Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 290
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0442
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
290

Michaelis Eyzinger

1581.

TEMPORA

7AuguPci.

8Augusti.

17 Augusti

4

31 Augusti

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

j^ESPOND ET Imperator 1 duobusillis Elestoribus,dequihissupra , quipro
Aquensibus intercederevidebantur, illisque apertis rationibus ac medijs osiendit,rem se lon~
ge aliter habere„quam ad eos,ab Aquensibus illis tumultuantibus,relatum ejset, Profert lu-
ramentumab incolisprx(iaresolitu,tam quo ad Religionis Catholica obseruationem, quam
etiam qttoad cosuetudinem ajsumendi magifiratus ciuiles. Petit vtpofihacsinifira talia re-
serxntibus,neccredere,neceosfoueresed ad debitampotius ohedientiam ,remitterevelint,
id quodseceruntpofiea.

(so\ TTVTATIS etiamrationibus,nupcr Adlmperatoremmisiis.pertssquenses,atq>
ab imperatorereceptis, 2 ldem imperatorpersisinindecretisatquemandatisafua Ma-
iefiateprius xditis, eorumquesierisatisfattionem pucipit. 3 Et quamuis Aquenses denub
sese apud Imperatoremper literas excusare,causamque tumultuum aliter interpretaricona-
rentur: 4 imperator tamen,nt in minirno quidemsiRpligioni Catholicapreiudicari volens,
mandatorum suorumpromptamsieri vult executionem. Sunt,qui Alenconium lmperij ciui-
tatibus inhiantem,persuos,huiusmodi tragedias excitarisiecreto procurare existimantjd an
verum sit,alijiudicent,tempusque tandem inapricumproferat,

FVIT promidgatum in dicta Comitis JJaga mensc lulio,ac cDeindetssntuerpia,Cjal-
licaprius,pofiea Teutonica lingua,conceptum Sdictum ordinum Cjeneralium ‘Troumiaru
‘Belgfiquas vocant,vnitarum.nomine\Cuius argumentum ac summa sichabet. Declaratur
propterrationes ample atque disfusc in eo contentas, ‘Rex Hispanix cxcidisse tDominio&
principatu dictarum Frouinciarum. Et insuperprohibetur, vsusjnpofierum,eius, in ijjdrn
prouincijs,insignium,& Sigilli,& vsiirpatio nominis eiusdem,

SVKT literxpatentes. (sausas Sditti adfert.nJMaximam (Jonfiituit. Vrincipem Pro-
uinciarum,a T)eo ordinatum,supremimcaputfubditorum,vt eos defevdatabomnibusin-
iurijs & violentijs,non aliter,quam Pafiorsiias seruat oues,eosverb subditos,von esfe a Deo
creatos,pro Principe,vt illiscilicet obediant omnibusjn rebus quasmandareplaceat siuese-
cnndttm Deum.siue contra Deum eafint,xquxne aniniusix, vtillividelicet tanquam serui
pareantjmmo potius ,Principem creatumpvo sihdiussine quibus 'Trinccps essenequeat, vt
eos iure ac ratione regat,&velutisilios amet,tanquam ouespafiorsuas, qui vitatnpro oui-
busponitsuis,vt eas tueatur.

QV ODsi ‘Trinceps nonfecerit/ed eos opprmat,bonispriuet,& Priuilegys, & subdr
tis tanquam seruis vti velit,tum, non ejse habendum pro Principe,sed Tyranno, necsubditos
eumpro principe habituros, ita vt eum posiint iusie deserere, maximesihocfecerint ex ordi-
num Prouincix iudicio,&in eius locum alium sibi assummerejn hDominu & Principcm,qui
eos tueatur & defendat. Eo magis,cum subditi illumsupplices orarunt,vt a Tyrannkisfahis
desisieret,nec ipsis alia vlla ratio relitta efi, tuendi suam libertatem antiquam, & vxorum
ac libcrorum ac pofieritatis,qux vt tueantur &natura & iure obligarentur,vitam & bona
omniaexponere. ID

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

LOCA

14 I
Aquisgra.
num.

10 k
Antuer-
pia.
loading ...