Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 279
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0425
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
AustriacL

279


LEONJS BELGICI DESCRlPTIO j

1580.

LOC A

XV. 1

PROMTTTIMVS etiam(pergit Rex Ki(panmum)nos semper prtfecturos Gu-
bermttomgenerah Eelgij noftri, t Jrtncipem vel l>rincip'tjs*m nosin sungumU, qui qudtue
dotes & qualitates, ad tam arduum munus necejsarias, & dequo, vel dequafubdhi iu-
stam causamsatusdcitonu sint babituri,vel ex omni ratione contentos se prabere debeant.
Gubernabit cum omni iustitia & aquitate secundum iura & consuetudines dittarum
Prouinciarum yiurabitque solenniter, se manutentmum Pacisicationem Gandauensem,
Vnionem poslea subsecutam, Edittum perpetuum, & hunc prafentem trattatum, inom•
mbmsuupunttu & Articulu,& notanter Religionem Cathohcatn Romanam • nobisque
debitam obedientiarrr, prasignisicabimnsque dittis Statibus,vti soliti fumus,aliquo tempore
ante creationem ditti Guhernatoris, quem elegerimus. Volumus autem,vt nepos noster
Pnnceps ?amensis,profummovoto quod habemus anteomnia procurandi qnietem&
secuhtatem subditorumnostrorum, omni ossicio, & industm promoueat, & executioni
mandet discessum extraneorum, & restitutionem locorum,vt<fe eodem temporeadmitta-
tur & recipiatur in Gubcrnatorem Generalem Belgij nostri ad tempus 6. menstum, obser*
uatis confuetis. Etpro maioh sdtusattione & considentia nostrorum Statuum & fubdi-
torumjjabeatprosuisdomesticis indigenasproumiarum& qudm minimum poteritex-
traneorum.

E T quo magis iUisgratisicemur, cupimus, vt mmern dittorumseruorum extraneoru
non excedat 25. vel qo.quibus etiam extraneis non censeretur aliqua administratio nego-
tiorumpublicorumharumprouinciarum. Habitum tamen est talem corporis custodiam,
quamali) Gubernatores, Prtncipes velPhncip js&nosthsanguinisbaberesolitisunt, ar~
cuariorum nempe & Halabardiserorum indigenarum ad id qualisicatoru, cum quo nem-
pe Aoftro,dttti Stam ex hoc tempore mutuam communicationem habebunt. Ipsiq, signisi-
cabunt omnia qua agentur & pertinebunt ad executionem eiusdem trattatus, & qiu in-
dc dependent. Fient quoque omnia edttta,mandata, prouisiones,per nos & nostro solumo■
do nomine sinitiiife prasatis 6. menftbus, casu quo non prouidehmus ditta Gubernationi, in
perfonam eiusdem Phncipis Parmensts, aut altehus, qui qualitatibus suprddittis puditus
sit,eadem Gubernatio,nc quu tumultus, aut consusio ohatur, adminisirabitur consilium
Statuum interea, dum expettabitur noua prouisto.

XVI.

QV0D quidemconsiliumStatus constitueturdnobisex iz. virisnosiroarbithoeli~
gendu tdmprocchbus & tiobilibus,qudm togatis,vt morissuit, naturahbm harum Pro-
uinciarum,ex quibm dtta tertiagrausint ordimbus dittarum Prouinciarum &adhjtft>m
ipsorum panibus ab exordio motuum vsque adsinem, quarum duarum tertiarum quinqs
habebunt d nobis commistionemmore solito , &tresreliqua ftmplkem prouisionempro
termino trium menstum,quibus elapsis eospoterimusftita nobis viiebitur continuare, aut
eltgere ac constituere altos quahsicatos, vtsuprd, vt loctts apertus relinquatur Prouincijs
adbuc conciliandis.

DIX IMVS antea, 2 quomodoordinumprasidiarijgxquibusdamoppidis
conuolantes. Diesthemio vallo & muro,appositis scalissuperato,potiti swt, ciuibm quide.
vexum Ecilesiasticorumadibus,minimeparcentes, quindehperent. Nunc videamm ex
sequentipittura,quomodo copia Regis Hispaniarum,quaexmagna parte Erisijsconsta-
bdtjtraietto Rheni sstimine,patham armis repetentes,obuium Comitede Hocbenloe cum
12. vexillis peditum, & bisinille equitum,memorabtli consltttu prope Hardenberg supera-
uerint, 1 Ctssxs aduerfahorum 1 joo. cum de futs tantum 55. amisijsent. Hac pugna & ob~
stdione liberati sunt, & multa Fhsu oppida,& propugnacula recepta.

TEMPORA

15 d

Harden-

berg.

I.

17 Iunij.


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CA X XV*
loading ...