Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 256
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0391
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

2$6

1578.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA

ER ANT tum in sujpicione apud ‘Belgij status, Capers & Heftus reguli, prasecti
tributsereVallonutn mdlibus ,quiob idexautorati,in Flandriamirruentes, castrmn
cjuoddatn Glayomsmuaduntprimum,postea vndtq^ depradantes in Flandria discurrunt,
bus Gandenses expsllerecupientes, copijs qmbusdam aggrediuntur ,sed casts tandem\
mittunt alias maiori numero &sortiores,sed nec HU quide ejsiciunt aliqmd,qumpotim
irritant Vallones illos Malecontentos,vtoppidu,de quosupra,inuadant, capiant,stam■
mistjj abfummant. Hos adpartes suas attraxttGubernator Graueling<c,qui ab Hispania.
rum Rege pecultari quadam authontaie donatm cst, recipiendi ingrattam, omnes ad
rehgionem Cathoiicam,& obcdientiam Regis se conuertere volcntes.

ADEO, vt,praterliteraspatentes,inhuncsinem,regionominesormaquedebita
in Hijpania expeditas,etiam alta,eodem die mijste suemt,de verbo ad verbum,exgaUt-
co idiomate in latinum, itatranslata.

P HILIPPVS deigratia etc. (ftim asidehbm mmstris quibusdam nojlris
inteWganm,aliquas esse ciuitates,comitatuum nostrorum Flandria & cxsnhesia,pra-
uidentes corsustonem,eousque tn insenori nostragermania procesi:Jse,vt,sine ahquo re-
Jpeftu luris tam diumi, quhn bumani, a qutbusdam, cb cPrtnct\.tsosiunaci associatio-
nem,nihiladtb twiendumsit,quamtotalis,sanss;asidei ac Rehgionis Caiholica Rcmanst,
intehtus,quorum insolentia ettam eo spettare ac tendere videatur, vt nos lunsdittione
atque doimno exuere &spoliarepersummam ,sub Tyranmdissciiicet Hijpanorumpw-
textu.

NOLENTES itaque Ciuitates iam diclahihusmodi malsicqsconfcntire, vel cum
ijsdetn participare, verum satissacercpotitu csf.ao, Deo, nobsque debite pusiando, par-
tes ‘Princtpis nAuhaci, acstatuum desene ac relwquerecupiunt, adhoc, vtanttquam
stdem Catholicam Romanam wobsq^ debitam obedtentiam laudatsimo quondam Im~
peraton domino ac parenti nostroprastahsolnamjrmioUbiter obstruent.

N 0 S itaq; satisftwtelligemes, salmemprotiincia, plas 'm subditorum bonorumside-
litate,quam vllu alijs in rebus conststereyats vti volentes clementta nostra consueta, de-
ceptumquc,atquearettoitmeris tramite abduttum, cberrantemqitepcpulum noftrum,
r.obis cbediresidemque qtiam dcbent seruare desidt-ramem, obuijs vlnis brachissique ex-
pansis his literis amplechmur.Iushsicantes omnes actiones & intentiones nosras.quibtts
perdebito ncstrosicet abundehuc vsijuesempersiatis secijsi videamur, quoadcorundem
reduchonem maxirnejitbditorum: Volumns attamen,vel hac etiam Vice,declarationem
intentionis,&bonavoluntatis nostr<z,edere,talem videlicet.

OF 0 D omnes Ciuitates,Casella,aliaque loca,qua exercitium nostufanclssidei,
ac Rehgioms Cathohca Romanajterum assumere, vel, vt recl ius dicamus, oontinuare,
atque inuiolabiliter cbftruare voluehnt,Ubere &sme vllo impedimentostuantur,omni*
bus quibuscunquesuis priuiiegtjs, qutbrn tempore Imperitoris cjiwndaw, domim atque
parentis nostri vtebantur, atquest uebantur: quodque in dictis Ciuitahbus, & Casiellis,
nullaprorsus imponcntur Hispanorum,ahorumque quorumcunque extraneorum bomi-
numprasidia.ld qitod anteasieht necesiitas cogebat,cum ad reftstendum Prtncipi
rtacosatibus, & ajseclis eoru, thn pro illarum cimtatum, vel etiam castrorum meltori
a(securatione,prater Voluntatem quidem ncjiramfmufmodi extraneonimprsstdia tm-
ponere.

TRO-

LOCA

4 m

Grauelin-

S a-

I

nSeptem..

bris.


IOHANNE AVSTRIACO LEONEM

1
loading ...