Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 227
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0347
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

io k
Antuer-
pia.

9 q

Chimay.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

ii e

Amster-

dam.

V T eos omnes: qulpojl ediclumpacis,prouwcian{m,vrbium,castrorum,&Magi-
stratmmpraseclurM vsttrparunt,aut conscrtbendi, autducendi cxercitm authoritatcm
sibi vendicarunt :siiogradu & osiicijs vfeirpatisstatus nioucant, per cos admimstrandis,
qui regiasit£ &?/Caieftotis authontate, ad eas dignitates adfetfeendifetnt.

VT armafeumptd poptdtts deponens, adfeuaconsiueta opera redcat, & inpristttu
tranquillitatepositus,artessnas excrceat.Vtomnes captiuos,&cuntprimis Terlontunt,
& starolum Fuggerum,& alios dirmttant, Vt euestigdo curent cejstareomnes vexatio-
nes, impresttonesy &catera bosttliaqud tsiuriacus contra istfmbftelredamos exercet.

* VT Decreto pacis,germanisstipendium exoluant,qab illi quampriwwn in patriam
redeant, vt & Idelga quoso adftuas qtiique domosstatim reuertantur,ibiq3 prouinciale
statuum vmuersoTum cocilium expectent, quod Regia Matestas intrdpaucos dies,itstc,
& legitimeommbus ordtnibus, ex omninumero comtocatis, inditturaest.

ET tar.dem, vt omniasint pacata, & tranquilla, atque in iuris, & iustitia prsstdio \
benc constitutaRe(J)ublica,subfua rJWaie(latisauthoritate, atfe obedientia, per Ma-
gistratus ab illa deligendos, omnibtts adobtemperandumparati$imis.*s4tquelucsere
sunt qiia Rex ex Htjpania Jcrtpserat. 3

INTERIM dum Tnnceps zssuriacus haret^snttterpiastam infua Itststca_
tione perststunt contra ^ustriacum: dicentes eumsttncita pacis T>ecreta non comple -
uiJJe,imo,ex vndecim prhnis dich decreti capitibus,ne vni qttidem satissectjstested cotrd,
homimbus externisstsdemquc patm&publica quietis hoftibus curiam & aulam opple-
uiJJe,quorum etiam opera atquestttdto,contr asacla-s promistiones vftts (it.ltem quofdam
exhumili&vili loco nssustriaci benesicioad ampUsdigmtates eueCtos ejfte, quiolim
sub Duce <ss?lbaho,sactis exploratiombus vitlum qttmtaresoleant.Trofeftioncm Au~
(jriact in Mechliniam reprehcndunt(qui tamen ab tpftsstatibus obnixe rogatiu esste ahbt
feribitur in literis ad regem 24. Augustt anted datis)pos(qudm Tribttni &prasesii mili-
tum Cjemanorwn(quibnscumagendum erat de (lipendiodstatuum ordimbm exolnen.
do)venire Hruxellam recujabant, quod d turbulentis &seditiosissattiombtts, rnaleftbi
sormidarent & pertcttlum mctuerent.

DsCFNT praterea prosettionem zJVCechlinia Tstamttrcum ab ^sustriaco
multbante qudmstudioftstimesuiJsteadornatam,&de industria susceptam, vt tbi) po(t- j
quam *JVContibus Hannoniaid,quodmolituserat,nunusseliciterprocedebat) viribm \
collettis,&consiriptismilitibusste muniret,&armaret: idemde esircc isintnerpia- '
nastacere cogitans,vt qm ob eam causam Trincipem de (fthimaj excluferit,& D.Ter-
lonium, nonsatis idoneum in eitis locum substituere decreuent.

viPDFOT insuperstatus, Austriacumnihilaquecurajste,&in nullamaliam rem<tque
intendijste,ac bellum,contrd zssuriacum atqne Holandos & Zelandos gerendum: quo
eum,atque Secretarium Escouedium respexisie aiunt,cum ad Galliarum regem, & ad
lmperatorem,& cateros eiettores,adedque ad ipfam <±Anglu reginam nuncios mitte-
ret, qiiibus illt exaceybati contra ordines concitentur, de nulla satustatttone danda pra-
monitos.

INTER EA dumin obiettionibushuiusmodi,status versanturcontrd c^sustria-
cumfi-Bruxelk quoque Trincipem magna cum gratulatione popuhqtie applausu exci-
piunt 3 adcomitiaatqueconsilia ipsorum denub accersttum. 2

227

1 5 77

TEMPORA

I 23 Septem
bris.

25 Septem
bris.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

3

2 8Septem
bris.

CIX.
loading ...