Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 209
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0320
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

20p


LEON3S BELGICI DESCRIPTIO

lS77-

LOCA

O ST conclusos yConsirmatos ,atq3 authoritate comprobatostyracedentes hos arti-
culos( lAujlriacus modis omnibus curauit, militi Hispano folui stipendia curauit,vtpro
detcrminatione sexti Pacsicat ionis articulijjoc paclo promptms ac citiits casira ,atq^ alia
locaper Hispanos occupata in Staiuum manus traderentur.

TEMPOraio k
Antuer-
pia.

V S T zA (JV S idemcum,vt didurn ejlantea,Louaniumperueni-

Jsct,a maiori regulorum ac nobiliim conscederatomm TSruxella venientiumpartejbidem
Louanij excipitur,qui vicisiim eos ita clementur ac benigne trattat acsimbilvnquam ma-
li contraRcgem acReligiommpe]petraJsent:<tAtquevtillis tanto magisgratsicarivide
retur, quos etiam vel maxime culpabiles pra ceteris non ignorabat,liberaliterbenesicys,of
ficijs acprouentibus cumulauit jnter quos Hefio Pruxcllensiamprafecto,ducatos bis mil-
leannuiredditusdonauit.£xhibitispratereaconuiuijs,ludkris,& fefiiuitatibus,tali cu
difcretione,ajsibilitate,acfamiliarite,vt aqualisprorsus illis,atque vnus ex ipsis,non au-
tem Cjubernator ejse videretur,malens hac inpartegradui atque authoritati suaprudens
derogari quippiam,quam velin mimmo etiam occajtonem dari hominibus , cogitandi se-
uerum ipsum,morofum vel rigorofam ejse Cjubernatorem.

I

8 Marti j*

io m
Louani-

sJfyf V LTV M eidem cupieh.it populus 'Belgicus.vel proptersingularemgratiam,
benignitatem,ajsabilitatem,&clementiam,qua vtebatur erga tam pauperes quam diuites
illumq.magniaskmabant,velproptcrvrrtutcmetiam,&plusquam humanam discrctio-
nempromptumqueiudicium tamproponendi quatn respondendi,adeb,vt nihil tam arduurn
tamque dissicile vnquamproponeretur deliberandum ,quin paratam eueHigio haberet re-
solutionem,non alitersane,ac sidiu admodumsuperilla resuijset meditatus.


um.

£ etiama rBruxellensibus&*Antuetpienfibus duntaxat,ediciiperpetuipubli-
candihaberetur ratiosidem Aufiriacussvtpacis videreturquamfludiosisiimus)publkis
pratereajn locis ac templi valuis Antueipia vndique asfixam ejse Pacisicationis publica-
tioncmvoluit. 1

£

LpMartij.


R EX Hispanianm non multopbsi de Statu rei Belgica haudparwnsollicitusslite-
ras fcribit 2 ad tAufiriacumfde omnibus ab eo certiorsieri cupiens,quantumuis aduerfa
tum in Hispanialaborabat valetudine,vt quid nam in dBelgio per ipsumcum Statibus
aftum,cumque militibus tranfaclum ejsetjntelligeret.

1

i

i

IO 1

Bruxella,

|

POSTE A QV A M verb iam terminus aduenijset, Hijpanis ordinatusatque siatu-
tus,vt arcesjoca cum cafiellis redderent ab illis obtenta.V emsDux iArfcotanus cu ora-
toribus (safaris Domino Baronede VVinneburg.& (sionsiliario Imperatorio D. Cjajl,ad
recipiendam arcem sntuerpknsamfaciendumquesidelitatis homagum.quod vocant,

‘Tbilippo Regi Hispaniarumjn manus Secretarij Iacobi £(couedij,qui quidem ‘Duxpari-
ter accersi iubet militemfuum Vallonem,qui in Hispani locumfuccederet,arcemque cufio
diret. Prasestus autem arciszAntuerpiana Sancho Dauilase tum abfentauit,nec tradi-
tioni arcis interejseprasensvoluit,rem indignam(vt exillishabeo qui eum hocloquentcm
audiuerunt)exisiimans,non quidem quantumsuam adperfonam attineret, vcrum pro ea
potiusassestione,qumsingulariterhaberetinferuiendifuo Regi, probeperspiciens illud,
quod ex huiusmodi traditione aduenturumejset nonsineperkulojnconueniens.

i

v 5
'2o Martij.


PHILIPPI RLGIS NOMINE GVBERNANTE

c.
loading ...