Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 381
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0577
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

io k
Beucrn.

5 r
Paris.

i4 f

T shcren-
berg.

11 f
Arnem.

14 b
Groningi

ii e

Ameron

gen.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

PARME NSlS dieSacrofanttx Eucharifliasacro,venerabile Chriskicorpitscum so-
lennitate iuptper omnia cafirorum loca circumferri, ipsetf cum alijsproceribus & mdort
exercitusparte,incredibilipietate & attentione animi Jitbfequebatur ,quo peraclo in honore
tanti Sacramenti, qua in cajlris erant,omniadisplofa Junt, 1 militari quadamcongratu-
latione,tormenta bellica,

ln Cjallia 'Trincipes Catholici,qui Sacrumfixdusinierunt contra (faluir.ianos,quorum
sautoratquedireclorNanarrmisTex,ab Henrico ?eitisnominisRegepojlularunt.Primu
vt invniuerfo %egno vna tanthnsit Rdigio^eaq, Catholica,Aposioltca,%omana. rDeinde,
vtarmavtrinque collecta in Hugonotosconuertdntur&contraillosbellumgeratur: Ter-
tibvt soedusquod Rexcum Cjeneuensibushattenus continuaueratabmmperetur.0uarto,vt
Rexfiudium eorundem Principum approbet, atque arma in zJdCaieslatis sua seruitium esse
interpretetur,ac militia Cjuisianis collefto fiipendia loluat. Quinto vt minifiri Caluiniani
vnius mensis spacio suassedes deferant regnoque excedant, cateri vero incola qui arma cdtra
religionem non sumpsere tranquille citra Religionis tamen Caluiniam exercitium vsiuead
lanuarium anni 1 s86 domi sux viuant,quo temporesiadgremium Scclcfix Catholica no re-
. uertantur in exilium compellantur. Sexto, vt tam ex ‘Tcgis quarn exfacrisoederis colleftis
copijspeditum 16000.equitum verb 3000 exercitus colhgatur ,cui abfente Rege Dux Cjuisius
prasiciatur,quiq7 expeditussitad occupandum ciuitates qux inuito Tege ab Hugonotis ad-
huc detinentur. Vltimb tandem, vt vrbes qua modoparentsacrifaderisproccribus,eaiqsis
pro maiore securitate maneant. VICT O RIA.

Dumhxcin Franciaposhilantur, Regijin Telgiopropugnaculum tandem in capite vt
vocant Montensi ex.edisicaium ,pofquam non ita diu opqugnassen t,&iam cuniculos sub ipsu
vaIlumprodimssent,deditione caperunt,qui enim in eo erat vita sux metuentessupplices vi-
tam orabant .nudisq, capitibus,& omnibus armisreliftis dimifisunt, ac nisipracibus mili-
tes suos continuisset Verdugus, toti Frisia datus Cjubernator & Cjermaniae 10 Lcgjonum
Columnellus, vt appellant, ad vnum ommsfuijsent contrucidati, qua vistoriaparta idem
Verdugus Thenum traijcit C? oppidulum vulgo Tsheremberg obsidercse vellesimulans, alio
loco exercitumper fluuium tradustumArnhemium versus ex inopinathsub vicariofuoTaxio
msitJpfe Cjroningam contendit.

Tfeuenarius & Schenckhius duo Ordinumprmpui duces nihil prxtermisentnt quain
Gelria Rggios exscindere possent. (Jum ergb in Velua e(sent,& ad aliquid moliendum leftis-
simas m> Ittum copias ac vires colhgerent, is quem dixi Taxius Zutqhaniaprasesttis ,*eos
auertendos censnit,partem equitumpedhumq, pramittenspartem ad hsidias in vicinasyl-
ua quaiam collocans, Die 2 itaque S.THasij Eptsc. pbfl meridiem in vico Amerongen Vl-
traieclina Dioecefeos Vicodurosiadio non procusaggrejsus efi. Qui in vicoseupago erant
N euenariani cum hosies eminus cernerent collesti in ordinem obuiam procedunt JRegij pau-
latim pedem retrahuntsionec iam Neuenarij omnespago exicrant atq^ concitatiori in rece-
dentes hofies animoserrentur.

Interea qui in insidijs erant Regije (ylua erumpentessa tergo hosiiu cuneos cmgunt,& qui
fugere videbantnr pedemsifiunt.clasiicum canitur ,signa conseruntur acriterq^pugnatur v-
trinque ac dimicatur, Neuariani quidem 'Rcgmum equitatum sic prejserunt,vt vicisse pro-
pemodum viderentur. Sed ecce cum duo Comitis TSergensis, cui Auriacisoror nupserat silij,
qui desertis ( quodpatrem Cjelrk administrationeamoucrint) ordinibus ad Regem desece-
runt, quadringentis equitibussubsidio Regijs aduenissent, Neuenariani asronte & a tergo
caduntur donecsexpeditusignis interfeftis,& qttadringentis equitu vexillis captis, cateri
infuga vcrtcrentur. Captusif Vilerius Vltraiestime Prouincugubeniator, vir, vt aiiitjn re
mliitari no imqiger,& ofto certuriones,cu 25 nobilibus,egregiaTaxio viftoria reliquerunt.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

381
M 85-

TEMPORA

20 Iunij.

z

23 Iunij

CL XXXVI
loading ...