Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 355
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0539
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci.

355

| !

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

1584.

! LOCA


TEMPOR.A

1

PFBLICATFjR 1 AntuerpkSdiftum, quopucipitmomnibusoppidiciuibtts&in-ci)lis,nssine exprefso Magisratus con(ensu,(e qnifquam absenietsubpceme consifcationis om
nium bonorum. (sommiserut inhoc edistumnumero yS.reuocati tamensunt zy.Dccembm,
ad diem n.ianuarij anni insequentis i S S s.

I

io k


17 Iuliji

Antorsf.

\


15 k

[soNTINVATVR interealis &disiidiuminter Catholicos&protcdantes(fanorit-
cos Metropolitanx Ecclejix Argentoratenss: (atholicimittunt 2 Comitesa Mdnder-
scheit,Geroltsein,& Hochstxitim,ad Senatum vrbis Argentimjqmbus ofendunt, excom-
mtmicatos iufe ejsc exclusos, nec ante recipi debere aut posse, quamper debita media Ec-
clesix ejsent reconciliatifDocuerunts (fatholici,Scnatum ibidem,nulli religionispaci,nul-
liss fatutis,ac iuribus refiagari,si censurx pontisiax executiosm clericum infiituatur: nec
id cltm libertate aut priuilegijs R eipublicx Argentoratensiumpugnare,cum cJMagifratus
in ciues,&Pontifex cum Episcopo in Scclesiiafiicos habeat lmperium,nec vnius adminifira-

2

Horst.

tio tendat inprauidicium alterius. zJtytandatv.m quoque Cxfareum (fatholici exhibental-

18 lulijt

15 k
Nuyss,

terum,quose nihil proprix authoritate,aut violenter saceresecisie^ demonfirant.

PAVLO pof 3 'Ifeuenarij (somitis, Cjeldria PrafeftimilesHorsum8rnefiar-
cemflSsouesio ad msliare propinquum longe munitisiimum intercepit. Dux quoque (fastmi-
rus cum vxore,Saxonix 'Ducem Electorem socevumsinusit ,qm ad duo cJMoguv.tiam mil-
Itaria in Tfiigouia.curancU valetudinis caussa ad aquasacidisiuevinosisontisSualbachi
hasitjnde rJACoguminam Eleciorem inmsiirus^progredmtrgatidem ad Landgrauiu Cas-
Jellas.Statuerat Princeps Ernefius, Electores ,Saxonia Ducem, nJJPioguntmum & Treui-


renfem,quisimule 'atrt<tJA /Coguntix,exciperehonoris,&colloqujergb,Andernacsnisi tan~


ia oppidum pefiis muasijset,vt non licuerit.

s .

? 1

gAN DENS ES HembiscmsuumConsulem, capitetruncarunt, qubdpacemsu-
duissetpromouere jiusifi caput hafxsitssixumpopulo spettandmnper ignominiam exposue-
rtint. 4 Hicprimusvniuerfam Elandriam ad seditiones acres nouas impulit,duxq7fuit,

iylulij

Gandanu

vt omnssin Regem ijs Elandrixykmissi locisinsurgerent:Verumhofiis Regis acerrimus,


ah hofiibits R egisjnsdmi traditus efsupplicio,qui multos antea hecandos iujserat. S k inter

4


se R egis hofes diuino quodam Det iudicio mutub smiunt,vts? LRexde hmnicis(uis,periw-micosfuosvmdicet shocanno 1 j84. de quo reste diciposiit illudpfalmi 10. zALqvs-

t


tatcm VIDJtVVLtVselVs Atfiilhidpsal:20, DoMIneIn VlrtVtetVaLetablTVrrcX.
Citm anni numerus,vtrisque in Pfalmorum versiculis,contineatur 15 S 4. Regij quoque cxdis
Auriaci benesicio,res suaspromouerunt. Tfam Princeps Parmensis Scaldmfluuium, sru-

4


ctis ad eius ripam munitionibus, Antuerpianis & Gandensibus incepit intercipere, adeb &

3 Augustii

9 h
Lillo.

illorum naues ei slumini,nonsine maximo periculo ac metufie committant Tfauis enim ad
eos recens appulit,qtu quinque LBombardarttm klibus ex ripd perfrattafuit. Itaqtie Tasi
serodium insrh Lilloum pontem/uper Scaldimsirauit,vt lignis inslumine dcsixis tranfitum

prohiberet.PHILIPPI R.EGIS NOMINE GVBEllNANTE

C LXXII*
loading ...