Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 378
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0573
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
jj-8 n Michaelis Eyzinger

1 5 8 5-

TOPOCRAPHICA ATQVE HlSTORICA


TEMPORA

TANtam tchrumglob(mimq\ cofiamjantuglandmm imbrem, ex istis nauihts in vtrumq;
aggeris latus eiaculantur.vt ‘Regijinplanoatqi aperto aggerese ttteri amplius nonpossent,
(ed multis esuis destderatisstationes deserere,&ad tutiorasese recipereloca cogeretur.

INTEREA hostesappulstsnauibusjntenamdescendunt,&cumtriultossaccostena,
ldna,altjsque materijs plenis adduxijsentjncredibili cekritate^genas^aliaquesepmcnta ca
Jhensta tumultuario opereextruxerunt, vt iam collotenus vallis & propugnaculis mumren-
tur,nauium deinde ope magis magisque progresi,plusquam dtmidium aggerem occupanmt,
quem vndecim in locisperforare capcruntstationes suas defendebantsex horis cothms,quu
busvittores Regiorumsortistimos quosquemilitesstrauerunt. Tamamenimgloborumvim
tantamque copios in regiam mmiserunt,vtpropugnaculis illorum commlsts,etiam tormenta
fere omnia lacerantes inutilia reddiderint.

(fv M iam %egiorum respene deplorata ejset, Princepsqtte Parmenfts ipse vmbilko-
tenus in aquisstrittogladio militessuos in hostem cogeret, Hispanus/juidam Peirus de Pa-
dilla ex legione qua Jub^D.Petro de Pax. militarat,cu otto Jocijs,resumpto spiritu in hostem
primamfecit impresionem, quifortiterpugnando ab hoste dextra manu mutilatur. Hola-
chius verbComes&Aldegundius quipugme hitererantjn Scapham destlientesjnanum hanc
invittoria tcstimonium Antuerpiam adduxerunt.

G11 collettisinterimviribus,omniconatuinhostiummunitmem,quamAntuer-
pienses extruebant irruerunt,&tria tormenta,qu& adhuc erant integrajn ea direxerunt.S-
rat initio densistima nebula quapaulatim dstipabatur,ita,vt tormentorum magster eminus
hostiumc(tshavidere,rettiusque ineacollimarepojset. TSis Regjjmumtioncmhancoppug-
nantcsjns reiettifuerunt, tertio tandem summa contentione pugnantes vallumsuperarunt,
omnesque qui in munitione reperiebatur interfecerut,quivero aggerem relinquentes ad na-
uesproperabantjllipartm occist,partim capti.partim etiam c&sisunt.

JHSIGNIS inhocprdioCjermanorumvirtusenituit,dequorumviribusiamdespera-
bant omnes, Qui in nauibus erant cedere nolentes tamdiupugnarunt, donec eftu recedente
nanes aqua defktutase vadis emergere nonpojsent, (aptis itaque triginta tribus nauihus,
ingens hoftiumstrages edita eftjngenjque tomentorum apparatufa bellici copia intpnep^
ta, l n nauibus multa quoque mortuorum cadauera inuenerunt,eorum videlicct,qui maiori-
bus ex aggere tormentis erant interfetti.

Sx captiuis intellexerunt Regjj duo milliaAntuerpienstumpugnando occubuisse,multos
etiame(sesubmersos:captam itemfutjse nauemintcr ccteras, qua ditistimorummercatoru
Jiljj vehebantur, defenfiribus in eadem omnibus occists, ex Regijs quadringenti circitcraut
vt aljj voluerunt, trecentisimtdestderati tantum, Hijpanis atque Italis inter quos egregij
belli duces & militumpr&fetti,qut ex Hollandorum nauibusplenque UJislratiqucsuerunt.

Comes Holachius interim in vrbe magmsicentistimo conuiuio ab Antucrpienstbut exdpi-
tUY,& a Caluinianis pretiojistimis donarijs cumtdatur,ob vitt oriam quam illisperfuadebat,
indepetulantiores cjsetti Catholicis diranabantur quiddeos influmenprxcipiMndos, alij
suspendedos.quidd iugulado$,4ljjpauTo mitius consulentesyrbeCathoIicos ejjcendos ejse sua
debant,Aderant conuiuanti Holachio multx virgines,quas omnes in sequentem diem inuita
uit,dicens,sepinguem ex Hollandia vitulumadnexeijse, eumse mattatumm. (iimque vna
ingemiscens desiquentis diei Utitia se dubitare deceret. Ecce repetesama adfertur sijegios
vittoriamconsecutos , omnes Antuerpiensis occidijse, nauesque eorum aut capijse aut de-
prestijse. Vrbs repente in tumultum versa Holachio occastonem dedit,vtstbi metuens,relitto
comiwojumultuantium ciuiumnauibus claberetur.

HOLLANDl

LOCA

io k
Antuer-
pia.

I

lyMay

-—

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...