Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 311
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0473
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Auftriaci, 311


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1581

LOCA

E9T autemliteraruma Gregorio XIII. sumwo PontisiceadGebhardum Trnch-
sesium 17die Decembris Anno i^82.fcriptarum tenor talis.

VEN ERABlLiS srater, Salutem & Apostolicam benedittionem.Truchfiorum do-
mum, non mhmsgeneris nobilitate, qubnsidei catholicx(ludio & confiantia antehac
sloruijse, tefiis efhnsignium virorum,qui ex eaprodierunt,tum antiqua,tum recens me-
moria,pracipue vefo ('ardinalis A'iguslani,qui principem in ea locum obtmuit,apud que
tupte & religiose,& quasiin conspecluacgremio S.Romantc Ecclcsix educatus,nonpar
uam olimprabuisii spem,fore,vt dignus taligenere, ac disciplina euaderes. Uinc nofira
erga tepropensio,nosterque paternus amor initium habuit,quipofiea, exgrauium viro-
rum tesiimonio,non soliim consirmatussied etiam auttussuit,vt de te nobis vicisiim opti-
ma&rccifiima quaq3pollkercmur.

TEMPORA

15 1

Colonia

I

i^Decebr.


SVCCESSIT tempusillud,cum elettusfuifiia (fapitulo (soloniensiintssrclsepisi
copum illius Ecclefia,qm elettio ,cum maximis implicaretur dissicultatibus,& vehemen
tfitme oopugiaretur ,tamen ea ergk te vsi siimus benignitate,vt,sublatis omnibus impe-
dhnemis.fiaphul mdicium,& eleStionem de te faclam,approbaremus, cosirmationify
ApofioHca robur adiecerimus. Ex his putabamus neminem te,aut Religionis orthodoxa.
aut S.huuts Sadis,aut etiam disciplina Ecdesiafika sludiofiorem, velobferuantiorem
sore.SE D dolemus,&qtiidemgrauiter dolemus,nofiram sane expettationem ex his,qua 1
de te multorum literis Jermonibus,& fama ipfa,quotidie ad nosperseruntur, non solum
labefadatam & imminutamfed pene deletam,ac illa,qua circwiferuntur talia ejse, &
loco munerecso tuo adeo mdigna,vtsime magnopudore exprimi nonposiint.SVSTINViMVS noscerte.quoadpotumus,nequkquamde teindignumesset,cre-
deremtts. Sed cum rumor cntidk magis ingraitescerct,coadisumus suspenso acsollicitode
te animo esfe,nec diutius dtsiimulare volumus.


1

MONEMVS igmrte,vtsamtz ac saluti tm,in tempore consulas,&,sisonajse lon-
gius qttam oportuit pvogressus es,te reuocessin verbsalsasunt, qua obijciumur, quodpo-
ttus vellcmus,animuM ac sensum ttium aperias &declares,necpatiaris ex malettolorum
sermonibus,perpetuam notam ac ignominiam tibi,tuaqj agnationi,& orJini Ecclefiafii-
co tnmh(Jogitefqu? quid Deo, qui ad te ad ifiumJublimemgradwn etiexit, quid Sedi
Aposbolkx.qita tesmgulari quodam amore,&gratia complexa efi,quid patrix, quidge
neri.quid (shrisiiano nomim,quidpablica vtilitati.quid deniqj tibijpsidebeas. Oui,cum
honorisicentisiimum locum teneas,non alij magis quam tibijpsiinmicussueris, Si itages
seris,vt merttb ir.de exturbandussis: cum tamen nullo negotio, eum tibi conseruare, &
magnus in Scclesia 'Dei,&summa cum auctoritate mter lmperij Principes ejse pojsiis.

z

iylanuarij
stylo vete-
ri.

lok

Antuer»

pia.

MEMINERIS qnamdissiciles&periculosisintnouarumrerumexitus,&quanto
pere cauendumJit.prudenti & pio viro,ne temerefamam,rem,fiatum,dignitatem,ani-
mamqtte denitfc ipsamsin extremum discrimen adducat,cuius rei non desunt nofira ata-
teexempla,quibus doceriposiis. (Sed Alenz.onij conatus videamus)PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CLI.

r"
loading ...