Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 212
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0325
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
iit

Micbaelis Aitsinger

1577»

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

'( TEMPORA

A T OV 8 ita o.ssushiacus assawamibus&paftmdictitantibus, eumejse ‘Rerjniblia
f}attim,vtsi rBelgamm animospacatos,&pcrkulorum fecuros vellet: Hispanos milites,
vnicum impcdimentum dimittat:obtemparauitj & Jd ejse necejsarium, suadentibus>
acquieuit. 1 omnibusiniurijs,& iniquitatibus obliteratis,& olliuionesepultis.ldquepra-
teromnemspem&expettatienem,vtvidcbatur,£Auriaci,& contra quorundam aliorum
ex ordinibus,quisibipersuadebant,vtposlea ips prodiderunt,nonfuturum ejse.vtpaclis aut
conuentis ftaret:qua res eos adeosalsos habuit vt non modo conditiones pacis sacta (quan-
tumusper eas in multis maximi momenti capitibusplurimu de regta authoritate decede-
rct,&contra, multum 'Trincipi Attriaco eiusque partibus&fautoribus accederet) non vio-
laucrit,sed,qu6dmagis eji,vt Hijpanorum e'Telgioprofeclionemacceleraretxv.mipsisol-
uendo non ejse viderentur,&ob ararij inopiam sexcentasloreuoru millia,qux promiserant
sbatus corraderenonpojsent,magnapecunix summa mutnb datajllissubucnerit,animum-
que totum ad res belgicas placide componendas conuerterit ,cum antea ad vtrumquepara-
tus&adpacem&ad bellum in belgium gexhis quisequumur ) venijse appareat.

|

t

j

:

1

Aprilis

{

1

|

\

\

)

{

7f iSdsi cumprimum z^sustriacus cum Ottauio (jonzaga&sex Hispanis tan-

tum ex ltalia,compositis iam rebus Genuensiumjn ‘Belgiii properaret,atque iternon quod
uis tutum aut apertumexifiimaret:propter metum Hugonotorum,tandcm ad leucospopu-
hsperuenit,atqueper Cjalliam profecbus ignotus,vbi etiatnLutetix Regem prandcntem
vidijset,ad Augussam Romanduorutncojyiolat,vbi citius ad ejse cognilus ess( q. 2\7o-
uembris 1 s 7 6. ) quam omnimb iter cxpijse.

i

t

1

f

i

s

1

1

£

iss <iAL 8 8 ‘JRJU UAC vbivenisset in Ttelgium, misst signsicatpn Statuum ordi-
nibusse xgre ferre casumac direptionem tAntuerpiana,omnem tamen miserian:m,&
calamitumbelgicarum jinem aduentajse. Si Belgtc ipsi xquitatem & rationem com-
plexi,comunemquietem & tranquilitatem patria proprijs,parumque honefiis desiderjjs
quorundam anteferre voluerint. Sed tamen siomni honeflate reie6ta,pertinaciampro co-
ssantia, temcritatemprosortitudinejicentiam pro libertatepatru,obflinate tueri malint
serionmmsadbellumquam adpacem fuijse mijsum. Vtrum malintsefacere poteflatem
capiendi,gratius tamenfore regi,& ipss,concordiam & sxcilitatem belgtj videre, quhn
populationes,ruinasjncendia qm omnia malajpsi cjues,quorum illa regio ess patria,omni
honessea ratione deuitare ac propusare debent.

1

H 0 C quod sedjse videbantur,po(lmodum Status rBelgici,qui pacem eligentes>
<tAu(iriaco,regiummilitem Hijpanum dimittcndijeque cum Rege natutali Juo domim
conciliandi, occasionem prabuerunu

2r

1 Maij*

/

C 0 P 11 S itaquedimsiis ab tAuflriaco Lotharingiamversusiter capejsentibus,
ipse Louanio TruxcllasproJicisiitur,qub a principibus & Statibus 'Belgaruminuitabatur

1 tJWagna cum pompa& vniuersipopuli applausu vrbem ingrejsus esb,quem hinc
pontisicia Legatiojnde8pi)copus Lcodicnsis & (fxsariusorator rDominus de VVinnen-
burg flipabant. Sequebantur multi oratores,proceres, & Trincipes inferiorum regio-
nUM,cum ad tria equitum millia accederent egregievflru6torum,comitabantur ipsum &
prxcedebantscre 6000 armatorum,pxrtim peditumpartimequitum.


T>E


IOANNE AVSTRIACO LEONEM

LOCA

/5 r
Luxen-
burg.

10 t
Antuen
pia.

to m
Louani-
sum.
loading ...