Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 250
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0382
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
250

15 7**

TEMPORA

I

20luliji

21 lutij.

3 .

22 Iuli;4

4

25 lulij

SCR'I P-
TVM
ALECO-
NII.

Michaelis Aitsinger

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

r ESRONDERVNT pwteieastdtus 1 Tarorit Sejsiido Vreiner Austriacojicuti
1S «JVtaij ante, Otthoni Schvvart&enbergio comiti Bauaro, pacisice, quorum vterc^ ab
lmperatore Rhudolphoiruhil eomm intermittente,quaadpacem & tranquiUitate Belt
gtjjpettare viderenturjmisii ad (latus}oratores legationis munere sungebantur.

IOHANNES Castmim Dux,interim haret Zutpharita, expeclans aduentumeo*
rumsia quibm recenfenda erant eius copia.Germanos recensutt 2 primum. Deinde Gal*
los * Cuius cum accreuijsent copia,ille ratrn tempus non ejseper desidia amittendum,
ad oppidum Diejl, ab tAustnacoprm occupatum contendit, relttto vicario in obsidione
cDauentri<t,cum haberet in castris adseptem equitum & 20. peditum rnillta.

BRIHV M itaque castra ipsa de more scsiis & aggeribus cingit,deinde pluribut
ottingentis Carns arena onujiis atque concatenatts, castraipsa concludit,ac bellicator-
menta inter corbes vimineos fubtrattis tabulatis ad recurfum dirigit, ac verberaimem%
uec multo negotio Diest oppidum recuperat.

MISIT RexGalliaprestdentemparlamentisuiParistenstsDominuBellieurium.
Et ayrilenconius commijsarios etiamjuos, 3 ad statns essntuerpia congregatos,quorum
conditiones proposttas non videbatur contemnere, qua sunt tales.

RRIMVM,vtDux idem tsslenconius, se intrasines Romanduorumcumfuisto*
pijs recipiat,atqueJlatus per tres menjes jUi dijsoluamsttpcndta, & XII. equitumac X.
peditummillia. VT quodcunqueacquireturcttrasjdlofam ssuutum, idtotum statuum
ejsuiattir, at quod vitrdsit tfrilenccuij. VT elapfo zssugustomense, status nevllipaci
aurespubeantsineajsensu&conjilio^ngliaRegina&t^s lenconij: VT st opussttdo-
minum mutare,eosumpopulorumdettto sorciaturt (emper tsslencomus stt & nomiui-
tur primus desenfor,habeatque illum titnlum: VT si intra mensem sssugussumpaxsiat,
interstatus & zssustriacum, intelligam cum conditioriibus Gandatiensibus. VT lapso
menfe tslugustt,omnespr&dttta conditicnes vanamelhgantur. VTadharumrerum
consirmdtionem, pradttta loca concedantur.

REGIN A Franctamater'lenconij,\&TSsauarrareginaaltera,conabantur
multis verbis tsilenccmnm ab hac expeditione reuccatc, quodparum honesta, parumj^
Vttlis Cjallorumregno videretur,si subditi ac rebeilespopuli aduersus suum Brmcipem
protegerintur,sedfurdosabulam nartabant: cum idem ssslenconius, quod eadem suisi
sent amultissepiusrepetita, addiluendahuiusmodi criminationes,publicumfirtptum
edident inquo continebatur:

QVODsium a Brincipibusstatuum Tdgarum inuitatus ac rogatussuijset,neillam
prouinciam tn tantis calamitatibus desereret, H>Jpanorum hbidm& crudehtati: nullis
nequematris Reginaprecibus.ncquealiorum Enncipum dijsuaftombusdimotteripotuit,
quo mirius prosic stceretur in Belgium, neque pottut ab iUo consilw tam honesto rcuocari,
chn honesta rei,sttis etiam honesta conditiones astattbus oMatasuijsent.

E T quontam dicebaturRebelies protegere,prositetur se prosettum tnbelgium,vt
borit Trincipis osftciosungeretur,quod erat,vt pacem concordiamque statuum corfierua- !
ret, cum optaret omnia per iniunas inselictum tcmporu eriersa inpristinum jplendorem j
perducere,cum abuJuumresormatione,&obseruationeiustiti£}vt popultjubieuentur3tot j
cxtraordwarijs onenbits,atque Vt ommrioferuentur antiqua priuilegia,

_ His sub- |

IOHANNE AVSTRIACO LEONEM I

LOCA

14 e

Zutphen.

14 d
Dauen-
tria.

ir 1
Diest.

Pagina.

243.

10 lt
Antuer
pia.

14 h

Mosa ftu-
uius.
loading ...