Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 319
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0485
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austrlad.

V9


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO


LOCA.


TEMPO&A


H A B ENT Coloniensespro more,vtinsumtnotemplo, totbaculorfujpendant,
quot tsfribieptsopusatwos Eulesiamadmwislrauitjmgults entmanmsJtngulosbucu-
losfujpendemes ptr<gritns osiettdunt, quamdiuprusens semper *ssnhiepsopus ssolo
ntenlis suum dignitatem cbtmuertt}quare verstculum buncuureisad templi sores hterts
ad'scrtptum,sublungdmt

'

15 1

QuotpenderevidesbaculoSjtotEpiscopusannos

I.

26. Apri-
lis.

Colonia

Huic AgrippinaepracfuitEccleliae.


I A M vero cltm ‘tn Truihsesium,vt ante dictnm ejl; 6 Ronuc Sentcntia latasuijjet,
qua Archteptsiopatu solonienji priuatur ssolomamque tranjmjsa, deijcebantur 1
omnesiShbacuh, vnotantum,suturo pro Anbiepsioporelttto. ‘Tostea 3 Coloniam
vemtCbori Eptsopus Fndericus Saxonue'Dux, qut cum Capitulanbus tn conciho Sen-
tenttamtllam *sspostolicam contra Truthsestum,dtiigenterdiscuttens atque examm ws
tandem constitmt dtem ac modum,quo ad noui tssrcbieptjcopi Elefttonem, euocatts ad


6

hoc caterisJuU Coilegu absemtbus,proccderetttr.

2.

Pagina

30. Apri-

3 L7

C A E S A R, quiad Truchsejium auirtendum, a suo contra Catbolkam Ec clesiam
proposito,mhilobmtstt,eorum,quavel hteris vel wternunrqs tentauerat, ‘Baronem
‘Tretnerum ad Aulam Casaream per exprejsum quendam Hefto'em nominereuocauit, 3
iscum ssolonudsposttisequts Barodisiederet, ‘Bomamque prxteriret, a Caroiotetar-
datui vel tnterceptuspotiussuii duobus diebus,prtu?quam dlttm dimitteret 4

rPRO rPON ITV etiam ab Ertteslo princtpe Senatui sblomenfi, tnagnisico-

couiuio excepto, cPrimum, cupere sapitulu, Senatum eunde certtoremsit rt,quod tuben „

lis.
te Romano rPontisice,& Imperatore ajsentiente, dtem Eltstiom constttwjset, louem

?


post pentbecojlen,'Tetere itaque ssapitulum,vt Senatus, omntbus comitibiu, Nobthbus,

2. May,

*5 m

alijsque, qut ad dtern Elesttonts vocari solent,vt nouum Blestum obseruent,pr*s7et avi&


Bonna

arresiissecurttatem. ‘Detnde, vt Senatus ipso Elesttonis dte, tot ctues tnarmis ejse iubeat
qitot ad desensionem 8itgentium,eo rerum (latu,neceJsanos ejfe exishmaret, cum & anti-
quo more,pr<tsidium c'mum,clestionis tempore,tnsiwma ade soieat baberi, Poslea,vt Se-
natus fuos ciues probtbear, ne sub Eleftionesm templo irsolentio^esswt,presert'tm bombar-
darum eiaculationibusjd quodalias sastumesfephnceps cortquerebatur.Vltimb,vtidemSenatusaliquoxmilitescapitulisumptibusconfiriberevelit,qui Senatui sidehtatts iu-

4.


ramento prasiito, vsqttead saftdelestionem,quotidie capitulatibus consulenubw,, con.

4* May

q

claue custodircnt,& a vi,si optts eJset,ipsos desenderent; qutbus ommbus josindte, (sionsu.

Trier.

les c&tetique Senatores annuunt.

sONCEDERVNT circa hac tempora insinibus Lotharingu, atque Dieecests
Treutrertsis altquotJrancorum mtlba: qui, vt t onstans eratsama, Trucbsesto tn subsidiim


-

a Gallo mittebantur,sed quia maxtmas pradas agebant, colonos cum pecore captebant,
agros late vastabantsalotbaringta Duce cisisugak.jue sunt, qut verb Viui m manrn tlliut


6 m

' Venerunt,eos stattm rapt ad suspendium pracepit.

ORD INIS Belgt) Vaum arcem vulgb VVoue caperunt in quasuerunt 120.
Italiprasidiarij & iso. rushct,qut postquam tso. bombordarumtstus fustmwjsent,qui
bus moentorum pars prostrata,bostt vtam ad ingresiumsecerat,cum amplius teneri nonposi
set arx, de ea dedenda bts condtttonibus conueneruntJVt lialuumsolo ense & pugione
egrederentur,rustici verb inarce reuneremur.

5?

VVoude

p.May,


PHILIPPI REGIS NOMINE CVBERNANTE

CLV,
loading ...