Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 158
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0246
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ij.8

Michaelis Aitsinger

15 74

TEMPOstA

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

EADEM hebdomadeabordimbus&SUtibusT2rabant’ue,ctrriaregisnomineitemm
petijt dttos tllos mdliarios auri. quos ante Albatms, vna cum collatione ducetitorum & qua-
draginta milliumfsorenorum, & trtbutocentisiimi mmmi.Circasinem lanuarij chrifiopho
rus PaUt inus, Ludoukns & Hensms Najsouijsratres Auriaci.mihte incmt subitb colletto,

■ j delectum carpem egerunt Aumco auxilium laturi,moliti(imt hi ex insidys &perpt oditio-

z% Ianuarijj nem occupare Traiessum supcrius ad *JfyCosam,qubd tJACafirichtmnanteaquoquevoca-
umits, Antuerpiam, Valencenas, Gandauum.sed machmationes hapatefassttsuccejjum non
habuerunt.

SVB initiumFebruarijinAgropiflauino Cjallix , nouorumhomhumnouaiticipknt
turma qui se politicos & tJACaltcontentos appellarunt, horutn nomen pofica ajsumpserunt
i ,. j etiarnin Tjelgioreconciliati Regi,dequilusJitoloeo dicemus. 4 secretacorsiliangitabant

|31 Ianuarij.j ssh^uorumsinis erat,vt hbcri ordinum conumushaberentur}&Regni res in mehoremJla-
tumresiituerentur.

LOC A

15 1

Kcrpen.

3

i Februar.

5

Pagina

nS.

6

Pagina

127.

7

Pagina

129.

8

18 Februa.

TANDEM & Henricus Valesius AndiusjnFosoniamperuenit,magnisiceexceptus,
frequenti Optimatum, & numerosipopuli comeatuab Avchkpiscopo Cjneshcnsi. (racouix,
primarta Regnivrbe,nouus Ifgc inauguratur. * Sed qwmodopolonis valedixerit (qui
pofiea tJMaximihanum ]mperatorcm: item stcphanumTsatorielegerintvtrnmq^iam
desmistum.atts etiam nuncdesi.ioquodain JACaximiltant in %egem eligendo. occupan-
turswsesms fuo soi 0 ac tempore dicetur.

IAM pergitCRgx Hispan'tanm,Sed quid(inquit)profecmus?an quisquam ignorat quid
nofiris ditionibus anno 1S7'-. acciderit ? Scilicetjjdemseditiofisemel concepta injo ’entia ac
furore,consisi,vahdas imum copias in twsirossines mtulerttnt, 5 necpaucas vrbes sitapo.
tefiathsecentnt,quartm mnntdlas expugnarunt.alias vocati receperunt, 6 vtscilket de
ditionibus placaremur ,vhnj^ctdes ,damna,maksicia, qiuemhnsierio externorum militum
(quos ducebant)inserebant,auerterent ac oohiberent.

QVIB v S mah.s vt occurreremussostequesinihusxosiris eiesso.siuitates velvi occu-
patas,vel dedit one receptas, nofira impetratafacerc cogeremus, necesiitatem esfugere von
potuhnus etiam tunc co::ducendi,quantas maximas eqmumpedhtm^ copias,quarum vir-
tutejsedsic tamen vt rDeo opt.Maxprimasacpracipuas prositeamurgratiasjfo• midabi-
les sedksojorum miva nosiris dhsonibusexcejserunt, pojsejsc, eaquepucipua ciuitatcs,in
nosirampotefiatem redierunt, 7 quarum exemphtm alk atque alia indies imitauspem
nobissadunt,fore,vt adiuutc diuaina manu, extremas tandem hosiium hmntium rehquias
eyciamusfugaque dfiipemus.

QV1BVS h<iurijs,etsiws itaad extremum efse exacerbatosaqrnmsitfquippe cumsedi
tsositandem mh.lhabeant quod delissis addant) vt ludkarixseueritati qwz exquijitisiimx
executiom esi consentanca,mhil ejset remittendum, habita tamen nonsine hgenti dolore &
comiseratione nosira, miseriarum & calamitatum quibus Ttelgicx nofirx ditioves affligun-
tur ratione, Hoccsi, animaduerso, quod pulchernmaflorentifiimaque quondam loca rapi-
narum, c&dium, vesiationum,inmriarum,solitndms,qtue exsuga eorum orta efi velpeena
dehssorum,velaliaquxuis perictda (quxnibil vfquam tutum relinquunt) sinem nullum
vident.

£JOD

13 m
Mastricht.

10 k
Antuer-
pia*

4

Pagina

7 n
Valecens

8 I

Gandauu

REQVESENXQ LVDOVICO LEONEM
loading ...