Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 309
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0470
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Auftriaci.

3 °9

- _ \

LEONIS BELGICI DESCKIPTIO

1582.,

LOCA

*

TRVCHS ESIV S, pojiquamclammaiorescopias quampromoreacconsuetu-
dmesolebathabere3conscripfi(set;VVefphalicasproaincias ditionesq7 ad tempus relictu-
rus,atqj ad Tshenanaspartes properaturus AquiUprotefianti, Galloque resormato,ac
degenerifBonm locum,sibi Asilum ibi consiitwt.Ac ne Catholici interim animaduerte-

TEMPORA

\6 i

_

rent.illum ‘Religionem ‘fomanamimmutaturum,conquesius efiantefuumdicejfitm 4


Bonna*

ex VVefiphalia,coram (Jonfiliarijs, Qmdam illic in Ecclesia ejse collapfajnter aliapue-


J

ros ejsie nonpaucos ,quijecundum laudabilem & antiquum Ecclefix (Jatholicx ritum non

I

|

ejsient consimnattjdeb quod multo temporeSusfraganeus eo loci nonsuisjct,promittit ita-

1 Nouebr.

|

que (siueimponit V Vefiphalispotius) sie (solonia fussiraganeum, sormamq^ visitationis
(fatholicam mi/siurum.Atq^ hxc quidem Ecclefiaftiafiicis persuafit.N OB I LJ BVS vero Cathohcis,ncproptcr nouum conjcriptum militcmsentirent

|

1

eundem Tnu hsesium noui aliquid contra TJeligionem ac totam ‘Diceccsim Colonienfiem

s

h

moliri,caufsiam tantarum copiarum ejfeaiebat,vt oppida atc^ arces siux Dicccesis,qux ab

|

Ista. |

i

externo milite tmpetebantur,muniret ac defenderettquippe,quod ordines7Jelgict breui

j

ISSAM,Regijvero VDAM arcem violenteroccupajfient,metuendumq7 sit,pluraloca

i

I

i

i£> h

paulatimperklitatura,nisihoruratiohaberetur,fatellitibussibiopus ejsie,addensid eo
qiibd ficiret infidiasfibijlruclas.

sONSILIARIIS quosin VVesiphaliareliquit, interimnegotianondumdecisia
committit expediendaficq, Arenjpergo discefiit 1 Etvt ommbusCatholicis tanto ma-
gis imponeretsiiumjsj propofitum occultaret, Auerdonckje Consiliario fuoprejente, viro


pio,ac deuotofiacrum vti videbatur, etiam pie ac deuote Truchsiesius audiuit.


Vda.7? 0 N N A M autem contendens Truchfesius,Alpe rsi Aquilx in Aquilone defierens,re cum Comite Alpensifiue N euenario,autfi mauis N oua aquila, antea communicata,

2


ex itincre prxmsit Casparum Heyen nobilem VVefiphalix quendamfuper tssuhcos
(Japitaneum,vt cum TPrxtore Bonnensi Dottore Eickjo, Truchsiefio cum sitis Aulicis &
Sclopetarijs aditu introitumfi in Qmtatem prxfirueret,quod perquam diligenter vter-
que ctm catteris Truchsesio addtttis( Consiulibits licetcxt,erisique 'Bonnenfibusreluttan-
tibus)ejsecerunt.Nam cumTruchsesianiadportamadejsisnt, Prator Bonnensnim Con-

3 Nouebr.


juli Schlaunio obijcienti,ex mandato nullumfub quouis tiudo in oppidum ejsie admitten-

! ' i


dujmb ne quidem Elettorem ipsum,nisi manifefiumproferretindicium,reJpondit, Man-
datumqueElettoris proserens fiuasit omnino eos cjsie recipiendos, qui ante portamsiubsifie

s

20 d

rent, cum Anlici ac TAomefiicisint Archiepiscopi,quodsi nonsecerint, Senatores altjque


Arelperg.

Tdonnenfes videant,vt agant,quod fe dcfendere & excusarepossie exisiiment .interim du
clasicum canit ante portam Truchsesij Tubicen,& intra portam persuasionibus ac minis
agitur,portxreferanttir,aperiunturque,ita,vt Truchfefius,&qui cumipfo erant Aulici
acDomesiicipedites equitesiquenonsiolum,verum intermixti quoque clanculum Sclope-
tarij milites oppidum intrarent. }

I

5 .

4Nouebr.


B ON N EN S ES mirati insiolitas militum copias,belli potius insignia,quampa-

16 k

cis prafeferre,fiatim ad arma cocurruntsorum domumq; cinicam, atque alia locapub-

!

Sigbers..

lica prafidijs muniunt,&pasiim per oppidum fiationes disponunt, Senatores Truchjesijassieclis infaciem quoque non verebantur dicere, oppidumfe domefiicis armis tueripofsie,
seque tot equites,ac pedites in ciuium domos recipere nolieprxfiare igitur vt externx co-
pia alib transerantur ,qux res Truchsefium siuosique valdeperplexosjn ciuitate sine ordi-
ne consifientes reddidit,adeb,vt sitltem per monafieria, EccIesiafiicorumq;samiUas, &
publicadiuersioriasiuos disponipemittant3peticrint.PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CL.

*
loading ...