Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 346
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0526
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
34«

MichaelisAitsinger

* 5 84

TEMPORA

10 Maij.

2

16 Maij.

17 Maij.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

LOCA

s p

Alrebati

7 n

4 .
1 o Maij.

ALESCOSIVS quifalsbvbicunquelocoYian,exgrauisimomorbodecmbens,ame•
dicisdesteratus diccbatur moYtms,Ordinibus Bclgkis literas 1 dedijsescrtbcbaturjer
qttas arrnaseparasje mntiabat,pecuniampetens adjiipendia, vrgensdenuo ab ijs inTdelgiu
recipi,lamque secundb cxcursionemfecstad Atrebati,V alcncenarum, Duaciq-, portas, vfq\
in Artestorum & Hammiorum agros,ottingentis equitibus educiis (fameraco, & ducentis
pagis vulcano traditis.

HOLLASDI & Zelandi,antiquofuomore,etst cumeorum nautis,& classein Hispa-
nijs liberaliter agitur,& eos exTercera redeutes torquibus Rex donaueratsostes tame ma
nebant/Delphis emmsm conuentu ab Auriacoproposttumsuit, 2 detpsis Corona Francitt
prrpetub ,tanquam eius membrum coniungendts, & eb mistt sunt hoc nomine, ad Francum,
noui legati,qui conditionesreciperent.

SX Decreto ea de re lato,contcstabantur etiam Hollandi & Zelandi:se nullam cum
Regefacluros pacemjtisi ipsispublicum rcsomat<c,quam vocantpdd gionis exerchium co-
cedatur ,potius vitam profusurosjkebanturetiamsuppressurifacultatem^merces & anno-
nam alio auehendi. Quid & Francix Regemsatturum (parserunt, & ordmibus auxilia la~ . ^ --

tumm,& Anglix 'Iseginam.Truchsesto tamen Ordines,Arenbergki (qux petierat,& Au- jValecenae.
riacus addixerat)bona,darefruenda noluerunt;ea enim esse matris,quA neuiripartium ser
uiat.Tunc erat Delphis apud Auriacum Truchsefius, quinque scxue tantumfamulisftipa-
tus,neqtte splendide vestitus.eius nules & Henrici Brunfwicensis capti,Veluam&Betuam
Cjeldrix proutncias depredantes stipendiaque petieratab ordinibus.

POSTQVAM iam,vt antearetuli jicexclamassent (Jandautm redeuntes a Varmense
legati, Venerunt Cjandcnscs 3 (faluiniariijn Senatu enswtts accintti ,sequepacem nolle
contestati, (sentumque quinquagin ta miiitesjn diuersorio ad rubri leonis insigne,& in con-
tiguisdomibus occultarunt,mox eos,quipacem petebant Capiut, numeroplufininhs centum
quinquaginta,quorum prxcipttos, circiter trigintaTrihunos militum, ac cxterosprxfettos,
quos capitaneos ap\>eliant,omnes mntaut,& ipsisaiiossuxsattionissubftituunt. Ministros
Concionatores,& alios,quos (aibolici tanquampacis turbatores in carcerem coniecerant,
liberarunt, ottingemosqucpacisludentesarmis spoliarunt, vrbemqueinsuampotestatcnt,
(fatholkissuperioresJjoc modo redegernnt.

DEIND E,hxc cumprimum Terremundanis indicarunt, Bruxellanis, & Antuerpia-
nis,reliquisquesocijs,quid egissentmntiantes: 'Bruxella igitur Templius cPrasidiarios mi-
lites,quibus vrbislmperiii retineretjllis mstt: H embix.em captiuum detinuerut.Borlutius,

& alter e:us collega, apud Parmenfem remanseruut, durn qui Cjandauum remstifuerant a
Pamensi reuerterentur,tunc ad suos pra metu redire noluerunt. Hac itaseditione,pax tar-
datafuit intcrRegem, & Cjandenses subditossuos.

1NTEREA 4 Conuentus Stettorum ac Prmcipum haberi incipit Tjotcnburgijn
quo delibemum,de ttiedapublica Geman'ucpace,&de rat:onibus,quibus dissidentia inter
Principes,de religionis varietatecoorta,extingui toIliquepIanepostit.Facile enim intelligi
pouatjmvno conuentu,7sauanx Regis Legationem,ad PrincipesProteftamium, vtsot-
dus cam francispercutiant, & contronerstas de \Tfeligjtone Caluinianis nat:onali,vt appeL
lant,concilio componant prope corruere. Fama tum hic volabat Saxonix ‘Ducem Slettore,
sebifceErancorum consilijs opponszJfyCultoruinquefuit opinio hxc Francka consilia,eb ta-
tum, religionispratextuspettare, vt tumttltus excitent in Germania,per quos res illisuas
irstrmas restaurent,Anglique & Auriacus/uasstabihant,& belgkas euertant.

!BRVGENSES

6 p

Douay.

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

10 s
Delffti

. 8 1

Gandauu
loading ...