Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 228
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0349
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2 28

Michaelis

Aitsingcr

1 5 77-

TEMPORA

TOPOGRAPHICA ATQ\ rE HISTORICA

25) Septem
bris.

3

3 0(5i:o-
bris.

2 Octo-
bris.

VBI 1 provlterioresuaiusiisicationesialmputerea insmuarevidentur.mnsine
rationeaccersitum sutjsecssuriacum, cumdtcerent, sezAusiriaco, pr&terconjuctum
eim satellitium, trecentos milttes prasidiarios, aque ipsiac siatibmgratossuturos oltu-
lijsesi'Bruxellam reuerteretur :adqu&n/fusinacus tammultaattulertt,&tamduras
atque iniquas conditiones proposuerit , vtomniaexcompositoseloqui, & agere csien.
deret.

ACCVSANT pratereazssutfriacumdeanimo minusleneerga eospropenso, vei
aJsecto,videlicet,quod literis ad regiam tJMaiefiatem,&ad aliosscriptis apertetesia-
tussit,suum tngenium natura abborrere, ab bacgubernandt ccnsuetudwe & modo, per
qua in otio nimio quasi desicere vtdereiur: vtqut in tstis prcuincijs tam indtgna, atque
indecentia diutius pati ncn,poJset qutbus eum hactenus exieperant,dtcere &assirmare
coactum,suam patientiam vtttam ejse: cummultis alijs eiusdem argumenti & propofiti
sermonibus.

AIVNT puterea siatus, ne minimum qttidem ab <tAusiriaco ostendi pojse, in quo
sui vel osfciorumsuorum oblitisint:imb obtulijse ajserunt,sisorte Aunacus cum Hollan_
dis & zelandis,vel minimissattapacis Gandensis conditionibus ccmplendis desint,se dt.
Vgenter adsuturos, & ad fatissactendum compulsuros ejse.

IA M boc,cur arnia sumpserint, pro pracipua causi sua desersionc adsenmt: quia
Ausiriacus cotrasidem datam saciens, EiJpanos,capitales hantmproumciarum bostes,
in ijtam patrtam reuocauit. Obijciunt etiam quorundam prcuinciahumgubernatorum
<±Zl dministrationes ab tssustriaco probatas,&antea consirmatas esfe, qudm omrimm ex
onmibus prouincijssiatuum ordines conuemjsent, ad quos ea respertinebat.

DICVNT puterea Ausiriacumscnbendo ad lmperatricem, desiattbustanqudm
ignominia notandis abtette sensisfe, atqne ita mentemsuam male erga eos ajsettam de.
clarasse. Ex his,&alijs antedicommemoratis & qu& paulopost sequentur,ludicet lettor
ipsemet ('nam ego me neque ludicem neque partem w bac mea Topograpbica ats Hi-
siorica descriptione constituo ) vter de vioUta pace accusari mereatur,&vter dtfsidcn-
tia occasionempr&buerit.

D. MATTHIAS interea acceptissiatuum literis,&non leuibus rationibuspersua_
sits,sldm per nottem portisreseratis exit 2 VtennatsJustri&insiio & inconsulto C&-
sare, citatisque cquit, longisiimis itineribus conuolat in Belgium, C&sar egerrime tulijje
sinbitur etus discesfum, & literas euesttgio dedtjse ad lettores ac Brincipis Imperij, vt
detineretur,firipsit etiam hteras,&nuntium mtsit ad tpsum zJfyCattbidm vt Viennam
rediret,ncque sisi tlli negotto implicaret.

PIUDIE qudmdisicederet D.Matthias 3 ab AustriacofinbunturadVniuerfossia-
tuum ordinesliteratales. CVM sinpto vesiro,quod nobis Eptscopm Brvgensis, & D.
de Vuillerual tradiderunt,mira nouavndillatajum:siquidem wterc&tera, nobis vesira
absurdapostulata,& attiones iniqtw ponderantibus, non visi estis, quetnadmodum ojsi-
cium nostrum exigebatfiudere.aut cupere,vt Catbolica illa,&Romatta rehgio conser.
uetur,& RegiJitaobedientia,&authoritas integra maneat; sidpctius bunc fiopum te.
nere,quo, omni occasione captata, vtrunqtte (Religionem Catbolicam, & cbedientiam
Regi debitam)demoliamm,eb vsqueprogresit,vt videamim,pr&ter nudum titultm,m.
bil Regi& J^Jaiestatt tn istis proumcijs relttturi,eretto videlicet nouo quodam conciho,

'm quo,ad votorum & sussragiorum mulutudinent, omnia confiituantur.

ACCEDIT

IOHANNE AVSTRIACO LEONEM

LOCA

IO 1

Bruxelia.

13 r
Luxem-
burg.
loading ...