Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 344
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0523
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
?44

Michaelis Aitsinger

« 5 8 4-

TEMPORA

T OPOCRAPHICA A TQVE HISTOIUCA

LOCA

ztfAprilis

7 P
Cameracii

2>

50 Aprilis.

s

Mctz.

r4

9 1

Denre-

mond.

QVOD autemTruchsejiumprxterCjemanosquossdam^etiamAlenzoniocovfoedera-
ratum dixerim,non leuissuit omninhfuspicio, cum idipsum in ore omnium tum versabatur,
r3ellttmque ColonicnfejruchsefumyelmaxiwcCjallorum impulsu & atispicijs(qui pome-
ria sua dilatare, & imperio subtrattas quaslibet ciuitates, quod Cameracum, eJWetense,
aliaque oppida tessantur)regno suo adijcere nunquam non conantuf)gesijse/Undesattum,
quod indignisime tulcrit id etiamllluflrifiimus Parmensss Princeps, cui a Rege Bispania-
rum Leonis 3elgici adminisiratio concredita ess,necserendu esseputarit,Truchsessum cutn
hossefuojotiusq; patria, Alenz.onio Gallopacisci,qttemadmodum literisad eum scriptisid
aperteadmomtit. £t quamuisTrttchsessus tumadhucArchiepiscopus(solonienssssecretose
consaderatumhoflis Eispaniarum Regisprobessbi conssius erat: timens tamenRcgts eiuf-
dem potentiam,cui nihil antiquius, nihilfanttius ejsc ssciebatiquam Cathohcam rcligioncm
tucri,&contrarias opinionesyna cumsttis authoribus explodere,rejpondendo consestimper
literas adParmenssem datasjlli sssscpurgauitjnterea nihilominus animossxc retinensfadus
illud cumAuriacosaquo exceptusest, 1 cumquealijsvtrinqueconfaderatis (jallis.Cjeir
manis & Anglis, Catholicx religioni infensssimtum.

INDVClAE concipiebantur interea inter Cjandenses & (Rcgios ad dies vigintsqttod
ad ipflam vrbem,& Audenardampertinetjntra quospax complendaputabatur. ln ijs om-
nem Tlandriam, excepta Terramonda, comprehendi dicebart. Quod tcmpus impenssumsuit
Legationibus missis a Cjandensiibus adsocios, Hollandos prasertim,& Zelandos,quibus ah-
iurarent cum ijs pattumfadus,Qui Antuerpiam veneresssummo vrbis tnbuv.m sjfytagi-
ssratu,quem vtilgus Ttreedenraedtjd efl amplum (sorsslhim nminat,auditisuerunt,A\de-
gundius eos dttriter cxcepitacsupcrbc. Liber deinde 4 Caluinianisin luccm editus eucssigib
p opulari lir.gua seditiosiis>quo omnesad tuendumfadussiium.&reconaliationem cv.m rege
reijciendamhortantur. Regemtnaledittis incejssmtes , & Tyrannum compellantcs,
oslendere conantur ,hanc reconciliationem ejfesubdolamjrssdam. & perniciosam ,ssque vi-
res habere quibus regijs objittant, Tssam ipfls cjse validsiimum exercitum, Uolachkmssg-
nisicantes m (jeldria, & milliv.mfadus ac ama in Cjermania,Anglk R cginam,ac multos
alios Prkcipes.quos extollunt.Hijsanos vcrb,regsosque deprimut. interca verb dum dede-
denda vrbe negociatio adhuc vigetsm ea accidityt Auriacus assuHmbissm capi curarit,po
pularifquestam Cjavdensium incideritinconssantia.

7s AM pacem ijdcm Cjandenssspoposcerunt, auditifuere, aJsenseruM condicionitus,
retnssifuere ad eossui legatiyt ijs Senatussubscriberet, & cumijsdem demurn reuerteren-
tur,prcmittunt.At ecce euestigib cospanitet,mutanturqueadeb,vtpvassdia infuper euoca-
rent Terremonda & 3ruxcUa,de quibus alibi dicimus.

'JkClLESprasidiariusarcis Horenburgicain VVeslphalia,cktremalaboransanno- p ^ , 1 -
n<e neeessitate jnwnpessa notte,omni apparatu bellico dissurbato, arccm desercntcs, ausu- a

gerunt.

ALENZONIVM pro certb nmciabaturcum mortevitam commutasseinarceThco-
dorici vulgb cognominatasub Aprilispoflrcmum diem 2 illius iecurex leprapuiruijsejar
gequesanguinem expuijse. Hinc & Tsauarrum euocari afrancix Regeyt Alenx.onio m Fra
cixproregem,tanquamhares regniproximussttsficiatur.PosteavcrosamapercrebuitAlen- 7 I

ronv.m adhuc vi uere.&proposstasab ordinibus condicionesillum accepiJse,Similemque de Bruga?.
obitu rumoremfuijsc sparsum,qub jandenses & 3rugenflsadfussipkndam reconciliatio-
nem magis vrgerentur.

%RVGENSES

10 k
Antuer-
pia.

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...