Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 303
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0461
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
AustriaciL

503

LOCA

ii f
Vltraie-*
dum.

10 k

Anuerpia

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO ^

D V m hxc Cafhrei (ommijsitrij Colonix traciarent & peragerent, Auriacumsqtib
cuniculos in hisxontra imperatorem,&sefe Regem cuertendis ageret sdcplorataq^ red-
deretomma{ipluma'iquodvrbium & Prouinciarum Vltraietti earim qwdemquas
inuajijset &in suam poteflatem redegiJsetyConuentiim habwjfe; vt ea in vrbe nouum fce~
dus,vel potius manisesiami Rexhnqwtjnotoriami^ comurationem,contrafupradittam
(JatholicamReligionem &fe Regem,sacerct. Omd verbis&iuramentis execrabilibus,
planeiso detestandis co i:cepiJset,nec in eo absihiwjset, ab imurijs, quibus pradittos (fom-
mijsartos Casareos ajscerct.

QvA E quidem vtpraftaret,acprastet ,sibi & sratremgermamm, & sororis sua
v'rum,& aliosin id comparatos, tanquam assejsores adiunxijse, IJexinquit. Hac itaque
indeffiiS (ol icitaswnibus,prattkis,vtappellant,cdlumnijs & imp,rtunispollicitationi-
bus& vi propemodum plnribus locis extorsijse. Etsiautem vjdem Commisstrij eam qtia
potuemnt diligentiam adhibilissent, vt Prouincijs, de ipforum iuftis & santtis ‘Decretis
artictdis componenda concordia tam salutaris jnbditis conftarct: perfuos attamen ajse-
clas,& ht id collettos homines,quibus tanquam infirumentis vteretur-,perfecijse Auria-
cum,vt ijdem aniculi multh temporejupprimenntur.

VBI verbampliusijcelarinonpotuisent,Auriacum mn solwn mpediuijse rteaccep
taremur,rec/perentnrqne,sed &operam dedijsc-,vt in eospernkiosiseditiosique libri con-
fcribercntuYjnendacionm fan'e(R.exa>t)atfc calumniarumrefenifiimi siono Depu-
tatos illos,quos Antuerpu secum haberetAuriacus sua mmirumsarina homines,anicu-
los magisgraues,& incommodos.petijsse. Et b Deus qtiales? impertinentes, exorbitaru
tes,scandaliqneperplenas,&in Deum Optimum Max acfe Regem, eorum leghimum
& natnralcm supremumque Principem ac Dominumjmpietatis tefies longe vcnsiimos,
tales certe qualespeiores ejse nequeantc

ATQVJE vero, vtvtdisset Auriacus,seetiam artibusadhibitisncqneperstajiombus
& laboribus jllosnonpojsead setrahere, tandem Antuerpiaegredietimsiatuijse,quaex
vrbe,ne btennio qtiidem integropedem extulerat,vltraiettumq7 prosettum cjse, quo ma-
num executioni suprdsiripti damnosisaderis imponeret extremam. Et quo omnia imme-
dicabilia redderet, in vnwerstm se itages isse in omnigenere Tyrannidis, vt omnes EC-
clesiattkossedibus proprijsjaribusfc domesiicis cxpulerit, eosfysundith exterminarh.
Qwnimb non aliterpracipuam omnem nobilitatem acproceres totius(Rcxinquit) Tdel-
gij su) trattatosJmo fic ab eo habitosswsse,vt coattt fuerint aliosese recipere,patriamq7
def?rere,quoillain eainterearegnum obtineat, merquefurias & tumultuspopulares
hbcrms^abfolutefy dominetur,probis ex ea nempepulsis, & vt idem ait Rex Hispania-
mn hattenussugatis.

ftVNC Triumphumquo AntuerpiaexceptusesiAlenconius, a!jjdescripserunt ,jj-
gurisiue compluribus inpublicum emsiis adornarunt. Sundem igitur tribusduntaxat
Jigurispracedentibus exhibere con<piciendum,ampliusque de eo dicerenihilsiatui.Con-
uenientius esse ratus, caham in medium attulisse hucusquefachioris HLus.quod in Au.
riacum Principem,Adolefensqwdamexercwt 1 Antuerpk,memorabilesane,atque
ob id latiori defcriptione non indigmm.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

1582.

TEMPORA


18 Martij.

CXLVIII.
loading ...