Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 361
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0550
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsingeri

_

TEMPORA

I

13 Noueb.

1

i^Noueb.

5

21 Noueb.

4

23Noueb.

5

zSNoueb.

' TOPOGllAPHICA ATQVE HISTORICA

EAM enimacrem, ErneslusDux Elettorperdedittonemcapit, cuiprasetfusimpo-
situserat Germanus quidam Hejsw,quieaw cum suis prasidiatijssorttstme desendit ,T<w
demcum videret puluere pyriossurfum exattti cuniculispr<tsiruendam,&euertendam }ea
militanmcre,vnacumsuisdtscedens, boflirehquit. Hac exomnibusvna erat (vtdtxi)
reliquain Wesspballia, qua Elettorts lmperiiidetrettarat, eac^ ex omntu sententtapro-
pemodum, arxtnexpugnabilis.

TRANSEVG ERVNT trigintaex Antuerpianis prasidiarijs Angli,nottu
ad Parmensem,quo rumsingulussuo coronatisaere dati,monuerunt,quatuor Anglorumsig
nasivelit,adeum desettura,maiotemigttur exeaquofy, occasionesiuttu Regi,queres Prm-
cepsParmensis,Antuerpiersiumtribubusliterasdedit 1 quibus eos ad reconciliationem
cum Regesaciendam bortaturfDaturum se operam,vt ad tam 1 lementer rectpiantur.

ACCIDIT pauloposl 2 vf cumTehgniusLauoeisihus,quiattatesupertoreLilloou
desenderat,Antuerpiam prosiciscens cum 10 nauibus, & vuatrtremiannona merctbus onus
tts, ad opera Tarmensis transtre conaretur: ex infidijs ad aggeres dtsposttissimpetitus tor.
mentis a Regtjs in Principis Parmensis potesiatem,cum ijs nautbus ac trireni,& la.centurio
ntbusperuencrit,mtssusqueGandauumindeTornacumsuent. Qui salixreisuccejsus,tan-
tb acnus^Parmensim excitat,ne ceptafua operacontrst Autuerpienses in Scaldi ssumine
leserat, Quinpotius stat ci sententta,operibus,vti aliassidet, immorari.

F V l T aut,Senatuipopulocfo Antucrpiensistattatisrumoribus,persuafu,Parmensem
nolle vniuersale cumscedetatis mutuoProuincijs & Vrbibus pacemconsiitttised cu.singulis
vrbibusseorsim,qubcoiunttos seitwgat, molnipaciscocordiafy separatoscotrattussieam
vnacu omntbussormulasimul peragerejibtsiatueret,pctcrent Hijpanum dimittiex Belgio
dtjsidentidcaujsa.&sibi ltberupublicumqueresormat<t,quam Vocant,boc esl Caluiniam
Religionis exercittum,quod P^x,qui rnodbpraclaris vittorijspotitur,nunquampcrmitte- I
ret.

INTERIM Tardilianum, dequofupra diximus,per Hollandiam nuper transeuntem
quadam maximi momenti mohturumTSsauarrat Regis nomine ajfirmabatur,qu<tsi quando
cumpcnt ,ptssimos motusjmasifc rerum mutationes,ab i-4ngha,&sadens illorum corsi
■ijsyproculdubio afferent.

INSTRVXERVNT Hollandi & Zelandiclajsent,qu<ttissntuerpiam onusiamercio-
nijs &commeatu adnauigaret,cum mihte,Hisiihcet Zelandt rnora tmpatientespracejse-
runt^tsstfy i40.nautbus tss ntuerpiam appulernnt, qno dic 3 muerptani tn cVrinci
pischjsem&agggeres incideruntSPottridtc 4 rejpondent sssntucrpianihterisa^Par
mcnsi misii*,se,qu<tsiripsijset eacu Rege Erarx'u,cumq? alijs & Vrbibus conscederatisantea
communtcaturos, quam adpacisicattonissiue reconcthatiomsproposita negotium abfolute
reJpondeant/Parmensts ex ScaldiperduttasoJsa,ttattonem portumue ad opera sua, clasii
it<t prudemet conslttuit,ne scilicet per Hjemem siuminibus & utciis aquis gelu comretis,
u dtnsum d>Jsolutogelu,glaitesillaw impeta:,& srangatsed vt tempcttatesettam vitet.
Gandautresormatussuuomnis sJfyCagittratussujpettt amoti.sujscttitn eorumloiii (a.
tboltciconttantes,vn antea Brugis sattum,armis Caluimanis adempta,ex sidis ciuibussig
»a quatuor deletta , qui Vna cum pr asidiarijs regijs cxcubias agerent vrbem cusiodnem,
Cuius *rx,qu<£ antea,vt dtxt demoliebatur,nunc ressauratur, detetta porta,qua illimmine
bat,&wcommodosuit non mediocrsquo caperetur.*yhtcchlin<a 100. currus onuttos anr.o
naimmsit,Bruxellu,vbircuerutentur,apusidiQsuo derelittiinregiorum Villejotdavoru
potestatem venere. *

SVNT

ALEXAN DRO FARNESIO LEONEM

LOCA.

9 h
Lilloo

9 I

Gendt;

7 m
Tornick:

10 k
Antuer-
pia

101

Vilford.

7 *

Brugx.
loading ...