Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 262
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0400
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

T OPOGllAPH IC A AT QVE HISTORICA

262

1578,

TEMPORA

I

24 Nouc-
bris.

2

26 Noue- i
bris. !

i

1

1

' ■ ' I

I

3 „ j

28 Noue- i

I bris. |

1

iDecemb.

5 ^

7 Decebr.

6

! 10 Deceb.

7

I 16 Deceb:

| xyDeceb.

21 Deceb.

10

25 Deceb.

MISSVS est aTrimipe Auriaco cum quibusdam alijs Gandauttm, Aldegundus;
atquevt id, quod tnabsolutum ibireltqwjsent, z/lwiacus prafens abfolueret, tpsemet
cbproseclusest. 1 CenismmsenimtumrumorJpargebaturpraserttminaula Parmem
Jis 2 (L^rthesiensesaStatibusvellcdejicere, Ouodcum inteUexisset Cjubernator Par-
mensis, municionem,in quapcr integramsere tf£statcm haserat,cum toto suo exercitu-
vltra Mosamjelinquens 3 Jimulatse Tduscumducis oppidum aggressurum, cum reuera
de Traiecto superiorecogitaret.

ORATO R lmperatoris,Comes Schwaixenburgius,scicns DuccmdeNoua- j
terra Regis '7 3hilippi nomine venturum in n-^ustriam, cum ampltsmo Regis mandato,
depace cum subditis suis inpr&sentia Comijsartorum ab imperatore deputandorumtra-
standi: eumque breui Coloniam accejsurum ejse\*s4muerp'uapud Belgij ordines pacis
negotiumproposuit. + atque lmperatononominepromottit,nec nonitamultopoji or~
ditm n consenfu, etiatn ad Parmensem ■Trincipem projiciscens Louamnmvenit. *

MISIT quoqueTdudolphus imperatoYColomant,Pbilippum BarcnemVVinnebur-
giumzssuL Casarea Constlij prasidentem, & Comitem Najsouium:; quipeterent a Co-
lomenst MagiSlratu eos omnes eijct Seuatu,& ciuitate,qui ejsent Caluiniam\velquipro-
tejtanteshaberent conciones,&protejidtiumrehgionem ineaciuitateexercerent. An-
tequam h<tc legatt proponerent\coceptumiamsuerat Edtttum dSenatu, depeUendis ijs
protej}antibus,vel Caluintftisftmb iam editum,sed necdum promulgatum.

NOVVM praterea edtclum vtriusqtie Religionis edttur, Concordta Gandenstum di-
tta, 7 procurante cAunacoPnncipe.Posridie etusdiei,Oclaum CJonz,aga,cumpar-
te exercitus regij,prope Ljmburgum, Carpenam versus projiasci duebatur, 8 vt eam,
& cateraloca cmumiacentia caperet,cum Chnjiophori tJMondtagomtstbi adiunclc. !

1NTEREA dum Valones & sJfylalecontenti cum ordimbus Gandenstum,stb certis
condiciombus conuenire, &reconciliationemtraciare videntw,cum Regijs de se trade-
do ijs,certis quoqj,condiuonibits,conueniunt. 9 de quibus alibi.Condictones autem cum
Gandensbus funt.Drimum,Caiholicis Gandaui sua Religio restituetw. Templumqtte
Cathedrale Canonicis. Et tres ordines mendicantium prater Francifcanos, qwbiti pra
caterismagisojsenstsuerunt Gandenses. II. Dimittent libcros, Tsobiles, Ganda-
uenses,ipsi quos detinent.Tradenturpars cujlodia ‘Duci Chuens.pars ^rchiepiscopo
Coloniensi. 1II. Stipendia qiu tpsis debentur Vallombits tota persoluentur, dedu-
ttis tamen rapinis,quas in Flandria secerunt. 1111. Rejittueut ordimbus & Fl adria
ommaqUi&occupaYumijiemTJallones, loca. V. Etseordimbusijdemquoqitecontra
communem hostem coniungent,sub ijs tamen quos habent non alijs ductbus. VI. Fir-
ma manebit Reltgio Catholica, Hannonijs, <tArthesijs, Tornacensibus, Injitlensbus, &
cateris Belgisomnibus, qui eamfequi Volent;fic equidem,vt f/nt ab ornnt noua religionis
exercitiohbeti.lnterimmoritur 9 domimcaantediem natiuitatem Cbrtsit,Maximi-
liamts ille Comes BoJsutius,vbi tum eram tAntuerpia, paulo poss 10 tAlenconitts in
Franciam Condaio redijt Dtcius ess Tdossutius contraxijfe rnorbum ex conuiuio, qito
ab Arefcotio Duce antea exceptussuerat cum alijs.

MILITAVIT

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

LOCA

8 1

Gandauu

12 k
Bolduc.

15 I

Colonia.

14 m
Kerpen.

10 k
Antuer
pia.
loading ...