Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 249
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0380
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LOCA

8 p ^

Landresi.

7 P

QujESnoy

6 q

Bapalme.

Anglia

io 1

Bruxella.

13 d

Campen.

Austriaci.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

AVSTRIACVS, audito CasvnihDucis aduentu,vehtus,neJitant<t viresconiutt-
gerentur,po(lmodo non ampltus pojset libero agro pottri, quodplurimu conferebat ad ob-
sidetidas vrbes, & ad copiamcommeaius.Itibet Hergium, & qttosdam alios tribunos cii
suis copijs obuiam, ad impediedum iter procedere.Sed vbi cogmtum ejset,e(se Sooo.equi-
tum & 4000. peditum Heiueticorum ac Sequamrum, pmennultos aliospedites, qui
statibus accedebantjVisa multo matores copia, quam vt prasentibus viribiu pojsentimpe-
dirsquippe qua tam zJddoJam traciecijsent,quarese m sua cajira recepcrunt.

ALENCONIO a statibuspromijst stnt 10000.nummumquottannls,putereaom-
nibus copijs illuts stipendia solutum iri, atqueadbarum rerum obserttationem tanquam
obsdespromijstt sunt tres munitiones,scilicet Landresium, Ouesnoy,& 'Bapalma. s/su-
riacus quiavideret tot ‘Trincipes magnanobilitatis, authontatis & porentia, acciri ad
“Belgij desensionem, capit fubueren ne sua exisumatio paulatim obsolesceret, sermonem
ihter Bnncipes excitat,qUod non ejset pecunia, qua tot stipendiji pojset sussicere, vt is
etiam ad auresssslen^onijperuennet. a quo qiiidem nsfleni.onio ijdem Statuspcr Du-
cem tssrscotum & ‘Baror.em Bastignium, mter catera quoquepetierunt,vt res cum eo
tractata,<Lssnglia ReghuLegatis zssntuerpia existentibus etiam communicaretur.

THILIPPVS Hijpaniamn Rex, quia sattusejset certiorpertiteras a^sustrUci, de
constlio & multis auxtlijs Regina assnglia, quastattbus vndique submittebantur, vide-
batque acernmum & maxime calamitosum bellum in ilhus regtonibus parari. Legatie-
nemmtttit in<tAngltam, qua rogaret illam Reginam,vt desssteret ab mceptis, &ab ad-
iunandissubditis, qmarmacontra suum ‘Trmctpem sumpsistent, nulla prafertim tpsa ac*
ceptaimuna. Eam legationem Regina magntsice hilariq, vultu excepiv.; cuitts petitioni
rejpondttse nentram tn partem magis ejse piopenfam,Scnpsit praterea literas adRegem,
(3 ad status Belgarum,quibusjigntsicabat,se magnopeie cupere,&hortan, vt res,si quo
pattosieri pojset, componeretur.

ORDIN ESetiam imperatori quoad literas 24 May datas post longam rattonum seri-
em, petunt 2 suppetias mitti milHares contra eos, qui essrchiducem Matthiam eius
sratrem deturbare conantnr, ne deserti ordines ad exteraprindpisauxiliaconsugientes
tandem commijsarijs nihil vtilnergeri, posse reipfti ostendam,

1NTEREA Louanij morabatur <isfustriacus,circa quodad io.m\lliapaJsuumcopi<t
! castramentatefuera.nt^vbiabrogataauthoritate 1 CancellarijBrabantia,eiusqueCon-
slij, quod antea restdere solebat Bruxellis, nouim Trastdemem, Dominum Desiderium
Tsisticb,nouosq, Brabantu Constliahos, Dottores & Licemiatos, riomwe Regis Hsjpa-
marum creauit,<■JATanimm isdntoninm del Rto, 'Domtmm‘Ththppum Vesels,Can-
; drest, Gregohum de t^yala, Gofvvjnum Batsn, etc.

REX cumhaberetproceresexvnaparte,qui Viincipum Belgarumanimos adpa-
1 cem hortarentur, ex altera censeret metuingentium apparatuum regiomm ejsi irnpel-
lendos-, stmulat fe velle sacere eos quam maximos, vt partimJpe tranqutllitatti, parttm
1 metugrauiorum arummarum, pacem ampletti cogerentur.

CAETERVM status neque hac qmdemrationebelltcosqttoqueapparatus fgniut
i saciunt,fed omnia tanquam ad bellum dtligenter procurant. deo vt per Comitem de

RennenburgDominum de Ville.Campenam quoq; ciuitatem obstdentes,tandem in siiam
poteftatemredtgerent,eiettis acdtmtsttsgermamsillu,qu ! sub prasecto Poluillero,Regi
tum mthtabant tn prasdio. 2

PHILIPPT REGIS NOMINE GVBERNANTE

_H9

1578'

TEMPORA.

I

icjlulij.

2

2.0 lulij.

I

I

I

1 _

C XX.
loading ...