Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 305
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0464
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

3°5

10C A

*3 1

Leodiura

14 l

Aquisgra-

nura.

>5 *

Colonia

15 q

Treuins

18 q

Mogutia

17 p

Palatina-
tus.

15 k

Mullem

10 k
Lyra.

LEONIS BELGICJ DESCRIPTIO

S E D eum Holachius Comesmcditmconipuit. Ignu vultum Auriaco ac harbam
| cowbusiit,globtis autem intransJub dextera aure exijt,vtram % maxillam jctu perfora-
. tum vno tamtim vel ahcro dente excujso,lmgua & cateris ilUJis. adeo,vt Adolefceutem
alloquutusseratur,his verbis.Amice quid in te coimJilCollabentem auteirt (‘omes idem
| Holachm ampiexusouit & cxcepit .eumty cdsolatuse(t. Adolescenseuejtigib ab Auria-
i aprxjidiariorum vnojjsoenni consossi{s,& a reliquis vulneribus multis caditur.quorum
\ primum Mauricius AuriacisHiiis ityulisse dicehatur.Cadauer ocajipoffridie 1 inqua-
j tuorpartes ante domtm cinicam, diffestum est,JinguLe verofuper totidem portas vrbis
1 juspensa jealioquodam vidcpaginas 34q.$5t.quihicinceptumibipcrsecit.
j 'TOST obrtum (ardinalis Leodiensis, Tuorumque impetij Flestorum Treuirensis
I videlhet ac Moguntinenffsf Augushc vindelkorum conuentum fiue (Jomitia ad certu
I diem, ? quempojitres feptimanas horribHis ille (ometasubsecutusesi 4 caudabi-
; surcata fsignumprocul diibiosuturorum in Germania tumultuum ettidensq^ prxjaginm
1 De quibus in Topographica atqtie Hijhrkahac descriptione leonis Tdelgici, nonjolum
! Latinsverhn etiam rn Relatione illa Hisiorica noshagermanice, traftauimns.

! OVoMODOnimrum,Colomcnsesquidam ciuesprotefianteslibellumsttpphccm

i Senattti Colonienjt m eu sinem exhibuerint, 5 vt imperij (sonflitutionis,Confsssio- vsh
I dnno 1530. imperatori Carolo tttcrna memoria, Angusia vindeltcorum ollaue,&annis
! Jitb sequentibus 1555. iS59-1566. eodemin locofa (\t rmbiis,Jacrique Romani Imperij
j Ordmbusapprobata & consirmata, participes ejsicerentur, ca<s d sciplina viipojjeut,

; qualisin Eleftorum Saxonis,Brandenburgicisac Palatiniditior.ibus,&apudalios lm~
perij Ovdines ,&Ciuitates permittitur. Seque enim timendum ejse ,aium ,hac concesiio-
ne velperm sione, Magiffratus Coloniersis auftoritatem imminui, cum aliarum Ciui-
tatum Imperij.vti Augufite,Francosurti,Spirx,VVormatjj,Srsordtj, Ratisbona, atque
alibi,£xcmplacontrariumargnant, vbi maior obedientia & bo' or Magijiratui dese-
raturfmter ciucs pax & vnitas magis coalescat,qukm in alijs locis ac ciuitatibusjn qui-
biis Consessionis Auguffanci dostrina impeditur.

P ETV _vt itaque,vtc.oloni<e,sRegigloruChriffo lesuportxattollanturfllisque
Ciuibusproteffantibuspublicim diuini verbiexercitium,certb loco admhtamjhocque
Antuerpien(i;m,Aqui(granensiimq; exemplo , quos hac inparte mmitabantursaciut)
Cxterhm prudentissimtis Colonienssnm Senatus,nullius quam cathotica ‘Resgionis cx-
ercitium piiblicum admsijse,quin eos potius, qui libellum Siipplicemfubjignarant atque
ofserebant,carceribus mancipaJse,conciones quoq\ I ruchfefo conniuente, & eius AJsecla
Comite Keuenario procurante, tribus extra Ciuitatem continuis diebus 1Dominicis in
(fatholicorttm despestum continuatassmpediuijsefupra diXxmus.

ATOi'E intercateraretulimus,capitulum£cclesixMetropolitqnaColonienssiam
antea quoq\ a Truchsefio,veIut Archiepiscopo suo petijjse, vt conaon.es illas scandalo plc-
nas amousret,& andaciam '7\f euenarij Cemitis compefceret, idipfum etiam non petere
solum,fed & vdle,vt talem insolentiam coerceret, quodfi nonfecerit, (fapiudum f mm
non intermijsurum effe ojsicium. Hac ita in vico qtiodam(T sherrn. M ullem vulgb sic appcl
lato) Capituli nomine proposuitchriffophorus Comes a T cnghern vicedanus, adiunstis
alijs Ctnnmcis Tresbytcris.in prxsentia Truchsesij, Solmij, Tfettenary Comitum, &
Benthemij. Ita,vt cum Truchsejius animaduerteret,Capitulo rem esse cordi, in illa con-
\ gregatione 7 Seuenarinm compuleritdusseritqiiea (bncionibusbuhismodipromotic-
d;s in posserum desissat,quod data dextrasidemjuam consirmante/e safturum quidem
promijitscd ingratiam Archiepifcopi duntaxat,non autem Cdoniensum. Taulb poji
Lyra,oppidumin Telgiosa Regijs eoJiratagemate occupantur. 2

1585

TEMPOR.A

Martij.

11 Martij.

3

iz Aprilis.

4

14 Martij.

8 Iunij,

6

Iulij

7

29 liilij

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

11 Augusti

CXLVIII.
loading ...