Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 379
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0574
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

379

LOCA

io k
Lilioo»

io k
Beuern.

Reims-

10 k
AntorfF.

15 k
DusTel-
dorp.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

HOLLANDI & Zclandi,quiaputabantpenessuosejsevittoriam iamq• nauigationem
: minus impeditam, alias naues onerarias commeatuque plenas ad Lilloensepropugnaculum
I adduxerunt,ibique cum elusosfefe intellexijsent subsliterunt, 1 Princeps Parmevjis aclis
j Deogratijs pro tanta vi£toria,omnibusque tormentis qua in caslris erar.t bis exoneratis, in-
| cenjtsque vajis piceispnultisque lcttitiaJignis exhibitis, tandem in Heueren reuersus ejl, vbi
I quamprimimexequodescendens,rnoxtemplumadijt TE DEVM LAVDAMVS canta-
riiusiit.AntueipienJevulguspaidbpbstab initio 2 videlicet Iumj in vrbepratcrpanem ex
auenasyne ghma,& furfurc ,quo vesccretur nihil habere incipit.

1N Gallia interim Principes (faiholki, 7Ipgem Henricum3 a Rege Henrico Tsauar-
rao &Jiiis,omnibus modis abalienare conantur, ex quibus ‘T)ux Aumalius (interea dum ad
hancrempersciendam non modo Cardinales duo,Borboniusvidelicet & Cjuis us,cum Duce
Cjuisiano & capitaneis vniuersxpene Cjallia maximis coeunt) ad ‘femenscm vrbem excur-
rit 3 cx qua ad exercitum suum codem vejpere abijt ,qui quidem exercitusprope vrbem in
vicinispagis commorans ,six milliumpicardorum ejse dicebatur, puteralitim militem qui
magno vndiquenumero colligebaturpro (fatholicis. ‘TSsauarrms Rcx,vtapud Regem Cjal-
listgvatiamretineretScriptum'DeclarationiPrincipu catholicorumiq. Febr & 20 Apri-
lispublicata contrarium scriptum edidit.Regiqysuo Henrico $ perduos Cleruat,& (shafiin-
court appellatos, transmisit. Vbi ad omnia qua a (fatholicis principibus alleganturprolixe
respondet,dicensseneque Hareticum, neque Relapsiim, ncquc £cclesi* pcrsicutorem\osstrt
Dtici Guisiopro causa staiusliscanda,Duellum.

Antuerpia interim tumultuaturplebecula,& vel panem bonum vel paccm posuIat,quod
sii vtrunque negetur ,aliam se rationem inituram vociseratur, adeb,vt simel bis mille circiter
fcmimesiue ab alijs impulsx, ad Aldegundij vrbis (onjulis ades accurrent, 4 magnis illum
probris ajsicientes clara voce dicerent, eum vnicum ejse vrbis caJamitatum amhorcm exci-
diumquepopuli importajse Quofaclum, vt, vitandapopularisiditioni Alter vrbis Consiul
Vandervvers, acceptasdepublicaprimum ad Varmensim in casira mijsussit,depace cum
rege ineunda co-silia capturtts.

Comes Holachius 'e propugnaculo iam antea o.Lief kenshuck erumpens,munitio-
nem vicinam ,qua a Centurionc VVitz.leben ‘jRggisnominc, oppugmuit,sed a Regijsse slre-
nuegerent ibmjooslhtm nonnulh slratt, etiam bini, quibtts Holachius consiquenter ivsdebat
equi sub ipso mterseclisint,adeb,vt,cum pugna hac ad duas iam horassumma vi continuata.
idem Holachiits receptui canensjn cafirasua reuerteretur. *

TRYVMPHVS.

siitm primum ‘DuJscJdorpii fama increbuisset %JfyCarchioms 'Radenss ftliam IA CO,
B AM, IOANNI luniovi cDuci Cliuia nuptmam incolumem in tsrram Montenscm ad- \
uenissi, & iam in loco v >cino ab incolis Himdgeist diclo, morari, repente magnsicus in vrbe '
faclus e(l apparatns,adduclisunt sericis phaleris eqmgenerosisiimi,pJumis& crifiis splendi .
de insigniti,terni & terni m o vdine procedentesJPrinceps Sponsus cum ‘Duce Tdrpontino ce- j
tcrisq; proceribus,quorum copiic aderat insnita,solennipompa sponsi obuius eqnitabat, vbi j
! ad Sponsain ventum e(i. Sponstts exequo 'm terram dejiiiensjllam Ducali cossuetudine ex» j
cipit.Ciucs omnes inarm ;s erant,& sponsumsponfamque reducespr&fiolabantur.(timque \
iam vrbis portas subirent Sclopetarum ingens auditus efi fircpitus grandtornm tormentorii ;
fefiiua tonitrua,& tela ex nnrato pulttere cofetta artisciosaperaera pasiim perittores quk
queeiaculabantur, 6 necquicquamputermijsimefi, quod ad tantxfeJUuitatis magnsi-
centiam pertinere videbatur.

1 5 8?
TEMPoXi

zjMiy.

t

ilunij.

^ ..
$ Iunij.

4

10 lunij.

. *
nlunij.

6

i^Iunij.

PHILIPPI HEGIS NOMINE GVBERN ANTE CLXXXV
loading ...