Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 300
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0457
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
^oo

Michaelis Eyzinger


1581.

TOPOGRAPHICA ATQYE HlSTORICA


TEMPORA

At verb,abesl()nquit Rex)vt iurataspromisiiones obseruarit,vt e contrario ipsessa~
tim in eas vrbes .miniflros concionatoressaluimanos immiserit,& bmticosprossnpm
acluocauerit.lbidemque conssienm libertatem exercuerit, ac detnumscandalo nonnul-
las Ecdessas adsecerit. Mendicantium ordmem imprimis mpetens. ‘Deinde Magflra-
tus,qtios paul.i timpersscutussit,&insugam verterit, Vios passores,demque vnhiersam
(Jatholicam. %eligionem,in exilium egtrit, eiusque exercitia prorsus imerdixerit.

LOCA


10 k
Antuer-
pia.

HAEC veropatrans,consuetafuahjpocrysiacsimulationibusvtebatur, tessatus
scilicet\sibi,illa displiceresedss itlis nullum adhibereposse remedium, slam tamen ad
hac facinora, :ipsum tumperse,tumperalios sitos complkes& ministros ommsssditiosos
& hareticos inssigajse & excitajse,& quo hac suorum auxiliofaceret, pusidiasingulis
vrbibus coinrapacta & iuratas conuentionesimposuijse.

INTERIM. distum suum nempe Tssgisfratrem D .loannem accusare non cejsajset,
ipsum contra ordines machinari,quod tamen idemfrater illius %egis videlicet teflatus
ejset ejsefalsum,Vcrum quidem eJse,ss,cumAuriaci obssinatam malitiam videret,atque
detexijset,cumalijs comnmnicare fortepotuijse,quonam modo Auriacuspojsetadaqua
iustaqueperduci,etiamque impedirhne denub turbaret omnem Belgij quietempublicam
quemadmodumpcfleaturbajset.

I

21 Fcbrua.

ITA jQFE eundcmAmiacum,nunquamquieuisse,donecpropryssuisartibusinter
suum,eundem nempe Regis,fratrem,& Ordines,tanta odia dijjidentiamq7 sereret,vt ni
hisquam maxima & euidens cades metueretur. Quam vt auerteretsuus iliesraterjvel
carcerem saltemsese insuam vrbem, arcemque Namurcensem contulijse. So magis per-
motus, quod inermissoret. (sontra verocertum e{se,Auriacumper omnessiios emijsasm,
& in idparatos miniflros,hoc vnum agere,vtfastiosi incitareniur, in eundem suum Re-
gis nimirumfratrem,eumqueyti anno eodem Consiliariosstatus, quibus Belgijsui ge-
neralem Gubernationem commiserat Hgx,caperent.
TFNC ergb eundem Auriacum,exiflimantemss omnia vicifie,omnes exarcusagiu
tas emisijse,artes & arma exercuiJse,qubpopulumJuum nempe %egis,in apcnum bellu
contra eundemfratremsuum quemdicunt locum tenentemgeneralempertraheret. Sed
virorum,qui apudeundemsratrem Regis erantjnteruentu,& aiiorum apud ordinespro
borum virorum prudentia,res eb dedustas ejse,vt omnia componerentur.Sundemfyfra-
trem,quo omnes disfidentiasujpiciones vitaret,recepiJseseCJubernatiom cejfurum,& in

Italiamprosesturum,quemadmodum& ipse Tsexsieri volebat. ltac^ ordinum delestos
apud eum iamsuijse, vt vtrimq^ oblatas & acceptaspastiones vicisiimsubscriberent ac
subsignarent.Sed malo quodafato,Auriacum metuentem,neex Holladia,vbi tumerat,
vllis suis artisicijs vlterius hancpacem impedirepojset, eamq,reconciliationemfunditus
euertereflatim maturasset,euestigioque ‘Bruxellam ejseprofestum, vbisimulanspacem
velle,bellumprocuraJset,nouasquein medium conditiones de quibus adhuc nullussermo
suijset habitusjimmb ne cogitatum quidemforet,proposiiisset.

Adeb

.

io I

Bruxella.


ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...