Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 190
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0292
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
190

MichaelisAitsinger

15 76.

TEMPOIIA

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

Nouebr.

PERGIT mhilominusAuriacuscurn suis Nam(inquitsinatalitiosoloewgendisumus,
& spem &siduciam in honitate Regis, qui hocpaclo Frotdnciarumfitbdhorumq? suorum
ocio & commodo sludet,collocare cogimur, sane milluspromisknumsniclus expeciandus
ejset abfentibus. Ouod verb attinet ad ordinu conuocationem ,quamuis multa Cafarea M a~
iejlati,catensqiieprimortbus ac ordinibus dcferri velint, tamenhoc quoque non csse suspe-
ctmn,quod Regij (Jommissarij 14.zyMartijnon obscure auftoritatem ordinumsiib ccnfura
eorum, qui Regi a confilijssunt,videntur velle collocare.

TVM etiamquodeJMaiefiaiis sosaretc, multoruma^aliorumsussragiaclarosillos
heroes. Egmondanum, Hornanum, acplerosque alios, tantoperesemper domi F orisque,
non mediocripriuatartmsortunarum iafturasietJtyCaieflatis jua laudatisiimisprogenito-
ribus meritos ab enormi cade nunquam vindicari potuerunt.

ACCIDIT eiusdem Makfiatis (Jasarea contemptus,paruumc^ authoritat/ssua momen
tum,<]Uod nonpridemfcripto ad 4.Aprilis exhibitosatis appareat,nimirum cuiuspreces,ne
tantum quidem promeruerunt ,vtper illas,aliquot mbilibus, quos hinc ad se prosicisci cupie -
batperregias d/tiones transitum impetrarit.potisiimum et/am quodRcxipsc excipiendis
subditorum querimonijs cordm non adsitsiedsiqtiid huiusmodi efisid omne ex corum orc hau-
riat, qui ad maiefiatissua honorem exfiimationemque, tum regionum harum vulitatem
prafiare haud parhn candide apparertt. Quodvelinhac sedandorum tumultum aftiovcdu-
ce clarius apparet ,vtpote in quaperinde nobiscum, atque cum manisefiis <JMaiesiausjnA
hosiibus iusiituta commmicatio videtur, imb acsires cum infiitutoribus agereiur. Cum ta-
men Regiumsit,ea qua expopuli sui vtilitate,commodo,acsitlute csse iudicabit prompte, k-
beraliterq, ,vltrb conferre, velsiquod demttm remQlius d rationisscriptopositum videbitur,
idipsimpojsedenegare.

siatis

gmnentum euagat/osieri no debet ,quemadmodu nec ad ea qua d M aieflatesua oblata sunt,
copiosm responderi,nisiquantum ad id attinet,quodscire de confcederatis nofiris desidera-
tur,& quos sub illis comprebenderimus, adhucfy coprchendmus.Adhac autern dicimushos
nobisfuifse & cssesxdere hinftos,qui,quormncunqueparentesper quxcunqucsucc iS\sa/e-
siatis loca, horum tumultuum causa, vel capiteplexi, velexilio damnati suerunt.quorum
quidem no ssama,bonoriimque refiitutionem,&pmerca eorum omnium,qui nobis hoc bcllo
suam operam impanitisunt, hac inpacis astione comprehensos volumus.

TsOSTRVM autem hoc reJponsum,ac animi deliberationem,in meliorem panem ac-
cipi desideramus,& vt binc cuiquam mortalium nonsubeat cogitare, nos non vtpar efl Ije-
gk <&Maiefiati,patrkque communis commodoasseftos esfe.Ac proindesiquid horum cau-
sa in nos armis conue?sisgeritur, acsecus qudm ex re eorumsit,acciderit, Protefiamur idip-
sum nobis neutiquam imputari oportere.Sed illis, qui mfiis legitimisque nojhispetitionibus
remoraminijciunt.

PAREKBASIS

R.EGIO CONCILIO LEONEM

LOCA

10 k
Antuer-
pia.
loading ...