Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 326
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0496
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
3 2<s

Miclraelis Aitsinger

1585.

.TEMPO&A

tfAugusti.

TOPOGRAPHtCA £ T QVE HISTOllICA

SST autetn ‘Duytium'(olonixvrbi,intermediotantumTtyenojuicxaduersbripa
imminet,contiguum. Quamobrem mdlo ncgotio tortnentisvrbs hojietn Duitio abigerepo-
tuijset.Sed cjuia se neutriparti addiftamprojitebatur, ne hoflemproritaret, opem illisfetre
noluit,tum qubd &vicus adeamnonpertineret. Tundus namque Elestorts efl, lurisdistio
vero intereum & (liuenfetn THicem comunis censetur.

COLONI4M autemDuytensessuamomnemfuppellestilemtimpefliuetranflule-
runt,qtcbd incolis mendium hossis minatus ejsetssprasidia ab Ernesto Principe reciperent.
Eodem die 1 Elestor alteros centum quinquagintaprajidtarios eb misit,&aggere acsos
salocummunijt.

LOCA

M 1
Colonia.

jo h
Stenberge

CP ARMENSIS viftonampersequens Steinbergamportum duobusmilliaribus a
'Berga ad Zomamportusitam deditione cxpit,qua magnifuit mmentisiumper illumpor 10

tumnausgatio Dordracum&alibimpediripofiit. VVinociTergaquocfc,qua aliquandiu Bergen op
deliherans reflitit,sefeilla dedidit. lnerant eifeptingentifranciprafidio, qui deditionem Zom.
pollicebantursi tutum ipsis quod vellent itersieret,dcnegata illissuit ea conditiojujsumque
in Eranciam resta discederentytandem vi coasti ac metu ajsenfere.

TtlRONII milites Eranci qui ‘Bierslietum consilys Auriaci venerunt,quo pretextu _s m

seferecolligendt,& Caletoin sranciam traijciendi Zelandisreciperentur,'reiestisuertmt, v Vinox
domumque adsrancos redierunt,adco,vt nulli amplius in Belgiofranct exisisrcnt. Arculas

11 Au^Uui omnes ingenij ^uriacusfuas deprompferat,vt admitti persuaderet,per eos Vlsiingam qui
3 eius scopus planefuijse creditur,occupaturus Zelandiaportus,prouincialessuere cautiores.

berg.

Vidensautem tssuriacusfrancos,a Zelandia in quibus<Lsiz.ylum conshtuebat penitus
reijci,necprasidia in vrbibusillis recipere,& Hollandosidemfacere, Imprimisaut &An-'
tuerpienses,animivterque anxius noua anxilia apud «ssngtue reginamper TSsoritium sol-
Ucitauit,peralios etiam apud Casimirum & Truchsesium.

4 m
Cales.

*BONNENSES, vtacceptam Duitijiniuriam vindicarent, tssbbatiamq; excinde-
rent,eb rediere 2 cum 6oo.equitibus&i200.peditibus (alijplures alijpaucioresfuijse ajse
rum) Vasconibus,cum quibus idem Comes Solmius & (Jomes Tseuenarius, & Carolus
Truchsesijfraterfuerunt dDuo maiora tormentajecundo Theno vexerc, acsupra insraque
T)uytium ad vnum milliare vigilias &pwsidia collocarunt, ne qua ab hofle ex improuisb Vlissinga •
pojsentimpeti.

AD Mullemumpropinquum T)ucis (JUuiapagum. Tonnensesprimltm diuerterant,

Inde paulo poss meridiem mouentes T)uitiu ordine militariprocedentesperuenerunt. Equi-
tes acie strufta conssiteresirmi, &peditcs alteri, locum diligenter explorant. Trasidiarij
Erneflianiquortrnprasestus nomine,natione Elorentinus,vicinasAbbatk Domos imprimis
12 Augusti occupant,& hossem,ne Abbatia appropinquet,Mosquetis,qurc nominant,& cateris manua
rijs tormentis impediunttsicvtrinque certatur,crescente numero oppugnatomn/ese in' au~
batiamprajidiarij recipiunt, Hoftis maiora tormenta ad muri ruinam displodit,quafasta,
sit ajsultus, quem vinliterprasidiarius miles reppulit. Bac iterantur sccundo & tertib &
quartoftandem Tonnenses Abbatiaportam tormenti maiorisfragoso iftu deijciunt ,mate-
riam ignem concipientem incendunt, Vnde tantus ex incenfosocno sumus prosilijt, vt quid
nam ageretur discernerepmsidiarius haudpojset, erumpente demltrn quinto ajsultuflam-
ma,necse,nec locum amplius tuerivaluity cum & templi tefludo exigne concideret.

VASCONES

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

8 h

16 m
Bonna.

16 1
Mullem.

16 1
Duyts.
loading ...