Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 377
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0571
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

377

LOCA

*3g ,
Bleiebeck

14 h
Venlo.

, *3 g

iNeumege

10 k
| Anuerpia.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

HOLACHIVS poftquatn suis cum Hollandis Parmensem frincipetn cajlris exuere non
poJset,condufta est 1 duorum proditomn opera, qui eundem Prindpem ex inopinato pro-
prijs in cafhris intersicerent,At vcrb cumslagitiosi homines illi in caslra vemjjent,exsujpitio-
ne obseruati,4ttfc detefti in vincula conijciuntur. Pcftridib capitepleftitur 3 capitaneus qui
mumtmem Lief kensnuck 'mhnko tradidit.

MARTIXIVS Schenchhiusftum Hispaniarum Regiiam aliquotann:s,muItafortsimo
militedignagerendo,militajset,hidigneqj tulijsetsuam operam,a Regenonsatis compensa-
ri,propterea,quod a 'Tamenji(qui ciussidelitatisortc non adeb considerct,vel alios Scbenc-
hhio digniores existimaret jvrbium & cProuinciarumguberhacula qua petierat,non obtine
retsaTege desecit,& clam cuNeuenario (Jomite,contra eundem Regem hostilesoedus inijt,
casirumquefuum'Bleiembeckappellatum,eidemComititradidit. 4 Acprimumsidelita.
tis sua tesiimonium exbibuitjn detegendis nonnullis,qui in oppido Venlonensi,tunc cum ad.
huc Regiasipfepartes siequebatur teftefiecum de oppidi deditione, egerant. ‘Trofestus
itaq^ cum Tseuenario Venlonem hos in vincula coniecit. asslterum verb testimomiim pra -
slitit in eo ,quod proditionem in vrbe Neomagenst moliebatur, qua tamen detefta schenkhij
studiumfuit elusum,captis authoribus,qmpatriam JuamJuis hominibus iterum prodere co-
nati sunt.

ANT V£RPIRNSES ponteminScaldiaPamenjeconftruftumnouoJhatagemate
pemmpere conati,i6 naues compaginarunt, &proram maximisserreis sorcipibus roftris
dentatisque senamentis ad confringendas cathenas rudentesque, &soluendam trabeam
molem pontipustrustam peridoneis armarunt, has resluxu maris,& vento secundo in ope.
rampermiserunt,tanto cum impetu,vt mole i(la,catheme rudentesa/upuswt atfadsiefta,
quo tamen in opere, vis aduenientium illarum nauium itasrasta eft, vt illa mtllo impetu ad
pontem natantes slatim a regijs sint recepm.

HAs Naues alia nanigia quatuorsubCecuta,quorum alueis multapulueris nytrati vasa
arstisiime erant inclufa,kis nauu Parmenjis,naiticulh 0 ccurrunt,vnumque arripientes in co
spestupropugnaculi,ctti a nftich nomen contigh,alligata anchorasi(lmt,quodpaulbposl ab
appojitosomento ignem concipiens ,magna cum ntuerpienjium clade disiilijt^reliqua verb
tria accenso puluere .magnofragore crepuerunt,damno nulloillato.

POSThac duo ala maiora,magno cum impetu inpontemserebanturnawgia,quibus Re-
gtj viamperpontemfaciuntyvbi cum transiijfent.jomento adpuluerem iam comhtfto.vnwn
illontm incensum,etiam in munitifiimaspanes, damno Begijsmllo illato,crepans disiestti
est:AUtid autem Regij injecuti capiuntjn quosomentum querentes, ignem iam pene ad pul-
ueremperuenijseviderutsubtrasto itaquefomento,centum circitervasapulueris tormenta -
rij,& ingentem saxorum impositorum aceruum inuenerunt,at(fa ita ingeniose hoc modo ex-
cogitatum ab Anttmpiensibus slratagemma incajjum alijt.

VENIT etiam 3 Hollandus quidam milesin castra Tggis,quisingebat seComitem
Holachium obpradam iniuftesibi ereptam ea noste interfecijse, quod cum postridie salswn
ejse,atque Comitem illum adhuc viuere compcrtumsuijset, mendax ille suspensus impostura
poenam luit.

ANTVERPIENSES demib duodecimnauesinpontemfefemisijfe, noncontenti,noste
circa horam tertiam aliam clajsemin AggeremCauvvenftein mpellunt,idem ab aiterapar-
tefecerunt Hollandi,quiJiib Lilloum in anchoris ftabant,primhm enim incensas aliquot na-
ues,estu maris secundojn operas Pamensis mittentes,mox cum centum circiter nauibus ve-
terano militeplenis,aggerem adoriuntur. *

1 5

TEMPORA

2oMay«

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

2iMay.

4

15 May.

16 May

/CLXXXIIII
loading ...