Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 366
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0555
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
3 66

Michaelis Aitsinger

TEMPORA

ijFtbruir

TOPOGKAPHICA ATQVB HISTORICA

LOCA

7 p

Cameracu

9 g
Briel.

m

3

Abcuil

i^Februa.

‘Blvx ELLLNSES inopiafvumentisupramodumUborabant, obqttam & immhiens \
objidionis discrimen vrbe mult i tentabant profugere. At Varmensis vrbispertinacia pcrta-
Jus nonpaticbatiir,eos quhi capi trucidaric^ iusiit, qui in militispotesiatetn venerint. cDuo
etiam ciuium Antuerpiensium militum T ribuni ,qttos CuJ umnellos nominantsiia bona,vten
tcs aliorum nomine,conuasarant,& nauibus imposuerant,ali'o,propt er perkulum quod me-
tuebantjVehendaJmpedstgelufim 7fauta,ne(cio quid excusantes,nc oramsoluerent. 1 n-
terim,recognita fuere detenta & addiclaJijco. Ouam ob causam Edicl0 confiituerunt sub
poena 'capitis,ne quis vrbe alio migret,quhtque,qui tentarttntjaqueo credebantur mguladh;
Sccelibertas.

PoPVl. VS pacim optabat quidemsiedposcerenonaudebat. Anxiliomm spe,ab Alde-
gttndios onsule,qui Antuerpienses breui liberandos iastabatsn ojscio cittes continentur .No-
tiullos vrbe,tanqumJuspestos eijci iubet, Dcinde,paulbpost cos reuocat3Plena Hlic metus ac
stispkionum omnia. intcrim Pamensisfcecialem cum literis mittit ,pemltimarumque quas
dederat exemplum admngit,quod,inquit,videat,eas cum ipsis nonfuijfe comunkatas. Htcc
Jieri apaucisJedtiiofts,qui bellum alant, & bonasua Antuerpia augeant,vt imminentegra-
itioripericulo, relistis Hlis,alibferecipiant,eorum capitibus adpriuata sua commodapror-
sus ahutentes.Srgb vidcanttne tanta iliorumpersidia ad exitiumproripiantur, dum adhuc Bolonia.
ipsis e(I integrum^oblatam a se reconciliationem obuijs vlnis amplestantur,neserb, vtphry-
gzs sapiant. 7(am,qubd ab ijsseditiosis persuadenturJrancum illorum caujsam ejscsufcep-
turuhtjllos enare toto cdo.

QVlN &Hispdnia fiegisLcgatusMendoz.a,Henrico 1{egiTrancoruexposuitjpjum
salua eius dignitate, ordines audire nonpojsesuo rRegi rebelles,hoc ad omnem remp. (shri-
stianam.qaa talium hominium seditionibusperturbetur,pertineremaxme. ‘Deinde,ad in-
umam,ommbusT{egijs dc Vrincipibus vms,quoru intercst,ne quis ipsorum rebelles audiat,
nedumrecipiat,autmuetplanesieri, Etqttodinsuperad Rijpania %egemattinet,pacem
quam eo pepigit &hoc nomine, qub prop'mquiorforety ajsimtatem & amkitiam, qua de re
dsierte contestaretur, dfranco violari.

A d hti Henricus (aiunt ilh) responditiSe ordinum legatos non tanqudm rRebelles,sed
vt opprejsos auditurum. Oppresiis audientiamChristianos Tdeges negare nonsolere,necpo(se
nec debere,precrpue,quos suo naturali veroa^principi reconciliet. 1 llos enim referre/e His-
pania \Regi niultossupplices in idmsijse, & vt licuitporrexijse libellos, & ad nullum ipsis
fuijse rejponsum. I taque ejse cuilibet integmm, d dcnegata institia prouocare.

jRjjGlNA mater,qubsortasiisdatamordinibussidemprobaret,eosqueexcitaret,&in
spe rctineretse Cameracum,eius vrbis,non iure nuper occupata,po(sesiionemsibi capiendam
1 prosefturadicebatur,Sed & de legatis ordinu Delgijindies varia narrabantur. 2 Tsift
TZegij illum nolle ipsoru desersionem suscipere consirmabant ,pacem velle colere^ & insran-
cia ‘kstpublicaquietcm conseruaretOrdmesverbjllam amplexurum,&ipsispraclarapol-
ticeri,ptenis buccis iaftare non verentur.

MISSOS enim abillis aiebant legatos,vt illi ojserrentpeipetua clienteU ohsequiu,pro
se,ac liberis,&pofteris eorum,duodecim viros pracipuos. Erimi erant ordinumscederatoru
proprsialij vero Ciuitatum, cum mandatis, vt earum nomine, qudprimi illipaciscerentur,
rata htberent siubjcribcrent,& seorsum etiam consenfum prastarer.t ,&de ijs omnibus lite-
rassranco quilibet traderet,proprio ciuitatisftgillo consirmatas. Verum cum Legati ‘Byie-
ladi(cederet,amequam Diepamappulijscnt^atfyad HenrkuT{egempergresiiJHij,nouem
Lutstid miliaribus oppidum peruenijsent, (rnalo omine)magnis cttrn maris tempeflatibus lu
stantes^Boloniamrciesti sunt ,terraigitur Abauillam appelkntes,ndilluftres,vtsperabant,
pz.namgjsad ‘2{egem,non sutmsedalienum venerunt.

CAETEB,VM

1 ?
Diepe.

5 r

Paris.

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

5 r
S Lis.

10 k
Antuer-
pia.
loading ...