Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 170
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0262
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

TEMPORA

TOPOGR. APHICA A TQVE HISTORICA

zj? Septeb,

36 Sept£b,

3

i Ottobr.

ii

4

O&ob»

POSTRIDlE hora2.matutinanauigartmt 1 Sancbodawla,& tSHondragomus,
cum millequingenth militibus Ziricseam. T>iesequente moritur Carolus rSoisotJ irincipis
Auriaci Amiralissne marisprasectus, & Gtibernator eJKiddelburgenJis. 2 'Deserunt
pauiopbs Awiaciyiandm Hispdnis aduentaniibus. 3 Moritur & ex alterapane,Reque
smy nimirum, Cjabriel de Veralto srater tJWarchionis de Talafcas. 4

R EGINA matervt Alenconijanimumpacaretfratrique Regireconciliaret, Marig-
vacum venit ,vbi multis binc inde habitis colloquijs, cum co 6 menjiii induciaspepigit,quas
']\ex,(fatholicorum quarelis tumneglectis,tandem conjirmauit. * In Zelandia ‘licgijob-
Jidionem continuant,militesquetx oppido Ziricseenji egredientesstrenuos experiuntur. 6

ET cum paci$ncgociatioBredana,infecta quodamodo nec
absoluta,cau0a sltmalorum subsequcntium,& paiiloprseceden
tium; earri c6nscquenter(praeter temporis,ferum aiias in Bcigio
gestarutrscion tinuationcm) ordinc emmerabimus,partestyiCaximiliani Jm-
peratoris hiitioproponcntes.

MAX 1MILJANI IMPERATORIS NOMINE.

PER ComitemSchvvartz*enburgium,primumhac,inPacijicatiomsnegotio,propo-
nuntury.empe. QV A E H ACT EN V S INT ER Serenisiimum Ijegem Hispania
rum,& Principem Auriacum.aliquot ex nobilitatc stsfc comunttas ciuitates belgicas,na-
tafintJimultates atqtie ojsensiones, Imperatori SRpmanorum tJTKaxmtlianoyb maiorem
molesliam & dolorem attulerunt,qubd,qua secutasuntperturbationes & calamitatesmn
solum 'BcJgisised etiam Qermants & ‘JRpmano ImperiosubieCtis ordinibus,exitium minari
vtdcntur ,maiorej’q3 occasiones malorum,nisi incendium boc mature rejiringuam,extimef
cendasunt.

QV ARE safarea tJd/taiesias, in httnc snem omnes cogitationes & consilia dirtge-

LOCA

8 k
VValkere

8 h

ii Noueb

6

i^Decebt

resiatuit,quomodooptatumockm,totiProuincia cBelgic&,&hismaritimislocis,recupe- Brouersha'
rariposit. Eamqueab causam nuper .quendam pracipus authoritatis viru (intellige V V olf- uen.

gangum Rtmpsium) Regis Htmgariasilij sdsarissupremum (Jubiculiariumjn Hijpaniam
ablegduit,qniproCuUubibMnctegMmesuaapudPbilippumRege'mpeifunttus,cgregiam
cpcrainhoc innegotio nduauit.Quamobrem etiam (sejarea zJKaiejtas lllujlri & Cjenero
so Comiti Cjunthero.ex ordine quatuor comitum, ‘JRpmani lmperij,comitiin Schvvanz.en-
burgetc.Consihariosuo iniunxityt is,quibus conditionibus paxiterii coalescereposit.pro-
ttideat.

igitm Comesjn his vt in alijs,(jtfare& sSkCctiejbatisefe deuinttum,& obsequen
temprositcatur, morcmque eigcrcreparatussit. Stpraterea jlhisirifcmo Principi Auria-
co,alijsque nobilibus,& coniunttis ordinibus optime velit,tum oib ajsinitatem &amicitiam,
qud ipsi cum 'Tnncipe Guilielmo,&quibusdam ex nobilitate ihtercedit,ttm,qubd Prouin-
cid 'Belgica hencuolentiam ergdseynultis abhinc annisyonsemel expertus ejb, hancprofe-
ttionem eb hbentiussujcejjityecajpemmx hyemis, longdtfo ititieris molesliass, huic tdm nt- :
cejsariosropojitoyihmimpedmentimadsenepajsusejb. j

ID EOQj■ E PrincipemAuriacum,7jobiles,& reliquos Ordines,vehementer oratyt
(sasaris pucldram voluntdsem diligenter expendant, adpdcem & concordiam respiciant,
sequeinrebiishonesiis & licitismmgeros& obedientespwheant, Quodjiinteripsosde g ^
(sonditiombus traftandapacis conuenerit; Instatpudittus Coinesyt dub vclplures,ex om- Ziricxsee
m numero deligantur,qui acceptis Jiissicientibus mandatis ,secum ad (Jafarem cor.tendant,

& condiciones pacis tolerabiles ,& xquitati cosentaneasproponani. Hisque deiettis,Comes
(juntherus Salimm duttum & fedutt um ex Jmperiali rejcrrptospondet dc poUicetur.Neque
vllum laborem stud iumque ad hanc causamfdiciterpersictendam, ejl intemijsurus.Atque
hac inspecie Hc,de qu.busfupra dixrnus ingenere. *

TsEGlS

REQVESSENIO LVDOVICO LEONEM

\
loading ...