparatum adwnat fBosiuuiumprasich Ducemsiue Admiralittm maris,atque m Enchusia-
nos mhtit. Verhn tnfdicm is cttm Aquatkis pagnat, quam atihi ci trisihnis Priuceps lo:
Aujiriacus,qui annt hurns menfe Oii obri 1 ctm clasie Catholici Hispaniarum Pht
lippisoluens lauagnanasiub meridicm alterius diei Cjoletam appulit, 2 vbi ex Giibernato
re,atqueipso etiam Tunetano rege,certius cognouitjde fiattt, vrbis & regni Timetani/ttque
adeb tJACauros & Turcas, qui Tuneti erant, tenorc quodam correptossugam meditari.

POSTR IDI E 5 circumspeftalocioportunitate, militeminterraexponendumcu-
rat,quarto a Tuneto lapide,mittitsi bis mille qumgentospedttes Tunetum, qui reipsa com-
perenmt,oppidanos omnes ex vrbeprosug;(se,partim Carauanam, partim ‘Bisertam, atqne
ita nullo resisiente in oppidum ingresii,ad arcem co:itendunt,ducentos illic M auro s imteuiut,
qui se dicerent Regis Amida nomine arcem cusiodire,nec tamen dijsiculter admitterent in ar
cem.lndicaturhocPmcipi Ausiriacosiedquodiamnoxejset,nihilse thnmouitille.

SVMMO manealteriusdiei 4 cum Paulo Cjordiano,AntomoAuriaaotosi exercitu,
Tunetum prosiciscitur,& in arcem veniens,nihilferepiatermagnam olei,lam,& butyri co.
piam reperit Appul/t & Dux de Sefiia,vbi etiam Marcellus Auria cxpcctabatur,Tuneti rex
(ita iubenteAufiriaco Prinapesiuterim m Cjoleta mansit sibidem apud clajsem manente io:
Cardona

SED vtad‘Bojsuhumab Albanoclasiiregucprfieclumrcuertar.Hiccumsemelinma-
ri appeilato Ztrdsrsce,obtiiam clajsem haberet 5 Auriacam/oaclussuit cum ea manus co
sligere,ex mandato potius superioris sui, quam voluntatepropria, vtpote, cuiprobe cognita
perspecirtqitefuerant inimicorum vircs.quique se aduersano suo nequaquam cjse parem hattd
obscur:intelligeret-,ne tamen(qualts in vitasuanur.quamhabitusfuit)ptsiillanimis velme-,
tkuUsiis esse cxifimiaretur jr.tr epidcplanesi heroico anhno aggrejsus csi,cu nouem duntax-
at nauihus ,clasfim Auriaci confiantem plurihus quam trigmta\qm quidcm clasiis Auriaca,
rigitc lovgeJiiperior ,pusi longam dimicationem,magnam regijs cladem intulit,&EoJsuuium
expeditionis Tltsprimarhtm ‘Ducem cum classe capit,& Dominum de ('roningen,aliofque
multos v.obiles,& Hispanos capitaneos.

MAlvit qnidem (somes rBoJsuum,mortem pothts oppetcre,quhn seimmicorumma-
nibus ac voluntati tradere:quia tamen Hispani quidam nobiles,Carquera atq^ alij, illi a la-
tere asiisientes,cum viderent solam comitis naucm ex omnibus refiare,& qubd imposiibile fo-
retsefe vel defendere,vdsubducere-sconsiduerunt,imb quasicompulerunt ad dcditionem co-
mitem.

cAPTVS ighur 6 atque nonproculinde abduclusfuit ‘Bojsumusjn oppidum quod-
cam HoornUUncupatumybiab Holandis (quibusadhucmentcrepofiiiIatcbatid,quodpra
terhis aitteietnporibus dsotcrodamiseceratillis 7)idem 'Bojsmiussatis indignetraclatus
suit. Qr licet ipse,nsi vsqite dumpax dlageneralis concluderetur,rclaxatus non suisfei: om-
res tame Hijpanossecum captos,pdrtim argento.panimprecibiisjedimi ac liberari curauit.
Pauliari etenimprater uteros Bclgas assedione quadam Hijpanosprofequidkebamr.

EREX ERVNT ad hanc vicloriani crsias Auriaci milites, nouasfi res vndique moliri
incipiunt Princeps quoque Auriacus rempuuereastiamprocurat,nonjblum in Hohndia,ad
itsius ibidem volttntatem compositas ciuitates,&populossibi addistos posiidens; verhn etia
in Zeldndiajnfirustam clasfcm occupans,plus quam ducentarum magnarnm nauium. Zlc-
| cessirat enim nauigtomm quoquepars maior, qua cum *SMTeiymn& cdi Duce in Bclgium
j appulerani.

PHILIPPI KEGIS NOMINE GVBERNANTE

M 7 3*

TEMPOR,

I

7 OCtobr.

8 Ociobf.

9tO<5iobr.

4

io O&ob.

5

ii O£iobr.

6

12 Odob.

LXXI
loading ...